[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tripwire 2.4.2-5.1: Please update debconf PO translation for the package tripwireHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on tripwire pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, October 15, 2010.

Thanks,

# translation of tripwire-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripwire@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-25 12:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-07 12:17+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "Bertsio-berritu nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Tripwire datubase eta konfigurazio fitxategien formatua nahiko aldatu da "
"aurreko bertsioa eta bertsio honen artean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"Zure sistemak segurua jarraitzen duela ziurtatzeko, bertsio-berritze "
"prozesuak Tripwire, konfigurazio fitxategi zaharra eta egon daitekeen "
"edozein datubase zaharren kopia bat mantentzen du. Tripwire-ren bertsio "
"zaharra erabiltzeko argibideak /usr/share/doc/tripwire/README.Debian "
"fitxategian aurkitu ditzakezu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Hala ere ez denez konfigurazio eta datubase bihurketa saiakerarik egin agian "
"ez bertsio-berritzea nahiago dezakezu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"Debian-ek konfigurazio fitxategiak kudeatzen dituen modua dela eta, bertsio "
"berritzea hautatuaz gero /etc/cron.daily/tripwire fitxategiaren bertsio "
"berria instalatu behar duzu aldiroko berriemateak egiten jarraitu dezan. "
"Hala eta guztiz ere aurreko bertsiora loturiko cron lana exekutatzen "
"jarraituko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr "Zure gune klabea sortu/erabili nahi al duzu instalazioan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the site key to sign files that may be common to multiple "
"systems, e.g. the configuration & policy files. See twfiles(5) for more "
"information."
msgstr ""
"Tripwire-k gako pare bat erabiltzen ditu fitxategi ezberdinak sinatzeko, "
"hauen aldatugabeko egoera ziurtatzeko. Hemen onartzen baduzu gako hauetako "
"baten, gune gakoaren, pasaesaldia galdetuko zaizu. Zu gune gakoaren sormena "
"onartzenari zara dagoeneko ez badago. Tripwire -k gune gakoa sistema "
"anitzetan arruntak diren zenbait fitxategi sinatzeko erabiltzen du, adibidez "
"konfigurazioa eta politika fitxategiak. Ikusi twfiles(5) argibide "
"gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Zoritxarrez Debian instalazioa dela eta pasaesaldia enkriptatu gabeko "
"formatuan egongo den denbora tarte bat dago. Erasotzaile batek denbora tarte "
"horretan zure makinan sarrera eskuratuaz gero posible da zure pasaesaldia "
"eskuratzea eta beranduago asmo maltzurrez erabiltzea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Ez baduzu arrisku hori eduki, baztertu ezazu. Orduan gune gako bat "
"konfigurazio fitxategia eta politika fitxategia eskuz sortu beharko dituzu. "
"ikusi twadmin(8) argibide gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr "Gako lokal pasaesaldia instalazioan sortu/erabili nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire-k gako pare bat erabiltzen ditu fitxategi ezberdinak sinatzeko, "
"hauen aldatugabeko egoera ziurtatzeko. Hemen onartzen baduzu gako hauetako "
"bigarrenaren, lokal gakoaren, pasaesaldia galdetuko zaizu. Zu gune gakoaren "
"sormena onartzenari zara dagoeneko ez badago. Tripwire -k lokal gakoa "
"sistema honetan bereziak diren fitxategiak sinatzeko erabiltzen du, adibidez "
"tripwire datubasea. Ikusi twfiles(5) argibide gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Ez baduzu arrisku hori eduki, baztertu ezazu. Orduan lokal gako bat eskuz "
"sortu beharko duzu. ikusi twadmin(8) argibide gehiagorako."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Enter site-key passphrase"
msgid "Enter site-key passphrase:"
msgstr "Idatzi gune-gako pasaesaldia"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire-k bi gako ezberdin erabiltzen ditu autentifikazioa eta fitxategi "
"enkriptaziorako. Gune gakoa sistema anitzen artean erabili daitezkeen "
"fitxategiak babesteko erabiltzen da. Politika eta konfigurazio fitxategiak "
"barne."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Politika edo konfigurazio fitxategien berreraikitze bat eskatu duzulako edo "
"une honetan gune gakorik ez dagoelako ari zaizu orain pasaesaldia eskatzen."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Gogoratu pasaesaldi hau, hau ez da inon gordeko!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the site-key passphrase"
msgid "Repeat the site-key passphrase:"
msgstr "Errepikatu gune-gako pasaesaldia"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr "Mesedez errepikatu gune pasaesaldia nahaspilatu ez zarela ziurtatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Zure gune pasaesaldia okerra da. Ekintza berriz saiatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Zuk idatzitako gune pasaesaldia okerra da. Oker idatzi duzula pentsatzen "
"baduzu eta ekintza berriz saiatu nahi baduzu onartu behean. Ezin baduzu "
"pasaesaldia gogoratu, baztertu behean eta tripwire instalazio prozesua ondo "
"bukatuko da. Gune pasaesaldia gogoratzen duzunean instalazio prozesua "
"jarraitu"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "root gisa exekutatuaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Zure gune pasaesaldia guztiz ahaztu baduzu, gune gako berri bat sortu "
"dezakezu pasaesaldi berri batekin"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key abiaraziaz"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Enter local key passphrase"
msgid "Enter local key passphrase:"
msgstr "Idatzi gako lokal pasaesaldia"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire-k bi gako ezberdin erabiltzen ditu fitxategi autentifikazio eta "
"enkriptaziorako. Gako lokala makina lokalaren fitxategi bereziak babesteko "
"erabiltzen da, adibidez Tripwire datubasea. Gako lokala erabiltzen da ere "
"integritate txostenak sinatzeko."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr "Gako fitxategi lokalik ez dagoelako ari zaizu pasaesaldia eskatzen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the local key passphrase"
msgid "Repeat the local key passphrase:"
msgstr "Errepikatu gako lokal pasaesaldia"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Mesedez errepikatu gako lokal pasaesaldia nahaspilatu ez zarela ziurtatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Zure pasaesaldi lokala okerra da. Ekintza berriz saiatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Zuk idatzitako pasaesaldi lokala okerra da. Oker idatzi duzula pentsatzen "
"baduzu eta ekintza berriz saiatu nahi baduzu onartu behean. Ezin baduzu "
"pasaesaldia gogoratu, baztertu behean eta tripwire instalazio prozesua ondo "
"bukatuko da. Pasaesaldi lokala gogoratzen duzunean instalazio prozesua "
"jarraitu"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Zure pasaesaldi lokala guztiz ahaztu baduzu, gune gako berri bat sortu "
"dezakezu pasaesaldi berri batekin"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${ostalaria}-local.key exekutatuaz"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "Berregin Tripwire konfigurazio fitxategia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwirek bere konfigurazioa lehenespen modura /etc/tripwire/twcfg.txt "
"fitxategitik sorturiko datubase enkriptatu batetan mantentzen du"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Pakete honetako aldaketak direla eta edo kudeaketa aktibitatearen ondorioz /"
"etc/tripwire/twcfg.txt fitxategiak aldaketarik izanez gero enkriptaturiko "
"datubasearen birsortze bat beharko du aldaketak eragina izan dezaten."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Aukera hau hautatuaz pakete honen instalazio-ondoko prozesuak gune gako "
"pasaesaldia eskatzea eragingo du."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "Birsortu Tripwire politika fitxategia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwirek zein fitxategiko zein atributu monitorizatu behar diren buruzko "
"politika lehenespen modura /etc/tripwire/twpol.txt fitxategitik sorturiko "
"datubase enkriptatu batetan mantentzen du"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Pakete honetako aldaketak direla eta edo kudeaketa aktibitatearen ondorioz /"
"etc/tripwire/twpol.txt fitxategiak aldaketarik izanez gero enkriptaturiko "
"datubasearen birsortze bat beharko du aldaketak eragina izan dezaten."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr "Tripwirek aurrerantzean ez du txostenik bidaliko eposta bidez"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"Tripwire-ren aurreko bertsioak helbide zehatz batetara adostasun txostenak "
"egunero cron lan baten bitartez bidaltzeko aukeraz banatzen ziren. "
"Funtzionalitate hau ez da aurrerantzean hornituko."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"Horren ordez, kudeatzaileak banakako arauekin edo bildumekin loturiko "
"erroreak kontu bat edo gehiagotara bidaltzea hautatu dezake, arau bilduma "
"ezerdinekin eposta helbidearen arabera."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Lehenespen bezala pakete honek ez du ezaugarri hau gaituko aurrerantzean. "
"Mesedez begiratu twpolicy(4) manual orrialdean funtzionalitate hau "
"konfiguratzeko xehetasun gehiagorako."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Tripwire instalatua izan da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Tripwire bitarrak /usr/sbin-en kokatzen da eta datubasea /var/lib/tripwire-n "
"kokatzen da. Gogorki gomendatzen da kokapen horiek idazketa aurka "
"babesturiko euskarri batetan egotea (adib muntaturiko irakurketarako diska "
"batetan). Begiratu /usr/share/doc/tripwire/README.Debian xehetasunentzat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "Zure Tripwire instalazioa konfiguratu gabe egon daiteke"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Programa-errore bat zegoen pakete honen 2.3.0-1 bertsioan, horren erruz gune "
"eta lokal gakoak pasaesaldirik gabe sortzen ziren."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"Gogorki gonbidatzen zaizu bi fitxategi horiek, /etc/tripwire/site.key gune "
"gako fitxategia eta /etc/tripwire/${ostalaria}-local.key gako lokala ezabatu "
"eta behin bertsio-berritze hau amaitzen duzunean dpkg-reconfigure erabiliaz "
"pakete hau berkonfiguratzea. Honek gako fitxategi berriak sortuko ditu eta "
"konfigurazio eta politika fitxategiak babestuko ditu."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "Lehenetsiriko Tripwire politika aldatu egin da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"${release} bertsioan, lehenetsiriko tripwire politika aldatu izan da. /etc/"
"tripwire/twpol.txt bertsio-berritzeko dpkg-ren eskaintza onartuaz gero eta "
"aurretik politika birsortze automatikoa hautatu baduzu eguneroko tripwire "
"cron lanak huts egingo du tripwire datubasea bertsio-berritu arte."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"Hau saihesteko, edo ez onartu /etc/tripwire/twpol.txt fitxategiaren bertsio "
"berria edo zure datubasea eguneratu politika aldaketak ezarri daitezen"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"root gisa exekutatuaz pakete honen instalazioa osatu duzunean. Mesedez "
"begiratu /usr/share/doc/tripwire/README.Debian xehetasun gehiagorako."

Reply to: