[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#603723: [l10n:eu] strongswan 4.4.1-5.1: updated Basque translationPackage: strongswan
Version: 4.4.1-5.1
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of strongswan_4.4.1-5.1_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan_4.4.1-5.1_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-09 12:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-16 20:23+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Exekuzio-mailaren kudeaketa zaharra ordeztuta"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"strongSwan paketearen aurreko bertsioak hiru Abiarazte-/Gelditzen-maila "
"desberdinen arteko aukera eskaintzen zuen. Sistemaren abioaren prozedura "
"arruntean aldaketak gertatu direnez, ez dira beharrezkoak edo erabilgarriak. "
"Instalazio berri guztientzako, aurredefinitutako moduetako batean exekutatzen "
"diren zaharretan ere, zentzuzko maila lehenetsiak ezarriko dira orain. Aurreko "
"bertsiotik eguneratzen ari bazara, eta strongSwan-en abioko parametroak "
"aldatu bazenituen, irakur ezazu NEWS.Debian fitxategia.  konfigurazioa "
"modu egokian nola aldatzen den jakiteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Berrabiarazi StrongSwan orain?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
#| msgid ""
#| "Restarting strongSwan is recommended, because if there is a security fix, "
#| "it will not be applied until the daemon restarts. However, this might "
#| "close existing connections and then bring them back up."
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such "
"a strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not "
"recommended."
msgstr ""
"StrongSwan berrabiaraztea gomendatzen da segurtasunezko konponketa "
"bat badago ez baita ezarriko daemona berrabiarazi artea. Erabiltzaile gehienek "
"daemona berrabiaraztea espero dutenez, burutazio ona da hori. Hala ere, honek "
"martxan dauden konexioak itxi eta gero berriz abiaraziko ditu. Hori dela eta, "
"eguneraketa honetan strongSwan tunela erabiltzen ari bazara, ez da "
"gomendatzen berrabiaraztea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgstr "StrongSwan-ren IKEv1 daemona abiarazi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"'pluto' daemona exekutatzen egon behar da Interneteko Gakoen Trukaketa (IKE) "
"protokoloaren lehen bertsioa onartzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
msgstr "StrongSwan-ren IKEv2 daemona abiarazi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"'charon' daemona exekutatzen egon behar da Interneteko Gakoen Trukaketa (IKE) "
"protokoloaren lehen bertsioa onartzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
#| msgid "Use an existing X.509 certificate for strongSwan?"
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "X.509 ziurtagiria erabili ostalari honentzako?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Ostalari honentzako X.509 ziurtagiri bat automatikoki sor edo inportatu daiteke. "
"Beste ostalariekin IPsec bidez konektatzean autentifikatzeko erabili daiteke, eta "
"hobetsitako bidea da IPsec konexio seguruak eraikitzeko. Beste aukera bat "
"ezkutukoak (tunelaren bi aldeetan berdinak diren pasahitzak) partekatzea litzateke "
"konexio bat autentifikatzeko, baina konexio kopuru handi batentzako "
"gakoetan oinarritutako autentifikazioa errazagoa eta askoz ere "
"seguruagoa da kudeatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Bestela, aukera hau ukatu dezakezu eta beranduago itzuli \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" komandoa erabiliz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "create"
msgstr "sortu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "import"
msgstr "inportatu"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Metodoa ostalari hau X.509 ziurtagiria erabiliz autentifikatzeko:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"X.509 ziurtagiri berri bat sor daiteke erabiltzaileak definitutako "
"ezarpenekin edo PEM fitxategietan gordetako gako publiko eta pribatuak "
"inportatu daiteke IPsec konexioak autentifikatzeko."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"X.509 ziurtagiri berri bat sortzea hautatzen baduzu aurrenik, "
"eta sortzeko lanak hasi aurretik, erantzun beharreko galdera batzuk "
"egingo zaizkizu. Jakin ezazu gako publikoa existitzen den Ziurtagiri-emaile "
"batek sinatzea nahi baduzu, ez zenukeela sortu beharko auto-sinatutako "
"sinatzen duen ziurtagiririk, eta emandako erantzun guztiak "
"zehatz-meatz ZEren eskakizunekin bat etorri beharko dutela, bestela "
"ziurtagiriaren eskaera ukatu egingo baita."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Existitzen den gako publiko eta pribatua inportatzea nahi izanez gero, "
"haien fitxategi-izenak eskatuko zaizkizu (berdinak izango dira bi "
"zatiak fitxategi batean gordeta badaude). Aukeran ziurtagiri-emailearen "
"gako publikoa duen fitxategia ere zehaz dezakezu, baina fitxategi hau "
"ezin da aurrekoen berdina izan. Kontuz ibili, X.509 ziurtagirien formatua "
"PEM izan behar duelako, eta gako pribatua ezin delako enkriptatuta "
"egon, bestela inportatzeko prozesuak huts egingo bait luke."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
#| msgid "File name of your X.509 certificate in PEM format:"
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Zure PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren fitxategi-izena :"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
#| msgid ""
#| "Please enter the full location of the file containing your X.509 "
#| "certificate in PEM format."
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr "Idatzi zure PEM formatuko X.509 ziurtagiria duen fitxategiaren bide-izen osoa."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
#| msgid "File name of your existing X.509 private key in PEM format:"
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "PEM formatuko X.509 gako pribatuaren fitxategi-izena :"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
#| msgid ""
#| "Please enter the full location of the file containing the private RSA key "
#| "matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
#| "as the X.509 certificate."
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Idatzi dagoen zure PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren pareko RSA gako "
"pribatua duen fitxategiaren kokapen osoa. Hau X.509 ziurtagiriaren fitxategi "
"berdina izan daiteke."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
#| msgid "File name of your X.509 certificate in PEM format:"
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "PEM formatuko X.509 ziurtagiriaren fitxategi-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Aukeran X.509 Ziurtagiri-emailearen erroa duen fitxategiaren kokalekua "
"idatz dezakezu zure ziurtagiria PEM formatuan sinatzeko. Ez badaukazu "
"do ez baduzu hori erabiltzerik nahi, utzi eremu hau hutsik. "
"Jakin ezazu ezin dela gorde erroko ZE (RootCA) zure X.509 "
"ziurtagiria edo gako pribatua duen fitxategi berdinean."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Sartu sortutako RSA gakoak edukiko duen luzera:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Sartu sortutako RSA gakoaren luzera. Ez luke 1024 bit baino "
"txikiagoa izan behar ez-segurutzat jotzen delako, eta litekeena "
"da 4096 bit baino luzeagoa behar ez izatea, autentifikatzeko "
"prozesua soilik moteltzen duelako eta unean ez delako behar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
#| msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Sortu auto-sinatutako X.509 ziurtagiria?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Soilik auto-sinatutako X.509 ziurtagiriak sor daitezke automatikoki, "
"bestela Ziurtagiri-emailea behar delako ziurtagiriaren eskaera sinatzeko. "
"Auto-sinatutako ziurtagiria sortzea aukeratzen baduzu, ziurtagiri hori berehala "
"erabil dezakezu X.509 ziurtagiria onartzen duten beste IPsec ostalariekin "
"IPsec konexioak autentifikatzeko. Hala ere, strongSwan-en PKI eginbidea "
"erabiltzeak ziurtagiri guztiak Ziurtagiri-emaile batek sinatuta egotea "
"eskatzen du bide fidagarri bat sortzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Ez baduzu auto-sinatutako ziurtagiri bat sortzea aukeratzen, "
"soilik RSAren gako pribatua eta ziurtagiriaren eskaera sortuko dira, "
"eta ziurtagiriaren eskaera zure Ziurtagiri-emailearekin sinatu beharko "
"duzu."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
#| msgid "Common name for the X.509 certificate request:"
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiriaren eskaeraren herrialdearen kodea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Sartu zerbitzaria kokatuta dagoen herrialdeari dagokion bi hizkiko kodea "
"(hala nola \"AT\" Austriarentzako)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL-ek ukatu egingo du ziurtagiri bat sortzea baldin eta "
"herrialdearen baliozko ISO-3166 kodea ez bada. X.509 ziurtagiriko "
"beste edozer eremu hutsik egon daiteke, baina ez eremu hau."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
#| msgid "Common name for the X.509 certificate request:"
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren estatu edo probintziaren izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
#| msgid ""
#| "Please enter the organizational unit name (often a department)  that "
#| "should be used in the certificate request."
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Idatzi zerbitzaria kokatuta dagoen estatu edo probintziaren izen osoa "
"(adibidez, \"Goiko Austria\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
#| msgid "Common name for the X.509 certificate request:"
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren herriaren izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Idatzi zerbitzaria kokatuta dagoen kokalekua (normalean herria, "
"adibidez, \"Bilbo\"). "

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
#| msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren erakundearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
#| msgid "Please enter the organization name (often a company)"
msgid "Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Idatzi zerbitzaria duen erakundea (adibidez, \"Debian\")"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
#| msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren saila:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
#| msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr "Idatzi zerbitzaria duen saila (adibidez, \"segurtasunaren taldea\")"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
#| msgid "Common name for the X.509 certificate request:"
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren izen arrunta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr "Idatzi ostalari honen izen arrunta (adibidez, \"atebidea.adibidea.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
#| msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 ziurtagiri eskaeraren helbide elektronikoa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
#| msgid ""
#| "Please enter the email address (for the individual or organization "
#| "responsible) that should be used in the certificate request."
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr "Idatzi X.509 ziurtagiriaren ardura duen pertsona edo erakundearen helbide elektronikoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Gaitu enkriptazio oportunista?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"StrongSwan bertsio honek aukerako enkriptazio oportunistaren "
"(OE) euskarria du, honek IPSec autentifikazio informazioa DNS erregistroetan "
"gordetzen ditu. Hau guztiz garatua ez dagoenez gaitzeak kanporako konexio "
"berri guztien atzerapen esanguratsu bat eragin dezake."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the pluto daemon "
"starts."
msgstr ""
"Enkriptazio oportunista behar duzula ziur bazaude bakarrik gaitu beharko "
"zenuke. Interneteko konexioak moztuko dira (lehenetsitako atebidea) pluto "
"daemona abiaraztean."


Reply to: