[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#599457: [INTL:da] Danish translation of the debconf templates linux-2.6Package: linux-2.6
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/linux26$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
30 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation linux-2.6.
# Copyright (C) 2010 linux-2.6 & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-01 10:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-07 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid "Update disk device IDs in system configuration?"
msgstr "Opdater diskenheds-id'er i systemkonfigurationen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) "
"controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may "
"change."
msgstr ""
"Den nye version af Linuxkernen har forskellige drivere for nogle PATA-"
"kontrollere (IDE). Navnene på nogle harddiske, cd-rom og båndenheder kan "
"skifte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"It is now recommended to identify disk devices in configuration files by "
"label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will "
"work with both old and new kernel versions."
msgstr ""
"Det anbefales, at du identificerer diskenheder i konfigurationsfiler med "
"etiket eller UUID (unik identifikation) fremfor via enhedsnavn, som vil "
"virke med både gamle og nye kerneversioner."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"If you choose to not update the system configuration automatically, you must "
"update device IDs yourself before the next system reboot or the system may "
"become unbootable."
msgstr ""
"Hvis du vælger at opdatere systemkonfigurationen automatisk, skal du selv "
"opdatere enheds-id'er før systemets næste genstart eller også kan systemet "
"måske ikke startes."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "Apply configuration changes to disk device IDs?"
msgstr "Anvend disse konfigurationsændringer til diskenheds-id'er?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001
msgid "These devices will be assigned UUIDs or labels:"
msgstr "Disse enheder vil få tildelt UUID'er eller etiketter:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "These configuration files will be updated:"
msgstr "Disse konfigurationsfiler vil blive opdateret:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "The device IDs will be changed as follows:"
msgstr "Enheds-id'erne vil blive ændret som vist i det følgende:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:5001
msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
msgstr "Konfigurationsfiler inderholder stadig forældede enhedsnavne"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:5001
msgid ""
"The following configuration files still use some device names that may "
"change when using the new kernel:"
msgstr ""
"De følgende konfigurationsfiler bruger stadig nogle enhedsnavne som måske "
"vil ændre sig, når den nye kerne bruges:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid "Boot loader configuration check needed"
msgstr "Behov for tjek af opstartsindlæseren (boot loader)"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
"The boot loader configuration for this system was not recognized. These "
"settings in the configuration may need to be updated:"
msgstr ""
"Opstartslæserens (boot loader) konfiguration på dette system blev ikke "
"genkendt. Disse indstillinger i konfigurationen skal måske opdateres:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
" * The root device ID passed as a kernel parameter;\n"
" * The boot device ID used to install and update the boot loader."
msgstr ""
" * Rootenheds-id'et passeret som en kerneparameter;\n"
" * Rootenheds-id'et brugt til at installere og opdatere opstartsindlæseren "
"(boot loader)."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
"You should generally identify these devices by UUID or label. However, on "
"MIPS systems the root device must be identified by name."
msgstr ""
"Vi anbefaler, at du identificerer disse enheder efter UUID eller etiket. PÃ¥ "
"MIPS-systemer skal rootenheden dog være identificeret med navn."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001
msgid "Boot loader may need to be upgraded"
msgstr "Opstartsindlæseren (boot loader) skal måske opgraderes"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001
msgid "Kernel packages no longer update a default boot loader."
msgstr "Kernepakker opdaterer ikke længere en opstartsindlæser som standard."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001 ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"If the boot loader needs to be updated whenever a new kernel is installed, "
"the boot loader package should install a script in /etc/kernel/postinst.d.  "
"Alternately, you can specify the command to update the boot loader by "
"setting the 'postinst_hook' variable in /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Hvis opstartsindlæseren (boot loader) skal opdateres, når en ny kerne er "
"installeret, bør opstartsindlæserens pakke installere et skript i "
"/etc/kernel/postinst.d. Alternativt kan du angive kommandoen til opdatering "
"af opstartsindlæseren ved at angive variablen 'postinst_hook' i "
"/etc/kernel-img.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "Afbryd installation efter depmod-fejl?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} (${SIGNAL}"
"${CORE})."
msgstr ""
"Kommandoen depmod afsluttedes med koden afslutningskoden ${exit_value} "
"(${SIGNAL} ${CORE})."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will "
"not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr ""
"Da dette aftryk bruger initrd, vil filen ${modules_base}/=V/modules.dep ikke "
"blive slettet, selvom den måske er ugyldig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"You should abort the installation and fix the errors in depmod, or "
"regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't "
"abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr ""
"Du skal afbryde installationen og rette fejlene i depmod, eller gendanne "
"initrd-aftrykket med en kendt god fil af typen modules-dep. Hvis du ikke "
"afbryder installationen, er der fare for at systemet vil fejle ved opstart."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "Afbryd kernefjernelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the "
"same version."
msgstr ""
"Du kører en kerne (version ${running}) og forsøger at fjerne den samme "
"version."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-"
"${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This "
"can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding "
"modules."
msgstr ""
"Dette kan gøre at systemet ikke kan starte op da det vil fjerne /boot/"
"vmlinuz-${running} og alle moduler i mappen /lib/modules//${running}. Dette "
"kan kun rettes med en kopi af kerneaftrykket og de tilsvarende moduler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared "
"to fix the system after removal."
msgstr ""
"Det anbefales stærkt, at afbryde kernefjernelsen med mindre du er forberedt "
"på at rette systemet op efter fjernelsen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Krævet firmwarefiler mangler måske"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"This system is currently running Linux ${runningversion} and you are "
"installing Linux ${version}.  In the new version some of the drivers used on "
"this system may require additional firmware files:"
msgstr ""
"Dette system kører aktuelt Linux ${runningversion}, og du installerer Linux "
"${version}. I den nye version kræver nogle af driverne på dette system måske "
"yderligere firmwarefiler:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"Most firmware files are not included in the system because they do not "
"conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure "
"the package manager to include the contrib and non-free sections of the "
"package archive before you can install these firmware files."
msgstr ""
"De fleste firmwarefiler er ikke inkluderet i Debiansystemet, da de ikke "
"overholder Debian Free Softwares retningslinjer. Du skal måske rekonfigurere "
"pakkehåndteringen for at inkludere contrib og det ikke frie afsnit af "
"Debianarkivet, før du kan installere disse firmwarefiler."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Boot loader configuration must be updated"
msgstr "Konfiguration af opstartsindlæseren (boot loader) skal opdateres"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"Kernel packages no longer update a default boot loader.  You should remove "
"'do_bootloader = yes' from /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Kernepakker opdaterer ikke længere en standardopstartsindlæser (boot loader). "
"Du bør fjerne 'do_bootloader = yes' fra /etc/kernel-img.conf."


Reply to: