[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian-installer POak (I)Kaixo Pi,

Aurreneko 2 PO bidaltzen dizkiat:

1.- Anna

2.- Apt-Setup

Orain hurrengo POarekin jarraituko diat :)

Dooteo
# translation of di_anna_eu.po to Basque
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/eu.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Basque messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Inaki Larranaga Murgoitio 2005
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2004, 2005, 2006, 2007.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: di_anna_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-16 22:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 12:32+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding=UTF-8Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Description
#: ../anna.templates:5
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Instalatzaileak instalazioa burutzeko behar dituen osagai guztiak "
"automatikoki kargatuko dira. Zerrendan instalatzailearen beste osagai batzuk "
"(aukerakoak) . Ziurrenik ez dira beharrezkoak, baina baliteke erabiltzaile "
"batzuentzat interesgarri izatea."

#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:18
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Kargatu beharreko instalatzailearen osagaiak:"

#. Description
#: ../anna.templates:18
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"Memoria aurrezteko, instalatzailearen modulu guztiak ez dira kargatuko "
"lehenespenez. Zerrendako instalatzailearen osagai guztiak ez dira "
"beharrezkoak oinarrizko instalaziorako, baina agian batzuk beharko dituzu, "
"bereziki nukleo-modulu batzuk; beraz, begiratu arretaz zerrendari eta "
"hautatu behar dituzun osagaiak."

#. Description
#: ../anna.templates:18
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Kontuan izan beste batzuk behar dituen osagai bat hautatzen baduzu, osagai "
"haiek ere kargatu egingo direla."

#. Description
#. (Progress bar) title displayed when loading udebs
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:33
msgid "Loading additional components"
msgstr "Instalatzailearen osagaiak kargatzen"

#. Description
#. (Progress bar)
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:40
msgid "Retrieving ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} eskuratzen"

#. Description
#. (Progress bar) title displayed when configuring udebs
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:47
msgid "Configuring ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} konfiguratzen"

#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:60
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Ezin izan da instalatzailearen osagaia kargatu"

#. Description
#: ../anna.templates:60
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr ""
"Ezin izan da ${PACKAGE} kargatu arrazoi ezezagunengatik. Bertan behera "
"utziko da."

#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:67
msgid "Continue the install without loading kernel modules?"
msgstr "Instalatzen jarraitu nahi duzu nukleo moduluak kargatu gabe?"

#. Description
#: ../anna.templates:67
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Ez da nukleo modulurik aurkitu. Instalatzailearen bertsio honek erabilitako "
"nukleoa eta fitxategian erabilgarri dagoen nukleo bertsioa bat ez datozelako "
"izango da ziurrenik."

#. Description
#: ../anna.templates:67
msgid ""
"If you're installing from a mirror, you can work around this problem by "
"choosing to install a different version of Debian. The install will probably "
"fail to work if you continue without kernel modules."
msgstr ""
"Ispilu batetik instalatzen ari bazara, arazo horri ekiteko Debian-en beste "
"bertsio bat instalatzea hauta dezakezu. Instalazioak ziurrenik ez du "
"funtzionatuko nukleo modulurik gabe jarraitzen baduzu."

# translation of di_apt-setup_eu.po to Basque
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Basque messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Inaki Larranaga Murgoitio 2005
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: di_apt-setup_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-16 22:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 12:09+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Content-Transfer-Encoding=UTF-8Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Description
#. Main menu item
#. MUST be kept below 55 characters/columns
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6
msgid "Configure the package manager"
msgstr "Konfiguratu pakete-kudeatzailea"

#. Description
#. Translators, "apt" is the program name
#. so please do NOT translate it
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:13
msgid "Configuring apt"
msgstr "Apt konfiguratzea"

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:18
msgid "Running ${SCRIPT}..."
msgstr "${SCRIPT} exekutatzen..."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:23
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Biltegi lokalak eskaneatzen..."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:28
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "Segurtasuneko eguneraketen biltegia eskaneatzen..."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:33
msgid "Scanning the volatile updates repository..."
msgstr "Eguneraketa hegazkorren biltegia eskaneatzen..."

#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:50
msgid "Cannot access repository"
msgstr "Ezin da biltegia atzitu"

#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:50
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"Ezin izan da ${HOST}-eko biltegia atzitu, beraz eguneraketa horiek ez daude "
"erabilgarri une honetan. Hau beranduago begiratu beharko zenuke."

#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:50
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"/etc/apt/sources.list fitxategian ${HOST}-(r)en lerroak iruzkinez (\\#) gehitu "
"dira."

#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:66
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "segurtasun eguneraketak (${SEC_HOST}-(e)tik)"

#. Choices
#: ../apt-setup-udeb.templates:66
msgid "volatile updates (from ${VOL_HOST})"
msgstr "eguneraketa hegazkorrak (${VOL_HOST}-(e)tik)"

#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:69
msgid "Services to use:"
msgstr "Erabiliko diren zerbitzuak:"

#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:69
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"volatile."
msgstr "Debian-ek bi zerbitzu ditu argitalpenak eguneratzeko: segurtasuna eta hegazkorra."

#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:69
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Segurtasun eguneraketek sistema erasoetaz babesten laguntzen dute. Zerbitzu "
"hau gaitzea gomendagarria da."

#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:69
msgid ""
"Volatile updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. An example is the virus signatures for a "
"virus scanner. This service is only available for stable and oldstable "
"releases."
msgstr ""
"Eguneraketa hegazkorrak maiztasun handiz aldatu eta azken bertsioa ez "
"izateak erabiltasuna murrizten duen software eguneraketak eskaintzen dituzte. "
"Adibidez birusen sinadurak birus-arakatzaile batentzat. Zerbitzu hau stable "
"(egonkor) eta oldstable (egonkor-zaharra) banaketan soilik erabilgarri dago."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:4
msgid "Scanning the CD-ROM..."
msgstr "CD-ROMa eskaneatzen..."

#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:9
msgid "apt configuration problem"
msgstr "apt-ren konfigurazio arazoa"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:9
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD "
"failed."
msgstr "Huts egin du apt konfiguratzean pakete gehigarriak CD-tik instalatzeko."

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:18
msgid "Your installation CD or DVD has been scanned; its label is:"
msgstr "Instalazioko CD edo DVDa eskaneatu da, hau de bere etiketa:"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:18
msgid ""
"You now have the option to scan additional CDs or DVDs for use by the "
"package manager (apt). Normally these should be from the same set as the "
"installation CD/DVD. If you do not have any additional CDs or DVDs "
"available, this step can just be skipped."
msgstr ""
"Orain CD edo DVD gehigarriak eskaneatzeko aukera duzu apt pakete-kudeatzailean "
"erabiltzeko. Hauek instalazioko CD/DVD bildumean egon ohi dira. CD edo DVD gehigarririk ez baduzu, urrats hau salta dezakezu."

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:35
msgid "The CD or DVD with the following label has been scanned:"
msgstr "Honako etiketa duen CD edo DVDa eskaneatu da:"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:35
msgid "If you wish to scan another CD or DVD, please insert it now."
msgstr "Beste CD edo DVD bat eskaneatzea nahi izanez gero, sartu orain."

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:47
msgid "The CD or DVD with the following label has already been scanned:"
msgstr "Honako etiketa duen CD edo DVDa dagoeneko eskaneatuta dago:"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:47
msgid "${LABEL}"
msgstr "${LABEL}"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:47
msgid "Please replace it now if you wish to scan another CD or DVD."
msgstr "Ordeztu ezazu beste CD edo DVD bat (eskaneatzea nahi baduzu)."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:58
msgid "Scan another CD or DVD?"
msgstr "Beste CD edo DVD bat eskaneatu?"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:58
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD/DVD "
"failed."
msgstr "Huts egin du apt konfiguratzean CD/DVDtik pakete gehigarriak instalatzeko."

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:58
msgid "Please check that the CD/DVD has been inserted correctly."
msgstr "Ziurtatu CD/DVDa behar bezala sartuta dagoela."

#. Description
#. :sl1:
#. This template uses the same text as used in the package apt for apt-cdrom
#. Do not translate "/cdrom/" (the mount point)
#: ../apt-cdrom-setup.templates:69
msgid "Media change"
msgstr "Euskarri aldaketa"

#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:69
msgid ""
"/cdrom/:Please insert the disc labeled: '${LABEL}' in the drive '/cdrom/' "
"and press enter."
msgstr "/cdrom/:sartu honako etiketa duen diskoa '/cdrom/' unitatean eta sakatu Sartu tekla: '${LABEL}'"

#. Description
#. :sl1:
#. finish-install progress bar item
#: ../apt-cdrom-setup.templates:77
msgid "Disabling netinst CD in sources.list..."
msgstr "netinst CDa sources.list-en desgaitzen..."

#. Description
#. :sl1:
#. Description
#: ../apt-cdrom-setup.templates:82 ../apt-mirror-setup.templates:58
msgid ""
"If you are installing from a netinst CD and choose not to use a mirror, you "
"will end up with only a very minimal base system."
msgstr ""
"netinst CDtik instalatzen ari bazara eta ispilurik ez erabiltzea "
"aukeratu baduzu, gutxinieneko oinarrizko sistema bat izango duzu amaitzean."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:87
msgid ""
"You are installing from a netinst CD, which by itself only allows "
"installation of a very minimal base system. Use a mirror to install a more "
"complete system."
msgstr ""
"netinst CDtik instalatzen ari zarenez gutxieneko oinarrizko sistema "
"instalatuko da. Erabili ispilu bat sistema osatuago bat instalatzeko."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:92
msgid "You are installing from a CD, which contains a limited selection of packages."
msgstr "Paketeen bilduma mugatua duen CDtik instalatzen ari zara."

#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be 2 or 3
#: ../apt-cdrom-setup.templates:98
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i CDs. Even though these contain a fair selection of "
"packages, some may be missing (notably some packages needed to support "
"languages other than English)."
msgstr ""
"%i CD eskaneatu dira. Nahiz eta hauek pakete bilduma labur bat duten "
"zenbait falta daitezke (kontutan izan zenbait programek bereiziriko hizkuntz "
"paketeak dituztela)."

#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be from 4 to 8
#: ../apt-cdrom-setup.templates:104
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i CDs. Even though these contain a large selection of "
"packages, some may be missing."
msgstr ""
"%i CD eskaneatu dituzu. Nahiz eta CD hauek pakete bilduma handia eduki, "
"batenbat falta daiteke."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:109
msgid ""
"Note that using a mirror can result in a large amount of data being "
"downloaded during the next step of the installation."
msgstr ""
"Kontutan izan ispilu bat erabiltzeak instalazioaren hurrengo pausuan datu "
"kantitate handi bat deskargatzea eragin dezakeela."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:114
msgid ""
"You are installing from a DVD. Even though the DVD contains a large "
"selection of packages, some may be missing."
msgstr ""
"DVD batetik instalatzen ari zara. Nahiz eta DVDak pakete bilduma handi bat "
"duen batenbat falta daiteke."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:119
msgid ""
"Unless you don't have a good Internet connection, use of a mirror is "
"recommended, especially if you plan to install a graphical desktop "
"environment."
msgstr ""
"Interneteko konexio motel baten kasua ez bada, ispilu bat erabiltzea "
"gomendatzen da, bereiziki mahaigain grafiko bat instalatzea pentsatzen baduzu."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:124
msgid ""
"If you have a reasonably good Internet connection, use of a mirror is "
"suggested if you plan to install a graphical desktop environment."
msgstr ""
"Interneteko konexio azkarra edukiz gero, ispilu bat erabiltzea "
"gomendatzen da, bereiziki mahaigain grafiko bat instalatzea pentsatzen baduzu."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:4
msgid "Scanning the mirror..."
msgstr "Ispilua eskaneatzen..."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:10
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Erabili librea ez den softwarea?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:10
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Libreak ez diren zenbait software Debianekin lan egiteko garatu izan dira. "
"Nahiz eta software hauek Debianeko erabateko zati ez izan, Debianen tresnak erabil daitezke hauek instalatzeko. Software hauek lizentzia desberdinak eduki ditzakete eta software hauek erabiltzea, eraldatzea edo partekatzeko eskubidea murriztu dezakete."

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:10 ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:6
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Aukeratu eskuragarri izan nahi dituzun edo ez."

#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:22
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Erabili Contrib-eko softwarea?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:22
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used to "
"install it."
msgstr ""
"Zenbait software Debianekin lan egiteko garatuak izan dira. Baina nahiz "
"software hauek librea izan, libreak ez diren softwareak behar dituzte. Nahiz "
"eta software hauekDebianeko erabateko zati ez izan, Debianen tresna arruntak erabili "
"daitezke hauek instalatzeko."

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:22 ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:45
msgid "Please choose whether you want this software to be made available to you."
msgstr "Aukeratu software hauek eskuragarri izan nahi dituzun ala ez."

#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-mirror-setup.templates:36
msgid "Retry"
msgstr "Saiatu berriro"

#. Choices
#: ../apt-mirror-setup.templates:36
msgid "Change mirror"
msgstr "Aldatu ispilua"

#. Choices
#: ../apt-mirror-setup.templates:36
msgid "Ignore"
msgstr "Ez ikusi egin"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:37
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Huts egin du fitxategia deskargatzean:"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:37
msgid ""
"The installer failed to access the mirror. This may be a problem with your "
"network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a "
"different mirror, or ignore the problem and continue without all the "
"packages from this mirror."
msgstr ""
"Instalatzaileak huts egin du ispiluarekin konektatzean. Sarearen edo ispiluaren arazoa "
"izan daiteke. Berriro deskargatzea, beste ispilu bat hautatzea edo arazoari ez ikusi egin eta aurrera jarraitu dezakezu ispiluko pakete guztirik gabe."

#. Description
#. :sl1:
#. flag:translate!:3
#: ../apt-mirror-setup.templates:48
msgid "Use a network mirror?"
msgstr "Erabili sareko ispilua?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:48
msgid ""
"A network mirror can be used to supplement the software that is included on "
"the CD-ROM. This may also make newer versions of software available."
msgstr ""
"Sareko ispilu bat erabil daiteke CD-ROMean dagoen softwarearen osagai gisa. "
"Honela gainera softwareen bertsio berrienak eskuragarri egongo lirateke."

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:48
msgid "${EXPLANATION}"
msgstr "${EXPLANATION}"

#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:58
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Jarraitu sareko ispilurik gabe?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates:58
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Ez da sareko ispilurik hautatu."

#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:6
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Erabili software murriztua?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:6
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Libreak ez diren software batzuk (non-free) eskuragarri daude pakete gisa. "
"Nahiz eta pakete hauek banaketa nagusiaren zati ez izan, pakete estandarrak "
"kudeatzeko tresnak erabil daitezke hauek instalatzeko. Software hauek erabiltzea, "
"eraldatzea edo partekatzea debekatzen duten lizentzia desberdinak izan ditzakete."

#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:19
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Erabili \"Universe\" osagaiko softwarea?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:19
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Software gehigarriak eskuragarri daude pakete gisa. Software hauek libreak dira "
"eta, banaketa nagusiko zati ez izan arren, pakete estandarrak "
"kudeatzeko tresnak erabil daitezke hauek instalatzeko."

#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:31
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Erabili \"multiverse\" osagaiko softwarea?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:31
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Libre ez den zenbait software dago eskuragarri pakete moduan. Nahiz eta "
"Software hau ez den banaketa nagusiaren zati pakete kudeaketa elementu "
"estandarrak erabili daitezke instalatzeko. Software honek (kasu batzuetan) "
"bere erabilera, partekaketa edo eraldaketa ezintzen duen lizentzi ezberdinak "
"ditu."

#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:45
msgid "Use backported software?"
msgstr "Erabili Bertsio berrietara migraturiko softwarea erabili?"

#. Description
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:45
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Zenbait software garapen adarretik  bertsio honekin lan egin ahal izateko "
"migratua izan da. Nahiz software honek ez dituen banaketa osatzen duten "
"softwareak izandako probak izan, ezaugarri erabilgarriak dituzten aplikazio "
"batzuen bertsio berrienak ditu."


Reply to: