[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[support #245074]: Re: Hi-English translation below-

Bedankt voor uw e-mail aan support@demon.nl. Uw bericht is door ons
ontvangen, en is verder bij Demon Internet bekend onder het 
referentienummer 245074.  Wij verzoeken u dit nummer te vermelden
in eventuele verdere correspondentie met Demon Internet over dit 
onderwerp. Door de huidige onvoorziene drukte kan de beantwoording 
van e-mail enige vertraging oplopen. Wij streven er momenteel naar om 
uw E-mail binnen 4 werkdagen beantwoord te hebben. wij willigen geen 
terugbelverzoeken in die via email zijn verstuurd.

BELANGRIJK:
Mocht u vergeten zijn uw systeemnaam te vermelden in het orginele
bericht dan kunt u deze als nog toevoegen door middel van een reply
op dit bericht.

Wij willen u erop wijzen dat u veel informatie op onze website kunt
vinden waarmee u mogelijk snel uw probleem zelf kunt oplossen.
Hieronder een aantal handige URL's:

Een digitale handleiding voor uw ADSL account is te vinden op:
http://www.demon.nl/support/dslexpress/handleidingen.html

- Support Algemeen: http://www.demon.nl/support

Kijkt u bij specifieke problemen eens op een van de volgende
pagina's:

- Bij problemen met uw inbelverbinding:
  http://www.demon.nl/support/inbelverbinding/intro.html
- Bij problemen met uw e-mail:
  http://www.demon.nl/support/email/emailintro.html
- Bij problemen met uw homepage:
  http://www.demon.nl/support/homepages/homeintro.html
- Bij problemen met uw webspace:
  http://www.demon.nl/support/webspace/webspace.html

Op deze pagina kunt u verschillende wijzigingen doorvoeren voor uw Demon
account(s):

- Service Pagina: http://www.demon.nl/support/services/index.html

Actuele meldingen over storingen en netwerkproblemen vindt u op:

- Netwerkstatus: http://www.demon.nl/demon/nieuws/netwerkstatus.html

Om onafhankelijk van een e-mailprogramma toegang te verkrijgen tot uw
e-mail:

- Webmail: http://webmail.demon.nl

Indien uw vraag beantwoord is met behulp van een van bovenstaande links,
dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit melden door een reply te sturen
op dit bericht.
-English translation-

Thank you for your e-mail to support@demon.nl. Your message has been
received and has been assigned a reference number 245074. Please
quote this number in any future correspondence with Demon concerning 
this matter. Due to the current unforseen overtaxation on the support
desk you may experience some delays in our response. We strife to
answer E-mail within 4 working days. We do not honor callback requests
made via E-mail.

IMPORTANT:
If your original message did not contain your hostname or 
"systeemnaam" you can add this by sending a reply to this message
containing the pertinent information.

Our website contains much information that may allow you to quickly
solve some of the more common problems yourself. Below is a list of
URL's:

A digital manual for you ADSL line (in dutch) can be found on:
http://www.demon.nl/support/dslexpress/handleidingen.html

- General support pages: http://www.demon.nl/eng/support

More specific information on a number of subjects:

- Information about problems with dial-up connections:
http://www.demon.nl/eng/support/dialup/index.html
- Information about problems with your e-mail:
http://www.demon.nl/eng/support/email/index.html
- Information about problems with your homepage:
http://www.demon.nl/eng/support/homepages/index.html
- Information about problems with your webspace:
http://www.demon.nl/eng/support/webspace/index.html

Demon also has a number of pages which allow you to make certain
changes to settings for your products:

- Demon Service pages: http://www.demon.nl/eng/support/services/index.html

Information about current network status and outages can be found at:

http://www.demon.nl/eng/demon/news/networkstatus.html

To read your e-mail via a webbrowser:

- Webmail: http://webmail.demon.nl

In case you succeed in solving your problems using the information
mentioned above, could you please let us know by replying to this
message. We can then close this ticket.


--
Supportteam
Demon Internet NLReply to: