[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#568077: [l10n:eu]openoffice.org 1:3.1.1-15: updated Basque translationPackage: openoffice.org
Version: 1:3.1.1-15
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of openoffice.org_1:3.1.1-15_eu.po to Basque
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2009, 2010.
# translation of eu.po to
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openoffice.org_1:3.1.1-15_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openoffice.org@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-01 00:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-02 10:34+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: eu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
msgid "OpenOffice.org running"
msgstr "OpenOffice.org exekutatzen"

#. Type: error
#. Description
#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
msgid ""
"OpenOffice.org is running right now. This can cause problems with (de-)"
"registration of components and extensions."
msgstr ""
"OpenOffice.org orain exekutatzen ari da. Honek arazoak sor ditzake osagai "
"eta hedapenak (des)erregistratzean."

#. Type: error
#. Description
#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
msgid ""
"You should close all running instances of OpenOffice.org (including any "
"currently running Quickstarter) before proceeding with the package upgrade."
msgstr ""
"OpenOffice.org-en exekuzioaren instantzia guztiak itxi beharko zenituzke "
"(baita abiarazle-azkarra ere exekutatzen egonez gero) pakete eguneraketa "
"egin baino lehen."

#. Type: note
#. Description
#: ../ure.templates.in:2001
msgid "Component registries might be corrupted"
msgstr "Osagaien erregistroa hondatuta egon daiteke"

#. Type: note
#. Description
#: ../ure.templates.in:2001
msgid ""
"You are upgrading from a version which might have corrupted service/"
"component registry files (*.rdb), especially /var/lib/openoffice/basis3.1/"
"program/services.rdb and the rdb files in /var/spool/openoffice/uno_packages/"
"cache for installed extensions."
msgstr ""
"Zerbitzu edo osagaien erregistroko fitxategiak (*.rdb), instalatutako hedapenen /var/lib/openoffice/basis3.1/program/services.rdb "
"eta /var/spool/openoffice/uno_packages/cache direktorioko rdb "
"fitxategiak bereziki, hondatuta eduki ditzakeen bertsio batetik "
"bertsio-berritzen ari zara."

#. Type: note
#. Description
#: ../ure.templates.in:2001
msgid ""
"If you experience problems with the component manager or segmentation faults "
"involving libstore in either unopkg or OpenOffice.org, please check these "
"files. Try cleanly reinstalling the packages and/or using a clean user "
"profile."
msgstr ""
"Osagaien kudeatzailearekin arazoren bat edukiz gero, edo, libstore "
"liburutegiarekin zerikusia duen segmentu-hutsegiteak gertatzen badira, "
"bai unopkg-en bai OpenOffice.org-en,egiaztatu itzazu fitxategi hauek. "
"Saiatu zaitez paketeak modu garbian berriro instalatzen edota "
"erabiltzailearen profil garbia erabiltzen."


Reply to: