[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#729464: [l10n:eu] localepurge 0.7.4: updated Basque translationPackage: localepurge
Version: 0.7.4
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Previous PO file has wrong header's 'Language-Team' field. Current file is fixed.
Please, could you add this one and delete previous file?

Thanks and best regards,

Dooteo
# translation of eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: localepurge@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-11-08 07:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-12 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../localepurge.templates:2001
msgid "Locale files to keep on this system:"
msgstr "Lokala fitxategiak sisteman mantentzeko:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../localepurge.templates:2001
msgid ""
"The localepurge package will remove all locale files from the system except "
"those that you select here."
msgstr ""
"'localepurge' paketeak lokala (l10n) arloko fitxategi guztiak sistematik "
"kentzen ditu, zuk hautatu dituzunak izan ezik."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../localepurge.templates:2001
msgid ""
"When selecting the locale corresponding to your language and country code "
"(such as \"de_DE\", \"de_CH\", \"it_IT\", etc.) it is recommended to choose "
"the two-character entry (\"de\", \"it\", etc.) as well."
msgstr ""
"Nahi duzun hizkuntzaren eta herrialdearen kodeari dagokion lokala "
"hautatzean (adibidez 'eu_ES', 'eu_FR', 'it_IT', e.a.) bi karakteretako "
"sarrera ('eu', 'it', e.a.) aukeratzea gomendatzen da baita ere."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../localepurge.templates:2001
msgid ""
"Entries from /etc/locale.gen will be preselected if no prior configuration "
"has been successfully completed."
msgstr ""
"'/etc/locale.gen' fitxategiko sarrerak aurrez hautatuko dira aurreko "
"konfiguraziorik ez bada ongi osatu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:3001
msgid "Use dpkg --path-exclude?"
msgstr "'dpkg --path-exclude' erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:3001
msgid ""
"dpkg supports --path-exclude and --path-include options to filter files from "
"packages being installed."
msgstr ""
"'dpkg' tresnak '--path-exclude' eta '--path-include' aukerak onartzen ditu "
"instalatzen ari diren paketeetatik fitxategiak iragazteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:3001
msgid ""
"Please see /usr/share/doc/localepurge/README.dpkg-path for more information "
"about this feature. It can be enabled (or disabled) later by running \"dpkg-"
"reconfigure localepurge\"."
msgstr ""
"Irakurri '/usr/share/doc/localepurge/README.dpkg-path' eginbide honi "
"buruzko informazio gehiago lortzeko. 'dpkg-reconfigure localepurge' "
"komandoa exekutatuz beranduago gaitu (edo desgaitu) daiteke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:3001
msgid ""
"This option will become active for packages unpacked after localepurge has "
"been (re)configured. Packages installed or upgraded together with "
"localepurge may (or may not) be subject to the previous configuration of "
"localepurge."
msgstr ""
"Aukera hau aktibo bihurtuko da localepurge (bir)konfiguratu "
"ondoren deskonprimitutako paketeentzako. localepurge-rekin batera "
"instalatutako edo bertsio-berritutako paketeak "
"localepurge-ren aurreko konfigurazioen ondorioak jasan dezakete (edo ez)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:4001
msgid "Really remove all locales?"
msgstr "Benetan lokala guztiak ezabatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:4001
#| msgid ""
#| "You chose not to keep any locales. This means that all locales will be "
#| "removed from your system. Are you sure this really is what you want?"
msgid ""
"No locale has been chosen for being kept. This means that all locales will "
"be removed from this system. Please confirm whether this is really your "
"intent."
msgstr ""
"Ez da lokalarik mantentzeko aukeratu. Sistematik lokala guztiak kenduko "
"direla adierazten du honek. Berretsi ezazu hori benetan egitea nahi duzula."

#. Type: note
#. Description
#: ../localepurge.templates:5001
msgid "No localepurge action until the package is configured"
msgstr "Ez dago localepurge-ren ekintzarik paketea konfiguratu arte"

#. Type: note
#. Description
#: ../localepurge.templates:5001
#| msgid ""
#| "localepurge will not be useful until you successfully configure it with "
#| "the command \"dpkg-reconfigure localepurge\". The configured entries "
#| "from /etc/locale.gen of the locales package will then be automagically "
#| "preselected."
msgid ""
"The localepurge package will not be useful until it has been successfully "
"configured using the command \"dpkg-reconfigure localepurge\". The "
"configured entries from /etc/locale.gen of the locales package will then be "
"automatically preselected."
msgstr ""
"'localepurge' paketea ez da erabilgarria izango 'dpkg-reconfigure "
"localepurge' komandoarekin ongi konfiguratu arte. 'locales' paketeko "
"'/etc/locale.gen' fitxategian konfiguratuta dauden sarrerak "
"automatikoki aurrez hautatuko dira."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:6001
msgid "Also delete localized man pages?"
msgstr "Lokalizatutako man orrialdeak ere ezabatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:6001
#| msgid ""
#| "Based on the same locale information you chose above, localepurge can "
#| "also delete superfluous localized man pages."
msgid ""
"Based on the same locale information you chose, localepurge can also delete "
"localized man pages."
msgstr ""
"Aukeratu duzun lokalaren informazio berdinean oinarrituta, "
"localepurge-k ere lokalizatutako 'man' orriak ezaba ditzake."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:7001
msgid "Inform about new locales?"
msgstr "Lokala berriei buruz ohartu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, you will be given the opportunity to decide "
"whether to keep or delete newly introduced locales."
msgstr ""
"Hau hautatzean berriki sartutako lokalak mantenduko edo kenduko "
"diren aukera eskainiko zaizu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:7001
msgid ""
"If you don't choose it, newly introduced locales will be automatically "
"dropped from the system."
msgstr ""
"Ez baduzu hori hautatzen, berriki sartutako lokalak sistematik automatikoki "
"kenduko dira."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:8001
msgid "Display freed disk space?"
msgstr "Bistarazi libratutako diskoaren lekua?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:8001
#| msgid ""
#| "localepurge can calculate and display the disk space freed by its "
#| "operations and show a saved disk space summary at quitting."
msgid ""
"The localepurge program can display the disk space freed by each operation, "
"and show a final summary of saved disk space."
msgstr ""
"'localepurge' programak eragiketa bakoitzean diskoan libratutako lekua "
"bistara dezake, baita diskoan aurreztutako lekuaren amaierako "
"laburpena ere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:9001
msgid "Accurate disk space calculation?"
msgstr "Diskoko lekuaren kalkulu zehatza egin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:9001
#| msgid ""
#| "There are two ways available to calculate freed disk space. One is much "
#| "faster than the other but far less accurate if other changes occur on the "
#| "filesystem during disc space calculation. The other one works more "
#| "accurately and is therefore the preferred choice."
msgid ""
"There are two ways available to calculate freed disk space. One is much "
"faster than the other but far less accurate if other changes occur on the "
"file system during disk space calculation. The other one is more accurate "
"but slower."
msgstr ""
"Bi modu daude diskoan libratutako lekua kalkulatzeko:  bata bestea "
"baino askoz azkarragoa izan arren zehaztasun gutxiago du diskoaren "
"lekua kalkulatzean fitxategi-sisteman aldaketak gertatzen badira; bestea "
"zehatzagoa da, motelagoa ordea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:10001
msgid "Display verbose output?"
msgstr "Bistarazi irteera xehatua?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../localepurge.templates:10001
#| msgid ""
#| "localepurge may be configured to explicitly show which locale files it "
#| "deletes. This possibly causes a lot of screen output."
msgid ""
"The localepurge program can be configured to explicitly show which locale "
"files it deletes. This may cause a lot of screen output."
msgstr ""
"Ezabatzen diren lokalen fitxategiak esplizitoki zerrendatzeko "
"konfigura daiteke 'localepurge' programa. Honek irteera luze "
"bat sor dezake pantailan."

#~ msgid "Selecting locale files"
#~ msgstr "Hautatu lokal fitxategiak"

#~ msgid ""
#~ "localepurge will remove all locale files from your system but the ones "
#~ "for the language codes you select now. Usually two character locales like "
#~ "\"de\" or \"pt\" rather than \"de_DE\" or \"pt_BR\" contain the major "
#~ "portion of localizations. So please select both for best support of your "
#~ "national language settings.  The entries from /etc/locale.gen will be "
#~ "preselected if no prior configuration has been successfully completed."
#~ msgstr ""
#~ "localepurge-k orain hautatzen dituzun hizkuntza kodeetakoa kenduta zure "
#~ "sistemako beste lokal guztiak ezabatuko ditu. Normalean \"de\" edo \"eu\" "
#~ "antzerako bi karaktereetako lokalak \"pt_BR\" edo \"eu_ES\" bezalakoak "
#~ "baino itzulpen gehiago izaten dituzte eginik. Beraz biak hautatu zure "
#~ "hizkuntza sostengua hobetzeko. /etc/locale.gen-eko sarrerak "
#~ "aurrehautatuko dira aurretik konfigurazioa osatu ez bada."

#~ msgid "localepurge will not take any action"
#~ msgstr "localepurge-k ez du ekintzarik egingo"

#~ msgid ""
#~ "If you are content with the selection of locales you chose to keep and "
#~ "don't want to care about whether to delete or keep newly found locales, "
#~ "just deselect this option to automatically remove new locales you "
#~ "probably wouldn't care about anyway. If you select this option, you will "
#~ "be given the opportunity to decide whether to keep or delete newly "
#~ "introduced locales."
#~ msgstr ""
#~ "Mantentzea hautatu duzun lokalekin pozik bazaude eta ez baduzu lokal "
#~ "berrien edo ezabatuen berri jakin nahi ez hautatu aukera hau ziurrenik "
#~ "ezer jakin nahi ez duzun lokalak automatikoki ezabatzeko. Aukera haut "
#~ "hautatzen baduzu sortu berri diren lokalak mantendu edo ezabatzea "
#~ "erabakitzeko aukera emango zaizu."

Reply to: