[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Teslimat hatasi / Delivery failure: <domreg@nic.tr>






Sayýn Ýlgili,

e-posta'nýza bu adresten yanýt veremiyoruz. Sorumlu kodunuzla "https://www.nic.tr"; adresinden sisteme girdikten sonra "Yardým -> Destek Ýstiyorum" linkini kullanarak  destek alabilirsiniz.

Saygýlarýmýzla.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi,
".tr" Alan Adý Yönetimi



Reply to: