[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#621498: [l10n:eu] xsp 2.10-1: updated Basque translationPackage: xsp
Version: 2.10-1
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of xsp_2.10-1_eu.po to Basque
# translation of xsp debconf template to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>, 2008.
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2009, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xsp_2.10-1_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xsp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-03 10:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-07 15:37+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
#| msgid "Let mono-apache-server restart Apache?"
msgid "Let mono-apache-server4 restart Apache?"
msgstr "Utzi mono-apache-server4-ri Apache berrabiarazten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
#| msgid ""
#| "The Debian version of mono-apache-server includes a mono-server-update "
#| "script that creates a configuration file for apache to start the ASP.NET "
#| "applications, and mono-server-update can restart apache if there's a new "
#| "configuration file (/etc/mono-server/mono-server-hosts.conf). If this is "
#| "true, then apache will be restarted when there is a new mono-server-hosts."
#| "conf file."
msgid ""
"The Debian version of mono-apache-server4 includes a mono-server4-update "
"script that creates a configuration file for apache to start the ASP.NET "
"applications, and mono-server4-update can restart apache if there's a new "
"configuration file (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). If this is "
"true, then  Apache will be restarted when there is a new mono-server4-hosts."
"conf file."
msgstr ""
"Debianeko mono-apache-server4 bertsioak apache-rentzat konfigurazio fitxategi "
"bat sortzen duen mono-server4-update script-a dakar, ASP.NET aplikazioak "
"abiarazteko. Script honek apache berrabiaraz dezake konfigurazio fitxategi "
"berria baldin badago (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). Hau onartzen "
"baduzu, apache berrabiaraziko da mono-server4-hosts.conf fitxategi berri bat "
"dagoenean."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001 ../mono-apache-server2.templates:2001
#: ../mono-xsp4.templates:4001 ../mono-xsp2.templates:4001
msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
msgstr "ASP.NET 1.0 euskarria kenduta"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server1. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, assuming your "
"application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) or  mono-server4-"
"admin(8) to see how to regenerate a configuration for use   with 2.0 or 4.0 "
"profiles."
msgstr ""
"Badirudi ASP.NET 1.0 gune batzuk dituzula konfiguratuta /etc/mono-server1 direktorio pean. "
"1.0 profilaren euskarria kendu egin da Mono 2.8 bertsiotik gorantz, eta "
"ezingo dituzu ASP.NET 1.0 guneak gehiago zerbitzatuko. XSP berriro konfiguratu "
"beharko duzu gune hauek zerbitzatu ahal izateko 2.0 edo 4.0 profilak erabiliz (zure "
"aplikazioa bateragarria dela suposatuz). Ikus mono-server2-admin(8) edo "
"mono-server4-admin(8) konfigurazio bat 2.0 edo 4.0 profilekin erabiltzeko nola birsor daitekeen jakiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server2.templates:1001
msgid "Let mono-apache-server2 restart Apache?"
msgstr "Utzi mono-apache-server2-ri Apache berrabiarazten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server2.templates:1001
msgid ""
"The Debian version of mono-apache-server2 includes a mono-server2-update "
"script that creates a configuration file for apache to start the ASP.NET "
"applications, and mono-server2-update can restart apache if there's a new "
"configuration file (/etc/mono-server2/mono-server2-hosts.conf). If this is "
"true, then apache will be restarted when there is a new mono-server2-hosts."
"conf file."
msgstr ""
"Debianeko mono-apache-server2 bertsioak apache-rentzat konfigurazio "
"fitxategi bat sortzen duen mono-server2-update script-a dakar, ASP.NET "
"aplikazioak abiarazteko. Script honek apache berrabiaraz dezake konfigurazio "
"fitxategi berria baldin badago (/etc/mono-server2/mono-server2-hosts.conf). "
"Hau onartzen baduzu, apache berrabiaraziko da mono-server2-hosts.conf "
"fitxategi berri bat dagoenean."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server2.templates:2001
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server1. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, assuming your "
"application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) or  mono-server4-"
"admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with 2.0 or 4.0 "
"profiles."
msgstr ""
"Badirudi ASP.NET 1.0 gune batzuk dituzula konfiguratuta /etc/mono-server1 direktorio pean. "
"1.0 profilaren euskarria kendu egin da Mono 2.8 bertsiotik gorantz, eta "
"ezingo dituzu ASP.NET 1.0 guneak gehiago zerbitzatuko. XSP berriro konfiguratu "
"beharko duzu gune hauek zerbitzatu ahal izateko 2.0 edo 4.0 profilak erabiliz (zure "
"aplikazioa bateragarria dela suposatuz). Ikus mono-server2-admin(8) edo "
"mono-server4-admin(8) konfigurazio bat 2.0 edo 4.0 profilekin erabiltzeko nola birsor daitekeen jakiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001 ../mono-xsp2.templates:1001
msgid "Start on boot?"
msgstr "Ordenagailuaren abioan abiarazi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001
#| msgid ""
#| "If this is true, then XSP will automatically start when the computer is "
#| "turned on."
msgid ""
"If this is true, then XSP4 will automatically start when the computer is "
"turned on."
msgstr "Egia bada, XSP4 automatikoki abiatuko da ordenagailua pizten denean."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001 ../mono-xsp2.templates:2001
msgid "Bind to address:"
msgstr "IP helbide honi lotu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001
#| msgid ""
#| "To function properly, XSP needs to be bound to an IP address. The default "
#| "(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port "
#| "can be selected. To use XSP only locally, use \"127.0.0.1\" for the "
#| "address."
msgid ""
"To function properly, XSP4 needs to be bound to an IP address. The default "
"(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port can "
"be selected. To use XSP4 only locally, use \"127.0.0.1\" for the address."
msgstr ""
"Behar bezala funtzionatzeko, XSP4-k IP helbide bati loturik egon behar du. "
"Aukera lehenetsiak (\"0.0.0.0\") zerbitzariaren helbide guztiekin lotzen du, "
"baina ataka zehatz bat hauta daiteke. XSP4 lokalean erabiltzeko, ezar ezazu "
"\"127.0.0.1\" helbide gisa."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001 ../mono-xsp2.templates:3001
msgid "Bind to port:"
msgstr "Ataka honi lotu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001 ../mono-xsp2.templates:3001
msgid ""
"XSP is bound to a specific port on the server. Common values are 80, 8080, "
"or 8081."
msgstr ""
"XSP zerbitzariko ataka zehatz bati lotzen zaio. Balio arruntak 80, 8080, edo "
"8081 dira."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:4001 ../mono-xsp2.templates:4001
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server1. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, assuming your "
"application is compatible. Please see mono-xsp2-admin(8) or  mono-xsp4-admin"
"(8) to see how to regenerate a configuration for use   with 2.0 or 4.0 "
"profiles."
msgstr ""
"Badirudi ASP.NET 1.0 gune batzuk dituzula konfiguratuta /etc/mono-server1 direktorio pean. "
"1.0 profilaren euskarria kendu egin da Mono 2.8 bertsiotik gorantz, eta "
"ezingo dituzu ASP.NET 1.0 guneak gehiago zerbitzatuko. XSP berriro konfiguratu "
"beharko duzu gune hauek zerbitzatu ahal izateko 2.0 edo 4.0 profilak erabiliz (zure "
"aplikazioa bateragarria dela suposatuz). Ikus mono-xsp2-admin(8) edo "
"mono-xsp4-admin(8) konfigurazio bat 2.0 edo 4.0 profilekin erabiltzeko nola birsor daitekeen jakiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp2.templates:1001
msgid ""
"If this is true, then XSP2 will automatically start when the computer is "
"turned on."
msgstr ""
"Hau aukeratzen baduzu, XSP2 automatikoki abiaraziko da ordenagailua pizten "
"denean."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp2.templates:2001
msgid ""
"To function properly, XSP2 needs to be bound to an IP address. The default "
"(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port can "
"be selected. To use XSP2 only locally, use \"127.0.0.1\" for the address."
msgstr ""
"Behar bezala funtzionatzeko, XSP2k IP helbide bati loturik egon behar du. "
"Aukera lehenetsiak (\"0.0.0.0\") zerbitzariaren helbide guztiekin lotzen du, "
"baina ataka zehatz bat hauta daiteke. XSP2 lokalean erabiltzeko, ezar ezazu "
"\"127.0.0.1\" helbide gisa."


Reply to: