[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kancelaria Taxat 3612/7/2015Pan Adrian Ciepliński proszony jest o niezwłoczny kontakt z Kancelaria TAXAT pod nr tel 71 393 48 64

--
Z poważaniem,
Paulina Proracka

Specjalista ds. Windykacji Polubownej
TAXAT SP.Z O.O.
fax: 071-326-73-85
tel.071-393-48-64
windykacja@taxat.pl
www.taxat.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siedziba Spółki: Wrocław
Adres: 53 - 234 Wrocław, ul. ul. Grabiszyńska 281
NIP: 8951843989
Regon: 020147348
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362
Kapitał Zakładowy: 60 400 PLN


Reply to: