[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#600569: [l10n:eu] tripwire 2.4.2-7: updated Basque translationPackage: tripwire
Version: 2.4.2-7
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

As Christian remarks, ${hostname} should _not_ be translated. Fixed.

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of tripwire_2.4.2-7_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire_2.4.2-7_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripwire@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 16:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-18 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "Bertsio-berritzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Tripwire-ren datu-base eta konfigurazioko fitxategien formatua aldaketa "
"nabarmenak izan ditu aurreko bertsioaren eta unekoaren artean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"Sistemak segurua izaten jarraitzen duela ziurtatzeko, bertsio-berritzeko "
"prozesuak Tripwire-ren bertsio zaharraren kopia bat eta konfigurazioko "
"fitxategi zaharra (existitu daitezkeen hainbat datu-baserekin batera) "
"mantentzen ditu. Tripwire-ren bertsio zaharra erabiltzeko argibide xeheak "
"hemen aurki ditzakezu: /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Hala ere, konfigurazioko fitxategi eta datu-base zaharraren bihurketarik ez "
"denik egin, agian nahiago duzu ez bertsio-berritzea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"Debian-ek konfigurazioko fitxategiak kudeatzen dituen modua dela eta, "
"bertsio-berritzea aukeratzen baduzu gero /etc/cron.daily/tripwire "
"fitxategiaren bertsio berria onartu behar duzu aldiroko txostenak egiten "
"jarraitu dezan. Aurreko bertsioarekin esleitutako cron ataza exekutatzen "
"jarraituko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr ""
"Nahi duzu zure guneko gakoaren pasaesaldia sortzea/erabiltzea instalazioan "
"zehar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the first of those keys, the site key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the site key to sign files that may "
#| "be common to multiple systems, e.g. the configuration & policy files. "
#| "See twfiles(5) for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create a site key if one doesn't exist already. Tripwire "
"uses the site key to sign files that may be common to multiple systems, e.g. "
"the configuration & policy files. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire-k gako pare bat erabiltzen ditu fitxategi desberdinak sinatzeko, "
"hauen aldatu gabeko egoera ziurtatzeko. Hemen onartzen baduzu, gako "
"hauetariko aurrenekoaren (gunearen gakoa) pasaesaldia eskatuko zaizu "
"instalazioan. Gunearen gakorik ez bada existitzen, bat sortzeko adostasuna "
"ere ematen duzu. Tripwire-k gunearen gakoa hainbat sistementzako amankomunak "
"diren fitxategiak sinatzeko erabiltzen ditu, adib. konfigurazio eta "
"politiken fitxategiak. Ikus twfiles(5) argibide gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Zoritxarrez Debian-en instalazioaren prozesua dela eta, denbora bitarte bat "
"dago non pasaesaldia enkriptatu gabeko formatuan dagoen. Denbora horretan, "
"erasotzaile batek ordenagailura sarbidetzen bada, zure pasaesaldia eskuratu "
"eta beranduago asmo maltzurrekin erabil dezake."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Ez baduzu arrisku horren aurrean egoterik nahi, hemen bazter dezakezu. Kasu "
"horretan, gunearen gakoa, konfigurazioko fitxategia eta politiken fitxategia "
"eskuz sortu beharko dituzu. Ikus twadmin(8) informazio gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr "Nahi duzu lokaleko gakoaren pasaesaldia sortu/erabili instalazioan zehar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the second of those keys, the local key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the local key to sign files that "
#| "are specific to this system, e.g. the tripwire database. See twfiles(5) "
#| "for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create a local key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire-k gako pare bat erabiltzen du hainbat fitxategi sinatzeko, horrela "
"haien aldatu gabeko egoera ziurtatzeko. Hemen hori onartuz, gako horietako "
"bigarrenaren (gako lokala) pasaesaldia eskatuko zaizu instalazioan zehar. "
"Lokaleko gakorik ez bada existitzen, bat sortzeko adostasuna ere ematen "
"duzu. Tripwire-k lokaleko gakoa sistema honentzako bereziak diren "
"fitxategiak sinatzeko erabiltzen ditu, adib. tripwire-ren datu-basea. Ikus "
"twfiles(5) argibide gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Ez baduzu arrisku horren aurrean egoterik nahi, hemen bazter dezakezu. Kasu "
"horretan, lokaleko gakoa eskuz sortu beharko duzu. Ikus twadmin(8) "
"informazio gehiagorako."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Enter site-key passphrase:"
msgstr "Idatzi gunearen gakoaren pasaesaldia:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire-k bi gako desberdin erabiltzen ditu fitxategiak autentifikatu eta "
"enkriptatzeko. Gunearen gakoa hainbat sistemetan zehar erabil daitezkeen "
"fitxategiak babesteko erabiltzen da. Politiken eta konfigurazioko "
"fitxategiak barne."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Pasaesaldia eskatzen ari zaizu unean gunearen gakoa ez delako existitzen, "
"edo politiken edo konfigurazioko fitxategiak berriro eraikitzea eskatu "
"duzulako."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Gogoratu pasaesaldi hau, ez baita inon gordeko!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Repeat the site-key passphrase:"
msgstr "Errepikatu gunearen gakoaren pasaesaldia:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr "Errepikatu gunearen pasaesaldia berresteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Zure gunearen pasaesaldia okerra da. Saiatu berriro eragiketarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Idatzitako gunearen pasaesaldia okerra da. Oker idatzi duzula pentsatzen "
"baduzu eta uneko eragiketa berriro saiatzea nahi baduzu, onartu behean. Ezin "
"baduzu pasaesaldia gogoratu, baztertu behean eta tripwire-ren instalazioko "
"prozesua ondo bukatuko da. Gunearen pasaesaldia gogoratzen duzunean "
"jarraitu instalazioaren prozesuarekin honakoa "

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "root gisa exekutatuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Gunearen pasaesaldia guztiz ahaztu baduzu, sortu gunearen gako berria "
"pasaesaldi berri batekin honakoa exekutatuz "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Enter local key passphrase:"
msgstr "Idatzi gako lokalaren pasaesaldia:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire-k bi gako desberdin erabiltzen ditu fitxategiak autentifikatu eta "
"enkriptatzeko. Lokaleko gakoa sistema lokaleko bereiziak diren fitxategiak "
"babesteko erabiltzen da, adibidez, Tripwire-ren datu-basea. Lokaleko gakoa "
"integritateari buruzko egiaztaketen txostenak sinatzeko erabiltzen da baita "
"ere."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr ""
"Pasaesaldia eskatzen ari zaizu unean lokaleko gakoaren fitxategia ez delako "
"existitzen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Repeat the local key passphrase:"
msgstr "Errepikatu lokaleko gakoaren pasaesaldia:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr "Errepikatu lokaleko gakoaren pasaesaldia berresteko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Zure pasaesaldi lokala okerra da. Saiatu berriro eragiketarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Idatzitako lokalaren pasaesaldia okerra da. Oker idatzi duzula pentsatzen "
"baduzu eta uneko eragiketa berriro saiatzea nahi baduzu, onartu behean. Ezin "
"baduzu pasaesaldia gogoratu, baztertu behean eta tripwire-ren instalazioko "
"prozesua ondo bukatuko da. Lokalaren pasaesaldia gogoratzen duzunean "
"jarraitu instalazioaren prozesuarekin honakoa exekutatuz "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#| msgid ""
#| "If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new "
#| "site key with a new passphrase by running"
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new local "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Lokalaren pasaesaldia guztiz ahaztu baduzu, sortu lokalaren gako berria "
"pasaesaldi berri batekin honakoa exekutatuz "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "Eraiki berriro Tripwire-ren konfigurazioko fitxategia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwire-k bere konfigurazioa enkriptatutako datu-base batean gordetzen du, "
"lehenetsi gisa /etc/tripwire/twcfg.txt fitxategitik sortuta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"/etc/tripwire/twcfg.txt fitxategian egiten den edozer aldaketa, pakete "
"honetan aldaketak gertatu direlako, edo administratzailearen ekintzagatik, "
"enkriptatutako datu-basea berriro sortzea eskatzen du aldaketek eragina izan "
"dezaten."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Ekintza hau hautatzean, gunearen gakoaren pasaesaldia eskatuko zaizu pakete "
"honen instalazio ondorengo prozesuan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "Eraiki berriro Tripwire-ren politiken fitxategia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwire-k bere politikak (zer fitxategien zer atributu monitorizatuko diren "
"buruzkoak) enkriptatutako datu-basean, lehenetsi gisa /etc/tripwire/twpol."
"txt fitxategitik sortutakoa, gordetzen ditu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"/etc/tripwire/twpol.txt fitxategian egiten den edozer aldaketa, pakete "
"honetan aldaketak gertatu direlako, edo administratzailearen ekintzagatik, "
"enkriptatutako datu-basea berriro sortzea eskatzen du aldaketek eragina izan "
"dezaten."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, Tripwire-k aurrerantzean ez du txostenik bidaliko mezu "
"elektronikoz"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"Tripwire-ren aurreko bertsioak helbide zehatz batetara adostasun txostenak "
"egunero cron lan baten bitartez bidaltzeko aukerarekin banatzen ziren. "
"Funtzionalitate hau ez da aurrerantzean eskainiko."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"Horren ordez, administratzaileak aukera dezake banakako arauekin edo "
"bildumekin lotutako erroreak kontu bat edo gehiagotara bidaltzea, arauen "
"multzo desberdinek helbide elektroniko desberdinak erabiliz."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, pakete honek ez du eginbide hau gaitzen. Ikus twpolicy(4) "
"eskuliburuko orrialdeak eginbide hau nola konfiguratzen den jakiteko."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Tripwire instalatu da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Tripwire-ren bitarrak /usr/sbin direktorioan kokatzen dira, eta datu-basea /"
"var/lib/tripwire-n. Biziki gomendatzen da kokapen horiek idazketen aurka "
"babestutako euskarri batetan egotea (adib soilik irakurteko den muntatutako "
"disko batean). Ikus /usr/share/doc/tripwire/README.Debian xehetasun "
"gehiagorako."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "Tripwire-ren instalazioa gaizki konfiguratuta egon daiteke"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Pakete honen 2.3.0-1 bertsioan akats bat zegoen, horren erruz gunearen eta "
"lokaleko gakoak pasaesaldirik gabe sortzen ziren."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"Biziki gomendatzen da bai gunearen gakoa (/etc/tripwire/site.key) bai "
"lokaleko gakoa (/etc/tripwire/${hostname}-local.key) ezabatzea, eta pakete "
"hau birkonfiguratzea 'dpkg-reconfigure' erabiliz bertsio-berritzea behin "
"amaitutakoan. Honek gakoen fitxategi berriak sortuko ditu eta konfigurazioko "
"eta politiken fitxategiak babestuko ditu (behin sortuta daudela)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "Tripwire-ren politika lehenetsia aldatu da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"${release} bertsioan, tripwire-ren politika lehenetsia aldatu egin da. /etc/"
"tripwire/twpol.txt bertsio-berritzeko dpkg-ren eskaintza onartzen baduzu, "
"eta aurretik politika birsortze automatikoa hautatu baduzu, eguneroko "
"tripwire-ren cron lanak huts egingo du tripwire-ren datu-basea bertsio-"
"berritu arte."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"Hau saihesteko, edo ez onartu /etc/tripwire/twpol.txt fitxategiaren bertsio "
"berria edo eguneratu datu-basea politikaren aldaketak ezartzeko honakoa root "
"gisa exekutatuz "

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"pakete honen instalazioa osatu duzunean. Ikus /usr/share/doc/tripwire/README."
"Debian xehetasun gehiagorako."


Reply to: