[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#606644: [l10n:eu] grub2 1.98+20100804-10: updated Basque translationPackage: grub2
Version: 1.98+20100804-10
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of grub2_1.98+20100804-10_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2_1.98+20100804-10_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-08 18:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-10 15:40+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Kargatu menu.lst fitxategitik?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"GRUB eguneratzeko script-ek GRUB zahar baten konfigurazioa aurkitu dute /"
"boot/grub-en."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
#| msgid ""
#| "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
#| "recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2 from "
#| "your existing GRUB Legacy setup. This step may be automaticaly performed "
#| "now."
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Sistemako GRUB zaharraren bertsioa behar bezala ordezkatzeko, gomendagarria "
"da /boot/grub/menu.lst doitzea GRUB 2 dagoeneko instalatuta duzun "
"GRUB zaharraren bidez kargatzeko. Urrats hau automatikoki egin daiteke orain."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
#| msgid ""
#| "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
#| "verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you "
#| "install it directly to your MBR (Master Boot Record)."
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"Gomendagarria da GRUB 2 menu.lst bidez kargatzea onartzea, eta GRUB 2-ren "
"konfigurazioak zure beharrak betetzen dituela egiaztatzea MBRan (Master "
"Boot Record) idatzi aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Berdin dio zer erabakitzen duzun, MBRren irudi zaharra GRUB 2rekin "
"ordeztu dezakezu supererabiltzaile (root) gisa honako komandoa "
"exekutatuz:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
#| msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "GRUB instalatzeko gailuak:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"grub-pc paketea eguneratzen ari da. Menu honek zer gailuentzako "
"automatikoki grub-install exekutatzea nahi duzun hautatzea "
"(hautatzen baduzu) uzten dizu."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"Egoera gehienetan grub-install automatikoki exekutatzea gomendatzen da, "
"instalatutako GRUBaren bihotzaren irudia GRUBaren modulu edo grub.cfg "
"fitxategiarekin sinkronizatzetik kanpo gelditzea saihesteko."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Ez badakizu BIOSak zer gailu izendatuta daukan abioko gailu gisa, "
"burutazio ona izan ohi da GRUB guztietan instalatzea."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Oharra: GRUB, partizio bateko abioko erregistroan instala daiteke "
"baita ere, hori dela eta, partizio egoki batzuk eskaintzen dira hemen. "
"Hala ere, honek GRUBek bloke-zerrenden mekanismoa erabiltzera "
"derrigortzen du, ondorioz fidagarritasuna jaitsiz, eta gauzak horrela "
"ez da bat ere gomendagarria."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"Lehenago GRUB abioko kargatzailea agertzen ez den disko batean "
"instalatu zen, edo edozer arrazoirengatik identifikatzaile esklusiboa "
"aldatuta dauka. Garrantzitsua da instalatutako GRUBaren bihotzaren irudia "
"sinkronizatuta egotea GRUBaren modulu eta grub.cfg fitxategiarekin. "
"Egiaztatu ezazu berriro GRUB abioko gailu egokian idatzi dela."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
#| msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Huts egin du GRUB abioko gailuan idaztean - jarraitu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "GRUBek huts egin du honako gailuetan instalatzean:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Jarraitzea nahi duzu dena den? Jarraituz gero, baliteke ordenagailua ongi ez "
"abiaraztea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
#| msgid "GRUB installation failed. Try again?"
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr "Huts egin du GRUB abioko gailuan idaztean - saiatu berriro?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"GRUB beste gailu batean instalatzeko aukera duzu, hala ere, sistema beste "
"gailu horretatik abiatzeko ahalmena duela egiaztatu behar duzu. Bestela, "
"'GRUB Legacy' eguneratzea bertan behera utz daiteke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Jarraitu GRUB instalatu gabe?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
#| msgid ""
#| "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
#| "loader may not be properly configured, and when your computer next starts "
#| "up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
#| "earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
#| "modules or handle the current configuration file."
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"GRUB inolako gailuetan ez instalatzea aukeratu duzu. Jarraitzen baduzu, "
"baliteke abioko kargatzailea ongi konfiguratuta ez egotea, eta abioko "
"sektorean aurretik zegoena erabiliko da ordenagailua hurrengo batean "
"abiatzean. Abioko sektorean GRUB 2ren aurreko bertsio bat egonez gero, agian "
"ezin izango du moduluak kargatu edo uneko konfigurazioko fitxategia kudeatu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
#| msgid ""
#| "If you are already running a different boot loader and want to carry on "
#| "doing so, or if this is a special environment where you do not need a "
#| "boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should "
#| "install GRUB somewhere."
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Unean bestelako abioko kargatzaile bat erabiltzean ari bazara, eta horrela "
"jarraitzea nahi baduzu, edo hau abioko kargatzailearen beharrik ez duen "
"ingurune berezi bat bada, aurrera jarrai dezakezu. Bestela, GRUB nonbaiten "
"instalatu beharko zenuke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Kendu 'GRUB 2' /boot/grub direktoriotik?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Nahi duzu GRUB 2ren fitxategi guztiak /boot/grub-etik kentzea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Honek sistema ezin abiaraztea eragingo du bestelako abioko kargatzaile bat "
"instalatzen ez bada."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Amaitu GRUB 2-rako bihurketa orain?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Sistemak oraindik 'GRUB Legacy' abioko kargatzailearen fitxategiak ditu "
"oraindik, baina orain GRUB 2 bertsioko abioko erregistroak ere baditu honako "
"diskoetan:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Badirudi 'GRUB Legacy' ez denez aurrerantzean erabiliko, disko hauetako GRUB "
"2 bertsioko irudiak eguneratu eta 'GRUB Legacy'-ko fitxategiak kenduz GRUB 2-"
"ren eguneraketa amaitu beharko zenuke. GRUB 2-ko irudi hauek ez badituzu "
"eguneratzen, pakete berriekin ez dira bateragarriak izango eta sistema ongi "
"abiatzea galaraz dezake."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"GRUB 2-rako bihurketa amaitu beharko zenuke, abioko erregistro hauek beste "
"sistema eragile batzuetako GRUB 2 bertsioaren instalazioan ez badira sortuak "
"izan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linux-eko komando-lerroa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"Linux-eko komando-lerro hau /etc/default/grub edo GRUB zaharraren menu.lst "
"fitxategiko 'kopt' parametrotik atera da. Egiaztatu zuzena dela, eta "
"eraldatu behar izanez gero."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Linux-eko komando-lerro lehenetsia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Honako katea menuko sarrera lehenetsiaren Linux-eko parametro gisa erabiliko "
"da, baina ez berreskuratzeko moduan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "KFreeBSD-ko komando-lerroa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"KFreeBSD-ko komando-lerro hau /etc/default/grub edo GRUB zaharraren menu.lst "
"fitxategiko 'kopt' parametrotik atera da. Egiaztatu zuzena dela, eta "
"eraldatu behar izanez gero."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "KFreeBSD-ko komando-lerro lehenetsia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Honako katea menuko sarrera lehenetsiaren KFreeBSD-ko parametro gisa "
"erabiliko da, baina ez berreskuratzeko moduan."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map berriro sortu da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"/boot/grub/device.map fitxategia berriro idatzi da gailuen izen egonkorrak "
"erabiltzeko. Gehienetan, etorkizunean hau aldatzeko beharra asko murriztu "
"beharko luke, eta GRUBek sortutako menuko sarrerei ez die eragingo."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
#| msgid ""
#| "However, since you have more than one disk in your system, it is possible "
#| "that you were depending on the old device map. Please check whether you "
#| "have any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
#| "numbering, and update them if necessary."
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Hala ere, sisteman disko bat baino gehiago dagoenez, baliteke sistema "
"gailuen mapa zaharrean mende egotea. Egiaztatu ezazu GRUBen unitateko "
"zenbaketan oinarrituta abioaren menuko sarrera pertsonalizaturen bat duzun "
"edo ez, eta egunera itzazu beharrezkoa izanez gero."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
#| msgid ""
#| "If you do not understand this message, or if you do not have any custom "
#| "boot menu entries, you can ignore this message."
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Mezu hau ez baduzu ulertzen, edo abioaren menuko sarrera pertsonalizaturik "
"ez baduzu, ezikusi egin diezaiokezu mezu honi."


Reply to: