[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bugzilla 3.6.2.0-3: Please update debconf PO translation for the package bugzilla



Hi Raphael,

A week ago I send this as wishlist to bugzilla, but I don't know why my
Qmail server replay :

"<submit@bugs.debian.org>:
CNAME lookup failed temporarily. (#4.4.3)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too
long."

So I'm sending PO file to you. Please, could you add it to sources for
us?

Thanks and best regards,
Dooteo

--------- Previous message -------------
Package: bugzilla
Version: 3.6.2.0-3
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo
# translation of bugzilla_3.6.2.0-3_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bugzilla_3.6.2.0-3_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-02 09:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-03 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Pasahitzaren berrespena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr "Bugzilla-ren administratzailearen helbide elektronikoa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for "
"the administrator will be sent to this address. This email address is also "
"used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr ""
"Idatzi Bugzilla-ren administratzailearen helbide elektronikoa; "
"administratzailearentzako posta guztia helbide horretara bidaliko da. "
"Helbide hau erabiliko da ere administratzaileak Bugzilla-n saioa hasteko."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the "
"@. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web interface."
msgstr ""
"Baliozko helbide batek '@' bat eta honen ondoren behintzat '.' bat eduki "
"behar du. Ezarpen hau Bugzilla-ren web interfazearen bidez aldatu ahal "
"izango duzu."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Bugzilla-ren administratzailearen benetako izena:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Bugzilla-ren administratzailearen kontuaren pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Please enter at least 6 characters."
msgstr "Gutxienez 6 karaktere idatzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr "Egoera edo ebazpenaren balioak pertsonalizatuak izan al dira?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"If values in the Status or Resolution fields have been customized, the "
"checksetup procedure must be modified appropriately before installation can "
"continue."
msgstr ""
"Egoera edo ebazpenaren eremuak pertsonalizatuak izan badira, 'checksetup' "
"prozedura behar den moduan aldatu egin behar da instalazioak aurrera "
"jarraitu ahal izateko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian."
"pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"directory can be used to automatically apply your modifications before "
"execution."
msgstr ""
"Pakete honetako bertsio-berritze bakoitzean checksetup_nondebian.pl script-"
"aren bertsio berri bat instalatuko da; /usr/share/bugzilla3/debian/pre-"
"checksetup.d direktorioa erabili daiteke zure aldaketak exekutatu aurretik "
"automatikoki ezartzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr ""
"Egoera edo ebazpenaren balio pertsonalizatuari buruz galdetu bertsio-berritze "
"bakoitzean?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
#| msgid ""
#| "If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
#| "share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
#| "bugzilla3/lib/checksetup-nondebian.pl, you may want to avoid being "
#| "prompted at each package upgrade."
msgid ""
"If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
"bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, you may want to avoid being prompted "
"at each package upgrade."
msgstr ""
"Egoera edo ebazpenaren eremuak aldatu badituzu eta /usr/share/bugzilla3/lib/"
"checksetup-nondebian.pl-en aldaketak ezartzeko /usr/share/bugzilla3/debian/"
"pre-checksetup.d erabiltzen duen script bat sortu baduzu, agian ez duzu nahiko "
"paketearen bertsio-berritze bakoitzean galdera hau egitea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/lib/"
"checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr ""
"Galdetua izatea onartzen baduzu, /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup.pl zure "
"kabuz exekutatu beharko duzu bertsio-berritze bakoitzean Bugzilla erabili "
"aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as "
"checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-"
"checksetup.d scripts)."
msgstr ""
"Ez baduzu egoera edo ebazpenaren eremurik aldatu, galdetzea alde batetara "
"utzi dezakezu checksetup.pl automatikoki exekutatu dadin "
"({pre,post}-checksetup.d script-arekin batera)."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "Setup of Bugzilla failed and needs further investigation"
msgstr "Huts egin du Bugzilla konfiguratzean, eta ikerketa gehiago behar da"

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"Bugzilla has the \"shutdownhtml\" configuration parameter set, putting it "
"offline (with logins disabled) until configured."
msgstr ""
"Bugzilla-k konfigurazioko \"shutdownhtml\" parametroa ezarrita dauka, "
"lineaz kanpo jarriz (saio hasierak desgaituta) konfiguratu arte."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"To set up Bugzilla, run \"dpkg-reconfigure bugzilla3\" (as root) and choose "
"\"dbconfig-config\"."
msgstr ""
"Bugzilla konfiguratzeko, supererabiltzaile gisa exekutatu \"dpkg-reconfigure bugzilla3\" "
"eta aukeratu \"dbconfig-config\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid "Bugzilla downtime message:"
msgstr "Bugzilla-ren jardun gabeko denboraren mezua:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid ""
"Please enter the HTML downtime message that should be displayed while "
"Bugzilla is being reconfigured."
msgstr ""
"Sartu HTMLko jardun gabeko denboraren mezua, Bugzilla konfiguratzen ari den "
"bitartean bistaratzeko."


Reply to: