[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

iso 639 (Hizkuntzen euskarazko izenak)Kaixo lagunok:

Pootleren ezaugarri berriak porobatzen ari nintzela hizkuntzen euskaratutako izenen egoera oso egoera kaxkarrean 
dagoela ikusi dut (43 itzulitako kate, 108 kate zalantzan, 335 itzuli gabeko kate).

Honi bultzada bat emateko asmoa nuen baina ezkenez carlos goienetxek egin zuen beraz lehenik ohartzea nahiago izan 
dut.

Zerbaitegatik ez egitea hobe bdaio norbaitek esateko eta utziko dut, erantzunik jaso ezean aurrera jarraituko dut.

Ez dut uste osorik itzultzeko gai izango naizenik baina egiteko gai naizena egitean zerrenda honetara bidaliko dut 
inork gainbegiratzea animatzen bada ere.

ala...


-- 
Piarres Beobide

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: