[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: of backports and dist-upgradeHi,

It will be upgraded to the Lenny version because 0.11.1-2~bpo40+1 is a lower version number than 0.11.1-2. That's what the '~' is for.


Met vriendelijke groet,

Sander Klein
Systeembeheer

PICTURA DATABASE PUBLISHING bv
De Hoefsmid 11
1851 PZ Heiloo

t: +31(0)72 - 53 20 444
f: +31(0)72 - 53 20 400
e: S.Klein@pictura-dp.nl
w: www.pictura-dp.nl

PICTURA is ISO 9001:2000 gecertificeerd
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Emmanuel Kasper [mailto:emmanuel.kasper@openforce.com]
> Verzonden: Thursday, September 11, 2008 2:59 PM
> Aan: Debian Isp
> Onderwerp: of backports and dist-upgrade
>
> Hello
> I want to install trac (0.11.1-2~bpo40+1) from backports. When I
> upgrade
> to Lenny who has trac (0.11.1-2), what will happen ?  Will the upgrade
> process upgrade the package to Lenny's or leave it untouched ?
> I'd like to hear from others who use backports in the case of server
> upgrade.
> Thanks
> Manu
>
> --
>
> openForce Information Technology GesmbH
> http://www.openforce.com/
> It is a book about a Spanish guy called Manual. You should read it.
>         -- Dilbert

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, gelieve de afzender te verwittigen en de e-mail bij u te verwijderen. Tenzij de e-mail anders vermeldt, is hij vertrouwelijk en is kopieren, doorzenden of verspreiden ervan niet toegelaten.

Op de eventuele overeenkomst zullen de Algemene Voorwaarden Pictura van toepassing zijn. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- op andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Pictura. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de Algemene Voorwaarden Pictura ontvangen te hebben en met de Algemene Voorwaarden Pictura akkoord te gaan.

This email and its attachments may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this email and its attachments, you must take no action based upon them, nor must you copy, forward or show them to anyone.


Reply to: