[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

strongswan 5.1.0-1: Please update debconf PO translation for the package strongswanHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
strongswan. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

The maintainer forgot to ask for translation updates so I'm doing that
on his behalf.

Please send updates as wishlist bugs
against strongswan. DO NOT SEND THEM TO ME.

There is no specific deadline for this.

Thanks in advance,

# translation of strongswan_4.4.1-5.1_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan_4.4.1-5.1_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-16 20:23+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Exekuzio-mailaren kudeaketa zaharra ordeztuta"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"strongSwan paketearen aurreko bertsioak hiru Abiarazte-/Gelditzen-maila "
"desberdinen arteko aukera eskaintzen zuen. Sistemaren abioaren prozedura "
"arruntean aldaketak gertatu direnez, ez dira beharrezkoak edo erabilgarriak. "
"Instalazio berri guztientzako, aurredefinitutako moduetako batean "
"exekutatzen diren zaharretan ere, zentzuzko maila lehenetsiak ezarriko dira "
"orain. Aurreko bertsiotik eguneratzen ari bazara, eta strongSwan-en abioko "
"parametroak aldatu bazenituen, irakur ezazu NEWS.Debian fitxategia.  "
"konfigurazioa modu egokian nola aldatzen den jakiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Berrabiarazi StrongSwan orain?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"StrongSwan berrabiaraztea gomendatzen da segurtasunezko konponketa bat "
"badago ez baita ezarriko daemona berrabiarazi artea. Erabiltzaile gehienek "
"daemona berrabiaraztea espero dutenez, burutazio ona da hori. Hala ere, "
"honek martxan dauden konexioak itxi eta gero berriz abiaraziko ditu. Hori "
"dela eta, eguneraketa honetan strongSwan tunela erabiltzen ari bazara, ez da "
"gomendatzen berrabiaraztea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "StrongSwan-ren IKEv1 daemona abiarazi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet "
#| "Key Exchange protocol."
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"'charon' daemona exekutatzen egon behar da Interneteko Gakoen Trukaketa "
"(IKE) protokoloaren lehen bertsioa onartzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "X.509 ziurtagiria erabili ostalari honentzako?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Ostalari honentzako X.509 ziurtagiri bat automatikoki sor edo inportatu "
"daiteke. Beste ostalariekin IPsec bidez konektatzean autentifikatzeko "
"erabili daiteke, eta hobetsitako bidea da IPsec konexio seguruak "
"eraikitzeko. Beste aukera bat ezkutukoak (tunelaren bi aldeetan berdinak "
"diren pasahitzak) partekatzea litzateke konexio bat autentifikatzeko, baina "
"konexio kopuru handi batentzako gakoetan oinarritutako autentifikazioa "
"errazagoa eta askoz ere seguruagoa da kudeatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Bestela, aukera hau ukatu dezakezu eta beranduago itzuli \"dpkg-reconfigure "
"strongswan\" komandoa erabiliz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "sortu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "inportatu"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Metodoa ostalari hau X.509 ziurtagiria erabiliz autentifikatzeko:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"X.509 ziurtagiri berri bat sor daiteke erabiltzaileak definitutako "
"ezarpenekin edo PEM fitxategietan gordetako gako publiko eta pribatuak "
"inportatu daiteke IPsec konexioak autentifikatzeko."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"X.509 ziurtagiri berri bat sortzea hautatzen baduzu aurrenik, eta sortzeko "
"lanak hasi aurretik, erantzun beharreko galdera batzuk egingo zaizkizu. "
"Jakin ezazu gako publikoa existitzen den Ziurtagiri-emaile batek sinatzea "
"nahi baduzu, ez zenukeela sortu beharko auto-sinatutako sinatzen duen "
"ziurtagiririk, eta emandako erantzun guztiak zehatz-meatz ZEren "
"eskakizunekin bat etorri beharko dutela, bestela ziurtagiriaren eskaera "
"ukatu egingo baita."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Existitzen den gako publiko eta pribatua inportatzea nahi izanez gero, haien "
"fitxategi-izenak eskatuko zaizkizu (berdinak izango dira bi zatiak fitxategi "
"batean gordeta badaude). Aukeran ziurtagiri-emailearen gako publikoa duen "
"fitxategia ere zehaz dezakezu, baina fitxategi hau ezin da aurrekoen berdina "
"izan. Kontuz ibili, X.509 ziurtagirien formatua PEM izan behar duelako, eta "
"gako pribatua ezin delako enkriptatuta egon, bestela inportatzeko prozesuak "
"huts egingo bait luke."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Zure PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren fitxategi-izena :"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Idatzi zure PEM formatuko X.509 ziurtagiria duen fitxategiaren bide-izen "
"osoa."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "PEM formatuko X.509 gako pribatuaren fitxategi-izena :"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Idatzi dagoen zure PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren pareko RSA gako "
"pribatua duen fitxategiaren kokapen osoa. Hau X.509 ziurtagiriaren fitxategi "
"berdina izan daiteke."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren fitxategi-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Aukeran X.509 Ziurtagiri-emailearen erroa duen fitxategiaren kokalekua idatz "
"dezakezu zure ziurtagiria PEM formatuan sinatzeko. Ez badaukazu do ez baduzu "
"hori erabiltzerik nahi, utzi eremu hau hutsik. Jakin ezazu ezin dela gorde "
"erroko ZE (RootCA) zure X.509 ziurtagiria edo gako pribatua duen fitxategi "
"berdinean."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Sartu sortutako RSA gakoak edukiko duen luzera:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Sartu sortutako RSA gakoaren luzera. Ez luke 1024 bit baino txikiagoa izan "
"behar ez-segurutzat jotzen delako, eta litekeena da 4096 bit baino luzeagoa "
"behar ez izatea, autentifikatzeko prozesua soilik moteltzen duelako eta "
"unean ez delako behar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Sortu auto-sinatutako X.509 ziurtagiria?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Soilik auto-sinatutako X.509 ziurtagiriak sor daitezke automatikoki, bestela "
"Ziurtagiri-emailea behar delako ziurtagiriaren eskaera sinatzeko. Auto-"
"sinatutako ziurtagiria sortzea aukeratzen baduzu, ziurtagiri hori berehala "
"erabil dezakezu X.509 ziurtagiria onartzen duten beste IPsec ostalariekin "
"IPsec konexioak autentifikatzeko. Hala ere, strongSwan-en PKI eginbidea "
"erabiltzeak ziurtagiri guztiak Ziurtagiri-emaile batek sinatuta egotea "
"eskatzen du bide fidagarri bat sortzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Ez baduzu auto-sinatutako ziurtagiri bat sortzea aukeratzen, soilik RSAren "
"gako pribatua eta ziurtagiriaren eskaera sortuko dira, eta ziurtagiriaren "
"eskaera zure Ziurtagiri-emailearekin sinatu beharko duzu."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiriaren eskaeraren herrialdearen kodea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Sartu zerbitzaria kokatuta dagoen herrialdeari dagokion bi hizkiko kodea "
"(hala nola \"AT\" Austriarentzako)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL-ek ukatu egingo du ziurtagiri bat sortzea baldin eta herrialdearen "
"baliozko ISO-3166 kodea ez bada. X.509 ziurtagiriko beste edozer eremu "
"hutsik egon daiteke, baina ez eremu hau."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren estatu edo probintziaren izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Idatzi zerbitzaria kokatuta dagoen estatu edo probintziaren izen osoa "
"(adibidez, \"Goiko Austria\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren herriaren izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Idatzi zerbitzaria kokatuta dagoen kokalekua (normalean herria, adibidez, "
"\"Bilbo\"). "

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren erakundearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Idatzi zerbitzaria duen erakundea (adibidez, \"Debian\")"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren saila:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr "Idatzi zerbitzaria duen saila (adibidez, \"segurtasunaren taldea\")"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren izen arrunta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Idatzi ostalari honen izen arrunta (adibidez, \"atebidea.adibidea.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren helbide elektronikoa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Idatzi X.509 ziurtagiriaren ardura duen pertsona edo erakundearen helbide "
"elektronikoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Gaitu enkriptazio oportunista?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"StrongSwan bertsio honek aukerako enkriptazio oportunistaren (OE) euskarria "
"du, honek IPSec autentifikazio informazioa DNS erregistroetan gordetzen "
"ditu. Hau guztiz garatua ez dagoenez gaitzeak kanporako konexio berri "
"guztien atzerapen esanguratsu bat eragin dezake."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want "
#| "it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto "
#| "daemon starts."
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Enkriptazio oportunista behar duzula ziur bazaude bakarrik gaitu beharko "
"zenuke. Interneteko konexioak moztuko dira (lehenetsitako atebidea) pluto "
"daemona abiaraztean."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "'pluto' daemona exekutatzen egon behar da Interneteko Gakoen Trukaketa "
#~ "(IKE) protokoloaren lehen bertsioa onartzeko."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "StrongSwan-ren IKEv2 daemona abiarazi?"

Reply to: