[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix 2.10.0-2: Please update debconf PO translation for the package postfixIMPORTANT: this is needed for wheezy!

Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
postfix. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against postfix.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 26 Mar 2013 08:41:11 +0100.

Thanks in advance,

# translation of postfix-eu.po to Euskara
# translation of postfix debconf to Euskara
# Postfix debconf templates basque translation
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2007, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-16 08:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-29 01:45+0100\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Bertsio berritzerako main.cf-en 'mydomain' sarrera bat gehitu"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix 2.3.3-2 bertsio eta berriagoek main.cf fitxategian aldaketa batzuk "
"egitea behar dute. Zehazki, mydomain ezarri egin behar da, hostname(1) ez "
"bada guztiz kualifikaturiko domeinu izen (FQDN) bat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Hau konpontzean huts egiteak posta sistema apurtzea eragin dezake. Aukera "
"hau alde batetara utzi bertsio berritzea utzi eta konfigurazio aldaketak "
"eskuz egiteko aukera izateko. Aukera honen ezarpen automatikoa onartu "
"mydomain makinaren FQDN-ra ezartzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Bertsio berritzerako master.cf-en retry sarrera zuzendu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Postfix instalatu nahiz onartugabeko kernela izan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix-ek 2.6 kernelaren aurretikoak ez dituzten ezaugarri batzuek "
"erabiltzen ditu. Instalazioarekin aurrera eginaz gero postfix ezingo da "
"abiarazi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Bertsio berritzerako master.cf-en retry sarrera zuzendu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr ""
"Postfix 2.4 bertsioak retry zerbitzua master.cf-ra gehitzea eskatzen du."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Hau konpontzean huts egiteak posta sistema apurtzea eragin dezake. Aukera "
"hau alde batetara utzi bertsio berritzea utzi eta konfigurazio aldaketak "
"eskuz egiteko aukera izateko. Aukera honen ezarpen automatikoa onartu gai "
"honetan master.cf Postfix 2.4-arekin bateragarri egiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Bertsio berritzerako master.cf-en tlsmgr sarrera zuzendu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "Postfix 2.2 bertsioak tlsmgr deia egiteko modua aldatu du."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Hau konpontzean huts egiteak posta sistema apurtzea eragin dezake. Aukera "
"hau alde batetara utzi bertsio berritzea utzi eta konfigurazio aldaketak "
"eskuz egiteko aukera izateko. Aukera honen ezarpen automatikoa onartu gai "
"honetan master.cf Postfix 2.2-arekin bateragarri egiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Ostalari izen baliogabea alde batetar utzi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"'${enteredstring}' kateak ez du 1035 RFC-a jarraitzen eta ez dirudi baliozko "
"IP helbide bat denik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035-ak hurrengoak ezartzen ditu: 'osagai bakoitza alfazenbakizko batez "
"hasi eta amaitu eta alfazenbakizkoak eta marratxoak bakarrik eduki ditzake. "
"osagaiak puntuez bereizirik egon behar dira.'"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Mesedez bai sakatu aukera hau hala ere mantentzeko."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "No configuration"
msgstr "Konfiguraziorik ez"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internet Gunea"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Internet smarthost batez"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Satellite system"
msgstr "Satelite sistema"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Local only"
msgstr "Lokala bakarrik"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Posta konfigurazio mota orokorra:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Mesedez hautatu zure beharrak hobe asetzen dituen posta zerbitzari "
"konfigurazio mota."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
" Konfiguraziorik ez:\n"
" Aukera hau hautatu dagoen konfigurazioa aldatu gabe uzteko.\n"
" Internet gunea:\n"
" Posta zuzenean SMTP bidez bidali eta jasoko da.\n"
" Internet smarthost batez:\n"
" Posta zuzenean SMTP bidez edo fetchmail antzerako lanabes\n"
" batez jasoko da. Kanporako posta smarthost baten bidez bidaliko da.\n"
" Satelite sistema:\n"
" Posta guztia smarthost izeneko beste makina batetara bidaliko da hark "
"banatu dezan.\n"
" Lokala bakarrik:\n"
" Erabiltzaile lokalen posta bakarrik banatuko da. Ez da sarerik behar."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix ez da konfiguratu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgstr ""
"'Konfiguraziorik ez' aukeratu duzu. Postfix ez da konfiguratuko eta "
"lehenespen bezala ez da sistema abiaraztean martxan ipiniko. Mesedez edo "
"aurrerago 'dpkg-reconfigure postfix' abiarazi edo zure kabuz konfiguratu hau "
"eginaz:\n"
" - etc/postfix/main.cf editatu;\n"
" - '/etc/init.d/postfix start' abiarazi."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "System mail name:"
msgstr "Sistema posta izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"\"posta izena\" domeinu izenik gabeko posta GUZTIA \"kualifikatzeko\" "
"erabiliko den domeinu izena da. Honek <root>-en bai barnerako bai kanporako "
"posta guztirako ere erabiliko da. Mesedez ez egin zure makinak root@adibide."
"net posta kanpora bidaltzea root@adibide.net-ek egiteko esan ez badizu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Izen hau beste zenbait programek erabiliko dute. Guztiz kalifikaturiko "
"domeinu izen (FQDN) bakan bat izan behar da."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:10001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Beraz, ostalari lokaleko posta helbide bat foo@adibide.org bada, aukera "
"honen balio zuzena adibide.org izango litzateke."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Bere posta onartuko den beste helburuak (zurian utzi batez erabiltzeko):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Mesedez ezarri makina honek helburu bezala bere burua den domeinu zerrenda "
"gakoz bereizirik. Hau posta domeinu atebide bat bada, ziurrenik maila "
"goreneko domeinu izena gehitu nahiko duzu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP birbidalketa ostalaria (zurin utzi batez erabiltzeko):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Mesedez ezarri domeinu, ostalari, ostalari:ataka, [helbidea] edo [helbidea]:"
"ataka. [destination] erabili MX lookup-ak ezgaitzeko. Zurian utzi "
"birbidalketarik nahi izan ez gero."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Ez ezarri ostalari bat baino gehiago."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Birbidalketa-ostalari (relayhost) parametroak aukerako transport(5) taulan "
"parekorik ez dagoen kasuetan posta bidaltzeko erabiliko den lehenetsiriko "
"ostalaria ezartzen du, Birbidalkea ostalaririk ezartzen ez bada posta "
"zuzenean helburura bidaliko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Procmail erabili banaketa lokalerako?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr ""
"Mesedez hautatu posta lokala banatzeko procmail nola erabili nahi duzun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Kontutan izan sisteman zehar posta banatzeko procmail erabiltzen baduzu, "
"root posta erabiltzaile erreal bati bidaliko dion alias bat ezarri behar "
"duzula."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "all"
msgstr "dena"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Erabiliko diren internet protokoloak:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Lehenespen bezala, sisteman instalazio garaian gaiturik dagoen edozein "
"internet protokolo erabiliko da. Lehenespen hau aukera hauetako edozeinez "
"gainidatzi dezakezu."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" dena: bai IPv4 bai IPv6 protokolo helbideak entzun;\n"
" ipv6: ipv6 helbideak bakarrik entzun;\n"
" ipv4: ipv4 helbideak bakarrik entzun."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Helbide lokal hedapen karakterea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr ""
"Mesedez hautatu helbide lokal hedapena ezartzeko erabiliko den karakterea."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Helbide hedapenik ez erabili nahi izanez gero, utzi katea zurian."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Hartzaile mugatzaile okerra"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Hartzaile mugatzailea karaktere soil bat izan behar da. '${enteredstring}' "
"da idatzi duzuna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Posta ilararen eguneraketa sinkronoa behartu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Eguneraketa sinkronoak behartuaz gero, posta mantsoago prozesatuko da. "
"Behartzen ez bada, aukera txikiren bat dago posta batenbat galtzekoa sistema "
"momentu desegoki batetan oker itzaltzen bada eta ez baduzu 'journaling' "
"erabiltzen duen fitxategi sistema bat erabiltzen (ext3 bezala)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Local networks:"
msgstr "Sare lokalak:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Mesedez ezarri ostalari honek posta birbidali behar dien sare multzoak. "
"Lehenespena ostalari lokala bakarrik da, zenbait posta agentek behar dute "
"hau. Lehenespenez ostalari lokalean IPv4 eta IPv6 barneratzen ditu.IP "
"bertsio bakar baten bidez konektatzen bazara erabitzen ez direnak kendu "
"daitezke."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Ostalari hau makina multzo baten smarthost-a bada, sare multzoak hemen "
"ezarri behar dituzu, bestela posta birbidali beharrean ukatu egingo da."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Postfix lehenespenak erabiltzeko (konektaturiko sareetan oinarriturikoa), "
"utzi hau zurian."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Postakutxa tamaina muga (byte):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Mesedez ezarri postfix-ek postakutxetan kokatu behar duen muga software "
"geldotasunak saihesteko. Zero (0) balioa muga ezgaitzeko. Jatorriaren muga "
"51200000 da."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Root eta postmaster-en posta jasoko duena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"'postmaster', 'root' eta beste sistema kontuetako posta sistema "
"kudeatzailearen erabiltzaile kontura birbidali behar da."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Balio hau hutsik badago, posta hau /var/mail/nobody-en gordeko da, hau "
"egitea ez da gomendatzen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr "Posta ez da root gisa kanpo bidalketa agenteerara banatuko."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you already have a /etc/aliases file, then you may need to add this "
#| "entry. Leave this blank to not add one."
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Dagoeneko /etc/aliases fitxategi bat baduzu, sarrera hau gehitu behar duzu. "
"Zurian utzi ez gehitzeko."

Reply to: