[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#478553: Announce of the upcoming NMU for the mysql-dfsg-5.0 packageHere's the patch I promised in the former ùmail fur forgot
attaching...

diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/changelog mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/changelog
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/changelog	2008-05-22 19:30:35.406769214 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/changelog	2008-06-20 07:21:27.835680115 +0200
@@ -1,9 +1,53 @@
+mysql-dfsg-5.0 (5.0.51a-7.1) unstable; urgency=low
+
+ * Non-maintainer upload to fix pending l10n issues.
+ * Debconf translations:
+  - French. Closes: #478553
+  - German. Closes: #478672
+  - Italian. Closes: #479363
+  - Czech. Closes: #480924
+  - Galician. Closes: #480965
+  - Basque. Closes: #481840
+  - Swedish. Closes: #482466
+  - Turkish. Closes: #484704
+  - Russian. Closes: #486149
+  - Vietnamese. Closes: #486443
+  - Finnish. Closes: #486554
+  - Portuguese. Closes: #486709
+  - Romanian. Closes: #486944
+
+ -- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Fri, 13 Jun 2008 22:49:18 +0200
+
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/cs.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/cs.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/cs.po	2008-05-22 19:30:34.646768251 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/cs.po	2008-06-13 22:50:17.864593358 +0200
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-05-01 13:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-12 19:23+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -118,14 +118,14 @@
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL se může spouštět automaticky při startu systému, nebo ručně příkazem '/"
-"etc/init.d/mysql start'."
+"MySQL se může spouštět automaticky při startu systému, nebo ručně příkazem ?/"
+"etc/init.d/mysql start“."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Nové heslo MySQL uživatele \"root\":"
+msgstr "Nové heslo MySQL uživatele ?root“:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -135,7 +135,7 @@
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
 "Přestože to není nezbytné, je silně doporučeno nastavit heslo u "
-"správcovského MySQL účtu \"root\"."
+"správcovského MySQL účtu ?root“."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -146,16 +146,14 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Nové heslo MySQL uživatele \"root\":"
+msgstr "Zopakujte heslo pro MySQL uživatele ?root“:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
-msgstr "Nelze nastavit heslo MySQL uživatele \"root\""
+msgstr "Nelze nastavit heslo MySQL uživatele ?root“"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -172,9 +170,6 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should check the account's password after tha package installation."
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
 msgstr "Po instalaci balíku byste měli heslo ověřit."
 
@@ -193,13 +188,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba zadávání hesla"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Zadaná hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -258,8 +253,8 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Poslední verze MySQL již nemohou používat starý formát tabulek ISAM a "
 #~ "před aktualizací je nutné převést tyto tabulky např. do formátu MyISAM "
-#~ "pomocí \"mysql_convert_table_format\" nebo \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM"
-#~ "\". Instalace mysql-server-5.0 se nyní přeruší. V případě, že se mezitím "
+#~ "pomocí ?mysql_convert_table_format“ nebo ?ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM“. "
+#~ "Instalace mysql-server-5.0 se nyní přeruší. V případě, že se mezitím "
 #~ "odinstaloval původní mysql-server-4.1, jednoduše jej znovu nainstalujte a "
 #~ "tabulky převeďte."
 
@@ -271,8 +266,8 @@
 #~ "corrupted! This script also enhances the privilege tables but is not "
 #~ "supposed to give any user more rights that he had before,"
 #~ msgstr ""
-#~ "Po aktualizaci ještě musíte spustit \"mysql_upgrade\", protože jinak by "
-#~ "se tabulky mohly narušit! Tento skript také rozšiřuje tabulky privilegií, "
+#~ "Po aktualizaci ještě musíte spustit ?mysql_upgrade“, protože jinak by se "
+#~ "tabulky mohly narušit! Tento skript také rozšiřuje tabulky privilegií, "
 #~ "ovšem neměl by uživatelům přidat více práv, než měli dosud."
 
 #~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
@@ -286,8 +281,8 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "MySQL se nainstaluje pouze v případě, že používáte nenumerické jméno "
 #~ "počítače, které se dá přeložit přes soubor /etc/hosts. Např. když příkaz "
-#~ "\"hostname\" vrátí \"diamond\", tak v /etc/hosts musí existovat obdobný "
-#~ "řádek jako \"10.0.0.1 diamond\"."
+#~ "?hostname“ vrátí ?diamond“, tak v /etc/hosts musí existovat obdobný řádek "
+#~ "jako ?10.0.0.1 diamond“."
 
 #~ msgid ""
 #~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
@@ -303,8 +298,8 @@
 #~ "there, never only the password!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Nezapomeňte nastavit heslo pro účet administrátora MySQL! Používáte-li /"
-#~ "root/.my.cnf, vždy zde zadejte jak řádek \"user\", tak řádek \"password"
-#~ "\". Nikdy zde nezadávejte jenom heslo!"
+#~ "root/.my.cnf, vždy zde zadejte jak řádek ?user“, tak řádek ?password“. "
+#~ "Nikdy zde nezadávejte jenom heslo!"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Should I remove the complete /var/lib/mysql directory tree which is used "
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/de.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/de.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/de.po	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/de.po	2008-06-13 22:50:18.024592710 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of mysql-dfsg-5.0_5.0.41-2_de.po to german
+# translation of mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-5_de to German
 #
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
@@ -10,15 +10,15 @@
 #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
-# Alwin Meschede <ameschede@gmx.de>, 2006, 2007.
+# Alwin Meschede <ameschede@gmx.de>, 2006, 2007, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.41-2_de\n"
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-5_de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-05-29 16:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-27 13:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-30 10:40+0200\n"
 "Last-Translator: Alwin Meschede <ameschede@gmx.de>\n"
-"Language-Team: german <debian-l10n-german@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Deutsch <debian-l10n-de@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -154,10 +154,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Neues Passwort für den MySQL »root«-Benutzer:"
+msgstr "Wiederholen Sie das Passwort für den MySQL »root«-Benutzer:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -202,13 +200,15 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Passwort-Eingabefehler"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
 msgstr ""
+"Die beiden von Ihnen eingegebenen Passwörter stimmten nicht überein. Bitte "
+"versuchen Sie es noch einmal."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/eu.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/eu.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/eu.po	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/eu.po	2008-06-13 22:50:18.168592468 +0200
@@ -1,17 +1,17 @@
-# translation of mysql-server-eu.po to Euskara
-# Piarres BEobide <pi@beobide.net>, 2006,2007
+# translation of eu.po to Euskara
+# Piarres BEobide <pi@beobide.net>, 2006,2007.
+# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Piarres BEobide <pi@beobide.net>, 2006,2007
 # Aitor Ibañez <aitiba@gmail.com> 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-server-eu\n"
+"Project-Id-Version: eu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 10:01+0100\n"
-"Last-Translator: ZURE_IZEMA <zure@eposta.eh>\n"
-"Language-Team: Euskara <Librezale@librezale.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-18 23:36+0200\n"
+"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
+"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -50,7 +50,7 @@
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
 "Ez dago garantiarik, erabiltzen ari zaren bertsioak, momentuko databasea "
-"erabiltzeko gai izango denik. "
+"erabiltzeko gai izango denik."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -65,8 +65,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
-"MySql erabili ahal izateko, hurrengo sarrerak gehitu beharko liratezke "
-"sistemara, erabiltzaile eta taldeentzat."
+"MySql erabili ahal izateko, hurrengo sarrerak gehitu beharko lirateke "
+"sistemara, erabiltzaile eta taldeentzat:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -74,7 +74,7 @@
 msgid ""
 "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
-msgstr "var/lib/mysql karpetaren baimenak eta jabea egiaztatu behar zenituzke."
+msgstr "/var/lib/mysql karpetaren baimenak eta jabea egiaztatu behar zenituzke"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -115,7 +115,7 @@
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL abiaraztean automatikoki abiarazi daiteke edo eskuz /etc/init.d/mysql "
+"MySQL abiaraztean automatikoki abiarazi daiteke edo eskuz '/etc/init.d/mysql "
 "start' eginaz."
 
 #. Type: password
@@ -143,10 +143,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "MySQL \"root\" erabiltzailearen pasahitz berria:"
+msgstr "Errepikatu MySQL \"root\" erabiltzailearen pasahitz berria:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -190,13 +188,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Pasahitz sarrera errorea"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Idatzitako bi pasahitzak ez dira berdinak. Mesedez saiatu berriro."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/fi.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/fi.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/fi.po	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/fi.po	2008-06-17 07:25:17.864325000 +0200
@@ -3,13 +3,12 @@
 "Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.45-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-31 23:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-16 21:50+0200\n"
 "Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Finnish\n"
 "X-Poedit-Country: FINLAND\n"
 
 #. Type: boolean
@@ -41,7 +40,7 @@
 "There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
-"Ei ole takuita, että versio, jota ollaan asentamassa, pystyy käyttämään "
+"Ei ole takuita, että versio jota ollaan asentamassa pystyy käyttämään "
 "olemassa olevia tietokantoja."
 
 #. Type: note
@@ -57,8 +56,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
-"Käyttäjille ja ryhmille tulisi lisätä seuraavat rivit, jotta MySQL:ää "
-"voidaan käyttää:"
+"Järjestelmään tulisi lisätä äyttäjille ja ryhmille seuraavat rivit, jotta "
+"MySQL:ää voidaan käyttää:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -81,8 +80,7 @@
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
 msgstr ""
-"Hakemistoa /var/lib/mysql, joka sisältää MySQL-tietokannat, ollaan "
-"poistamassa."
+"MySQL-tietokannat sisältävää hakemistoa /var/lib/mysql ollaan poistamassa."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -94,7 +92,7 @@
 msgstr ""
 "Tiedot tulisi säilyttää, jos MySQL-pakettia ollaan poistamassa tarkoituksena "
 "asentaa myöhemmin uudempi versio, tai jos toinen mysql-server-paketti "
-"käyttää sitä jo."
+"käyttää niitä jo."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -137,10 +135,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "MySQL:n pääkäyttäjän uusi salasana:"
+msgstr "Toista MySQL:n pääkäyttäjän salasana:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -182,13 +178,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Virhe salasanojen syötössä"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Annetut kaksi salasanaa eivät olleet sama. Yritä uudelleen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/fr.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/fr.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/fr.po	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/fr.po	2008-06-13 22:50:18.332577645 +0200
@@ -11,13 +11,13 @@
 #
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
-# Christian Perrier <bubulle@debian.org>, 2004, 2006, 2007.
+# Christian Perrier <bubulle@debian.org>, 2004, 2006, 2007, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: fr\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-19 22:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-27 13:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-29 20:37+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Perrier <bubulle@debian.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -151,10 +151,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Nouveau mot de passe du superutilisateur de MySQL :"
+msgstr "Confirmation du mot de passe du superutilisateur de MySQL :"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -199,13 +197,15 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Erreur de saisie du mot de passe"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
 msgstr ""
+"Le mot de passe et sa confirmation ne sont pas identiques. Veuillez "
+"recommencer."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/gl.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/gl.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/gl.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/gl.po	2008-06-13 22:50:18.388586346 +0200
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Galician translation of mysql-dfsg-5.0's debconf templates
 # This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg-5.0 package.
-# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2007.
+# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2007, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-20 09:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-13 00:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -141,10 +141,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Novo contrasinal para o usuario \"root\" de MySQL:"
+msgstr "Repita o contrasinal para o usuario \"root\" de MySQL:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -167,9 +165,6 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should check the account's password after tha package installation."
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
 msgstr "Debería comprobar o contrasinal da conta trala instalación do paquete."
 
@@ -189,13 +184,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Erro na introdución do contrasinal"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Os dous contrasinais que introduciu non son iguais. Volva tentalo."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/it.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/it.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/it.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/it.po	2008-06-13 22:50:18.492640965 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Italian (it) translation of debconf templates for mysql-dfsg-5.0
 # Copyright (C) 2006 Software in the Public Interest
 # This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg-5.0 package.
-# Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>, 2006, 2007.
+# Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>, 2006 - 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0 5.0.38 italian debconf templates\n"
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0 5.0.51a italian debconf templates\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-22 15:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-27 13:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-02 15:43+0200\n"
 "Last-Translator: Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>\n"
 "Language-Team: Italian <debian-l10n-italian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -142,10 +142,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Nuova password per l'utente «root» di MySQL:"
+msgstr "Ripetere la password per l'utente «root» di MySQL:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -169,12 +167,10 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should check the account's password after tha package installation."
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
 msgstr ""
-"Al termine dell'installazione si deve verificare la password dell'account."
+"Al termine dell'installazione del pacchetto si deve verificare la password "
+"dell'account."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -192,13 +188,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Errore nelle password inserite"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Le password inserite sono diverse. Riprovare."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/pt.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/pt.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/pt.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/pt.po	2008-06-18 08:31:36.684476000 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Portuguese translation for mysql-dfsg-5.0's debconf messages
 # Copyright (C) 2006 Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>
 # This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg-5.0 package.
-# Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>
+# Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>, 2006-2008
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-05-05 21:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-06 08:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-16 18:58+0100\n"
 "Last-Translator: Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>\n"
 "Language-Team: Portuguese <traduz@debianpt.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -97,8 +97,8 @@
 "should be kept."
 msgstr ""
 "Se está a remover o pacote MySQL de modo a posteriormente instalar uma "
-"versão mais recente ou se um pacote mysq-server já está os está a utilizar, "
-"os dados devem ser mantidos."
+"versão mais recente ou se um pacote mysq-server já os está a utilizar, os "
+"dados devem ser mantidos."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -129,7 +129,7 @@
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
-"Embora não seja mandatório, É fortemente recomendado que defina uma palavra-"
+"Embora não seja obrigatório, é fortemente recomendado que defina uma palavra-"
 "passe para o utilizador administrativo \"root\" do MySQL."
 
 #. Type: password
@@ -142,10 +142,8 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Nova palavra-passe para o utilizador \"root\" do MySQL:"
+msgstr "Repita a palavra-passe para o utilizador \"root\" do MySQL:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -163,16 +161,13 @@
 "because of a communication problem with the MySQL server."
 msgstr ""
 "Ocorreu um erro enquanto era definida a palavra-passe para o utilizador "
-"administrativo do MySQL. Isto pode ter acontecido porque a cona já tem uma "
+"administrativo do MySQL. Isto pode ter acontecido porque a conta já tem uma "
 "palavra-passe, ou porque ocorreu um problema ao comunicação com o servidor "
 "MySQL."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should check the account's password after tha package installation."
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
 msgstr ""
 "Você deve verificar a palavra-passe da conta após a instalação do pacote."
@@ -193,13 +188,15 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Erro de entrada da palavra-passe"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
 msgstr ""
+"As duas palavras-passe que introduziu não são iguais. Por favor tente "
+"novamente."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/ro.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/ro.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/ro.po	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/ro.po	2008-06-19 19:53:28.025549000 +0200
@@ -1,51 +1,47 @@
+# translation of ro_new.po to Română
 # Romanian translation of mysql-dfsg.
 # Copyright (C) 2006 THE mysql-dfsg'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg package.
 #
 # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
+# Eddy Petri?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: po-debconf://mysql-dfsg\n"
+"Project-Id-Version: ro_new\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-20 21:27+0200\n"
-"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
-"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-06 08:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-18 15:24+0300\n"
+"Last-Translator: Eddy Petri?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Română <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?"
+"2:1))\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to downgrade?"
 msgid "Really proceed with downgrade?"
-msgstr "Sunteţi sigur că doriţi să instalaţi o versiune mai veche?"
+msgstr "Sigur dori?i să instala?i o versiune mai veche?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
 msgstr ""
+"Pe acest sistem există deja un fi?ier numit /var/lib/mysql/debian-*.flag."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates "
-#| "that a mysql-server package with a higher version has been installed "
-#| "before. It can not be guaranteed that this version can use its data."
 msgid ""
 "Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
 "has been installed earlier."
 msgstr ""
-"AVERTISMENT: Fişierul /var/lib/mysql/debian-*.flag există. Acest lucru "
-"indică faptul că anterior a fost instalată o versiune nouă a pachetului "
-"mysql-server. Nu se poate garanta că versiunea instalată acum poate folosi "
-"datele versiunii instalate anterior."
+"Acest fi?ier indică faptul că în trecut a fost instalată o versiune mai nouă "
+"a pachetului mysql-server."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -54,14 +50,14 @@
 "There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
+"Nu se poate garanta că versiunea instalată acum va putea folosi bazele de "
+"date actuale."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid "Important note for NIS/YP users!"
 msgid "Important note for NIS/YP users"
-msgstr "Notă importantă pentru utilizatorii NIS/YP!"
+msgstr "Notă importantă pentru utilizatorii de NIS/YP"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -70,6 +66,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
+"Pentru a folosi MySQL, următoarele intrări pentru utilizatori ?i grupuri ar "
+"trebui adăugate sistemului:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -78,12 +76,14 @@
 "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
 msgstr ""
+"Ar trebui să verifica?i, de asemenea, permisiunile ?i proprietarul "
+"directorului /var/lib/mysql:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
 msgid "Remove all MySQL databases?"
-msgstr ""
+msgstr "Se ?terg toate bazele de date MySQL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -92,113 +92,90 @@
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
 msgstr ""
+"Directorul /var/lib/mysql care con?ine bazele de date MySQL e pe cale a fi "
+"?ters."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The script is about to remove the data directory /var/lib/mysql. If it is "
-#| "planned to just install a higher MySQL version or if a different mysql-"
-#| "server package is already using it, the data should be kept."
 msgid ""
 "If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
 "version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
 "should be kept."
 msgstr ""
-"Scriptul urmează să şteargă directorul de date /var/lib/mysql. Dacă plănuiţi "
-"doar să instalaţi o versiune nouă MySQL sau datele sunt folosite de către un "
-"alt pachet mysql-server, atunci ar trebui păstraţi datele."
+"Dacă ?terge?i pachetul MySQL pentru a instala o versiune mai nouă de MySQL "
+"sau dacă datele sunt folosite de către un alt pachet mysql-server, atunci "
+"datele ar trebui păstrate."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should MySQL start on boot?"
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
-msgstr "Doriţi ca MySQL să pornească la initializarea sistemului?"
+msgstr "Dori?i ca MySQL să pornească la ini?ializarea sistemului?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The MySQL can start automatically on boot time or only if you manually "
-#| "type '/etc/init.d/mysql start'."
 msgid ""
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL poate porni automat la iniţializarea sistemului sau doar dacă rulaţi "
-"comanda ?/etc/init.d/mysql start”."
+"Serverul MySQL poate fi pornit automat la ini?ializarea sistemului sau "
+"manual cu comanda ?/etc/init.d/mysql start”."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgstr "Noua parolă pentru utilizatorul ?root” al MySQL:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is highly recommended that you set a password for the MySQL "
-#| "administrative \"root\" user."
 msgid ""
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
-"Este recomandat să stabiliţi o parolă pentru utilizatorul administrativ "
-"?root” al MySQL."
+"De?i nu este obligatoriu, este recomandat să stabili?i o parolă pentru "
+"utilizatorul administrativ ?root” al MySQL."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr ""
+msgstr "Dacă acel câmp e lăsat gol, parola nu va fi schimbată."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Noua parolă pentru utilizatorul ?root” al MySQL:"
+msgstr "Repeta?i parola pentru utilizatorul ?root” al MySQL:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid "Unable to set password for MySQL \"root\" user"
 msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
 msgstr "Nu s-a putut stabili parola pentru utilizatorul ?root” al MySQL"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It seems an error occurred while setting the password for the MySQL "
-#| "administrative user. This may have happened because the user already has "
-#| "a password, or because there was a problem communicating with the MySQL "
-#| "server."
 msgid ""
 "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
 "user. This may have happened because the account already has a password, or "
 "because of a communication problem with the MySQL server."
 msgstr ""
-"Se pare că a intervenit o eroare în stabilirea parolei pentru utilizatorul "
-"administrativ al MySQL. Acest lucru se poate întâmpla dacă utilizatorul are "
-"deja o parolă, sau a existat o problemă în comunicarea cu serverul MySQL."
+"A intervenit o eroare în stabilirea parolei pentru utilizatorul "
+"administrativ al MySQL. Acest lucru se poate întâmpla dacă acel cont are "
+"deja o parolă, sau dacă a existat o problemă în comunicarea cu serverul "
+"MySQL."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
 msgstr ""
+"Ar trebui să verifica?i parola contului după ce se instalează pachetul."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -209,76 +186,70 @@
 "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
 "information."
 msgstr ""
+"A se citi fi?ierul /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian pentru mai "
+"multe informa?ii."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Eroare la introducerea parolei"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Cele două parole introduse nu sunt identice. Încerca?i din nou."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:10001
 msgid "Support MySQL connections from hosts running Debian \"sarge\" or older?"
 msgstr ""
-"Suportaţi conexiuni MySQL de la staţii ce rulează sistemul Debian ?sarge” "
+"Suporta?i conexiuni MySQL de la sta?ii ce rulează sistemul Debian ?sarge” "
 "sau mai vechi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:10001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The way passwords were stored was not very secure. This has been improved "
-#| "with the drawback that clients (e.g. PHP) from hosts running Debian 3.1 "
-#| "Sarge will not be able to connect to account which are new or whose "
-#| "password have been changed. See /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README."
-#| "Debian."
 msgid ""
 "In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
 "securely. This has been improved since then, however clients (such as PHP) "
 "from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to recent "
 "accounts or accounts whose password have been changed."
 msgstr ""
-"Modul în care erau păstrate parolele nu era foarte sigur. Acest lucru a fost "
-"îmbunătăţitcu dezajantajul că clienţii (de ex. PHP) de pe staţii ce rulează "
-"sistemul Debian 3.1 Sargenu se vor putea conecta la conturi noi sau ale "
-"căror parole au fost schimbate. Citiţi /usr/share/doc/mysql-server-5.0/"
-"README.Debian."
+"În versiunile vechi de clien?i MySQL pe Debian, parolele nu erau păstrate "
+"securizat. Acest lucru s-a îmbunătă?it, însă clien?ii (de exemplu, PHP) de "
+"pe sta?ii ce rulează Debian 3.1 Sarge nu se vor putea conecta la conturi noi "
+"sau conturi ale căror parole au fost schimbate."
 
 #~ msgid ""
 #~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
 #~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
 #~ "permissions (the uid/gid may be different)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pentru a folosi mysql trebuie să adăugaţi un utilizator şi grup "
-#~ "echivalent şi să vă asiguraţi că /var/lib/mysql are permisiunile "
-#~ "stabilite corect (uid/gid pot aveavalori diferite)."
+#~ "Pentru a folosi mysql trebuie să adăuga?i un utilizator ?i grup "
+#~ "echivalent ?i să vă asigura?i că /var/lib/mysql are permisiunile "
+#~ "stabilite corect (uid/gid pot avea valori diferite)."
 
 #~ msgid ""
 #~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
 #~ msgstr ""
-#~ "/etc/passwd:\tmysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
+#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
 
 #~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
-#~ msgstr "/etc/group:\tmysql:x:101:"
+#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"
 
 #~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-#~ msgstr "/var/lib/mysql:\tdrwxr-xr-x\tmysql\tmysql"
+#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
 
 #~ msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
-#~ msgstr "Doriţi să ştergeţi bazele de date folosite de toate versiune MySQL?"
+#~ msgstr "Dori?i să ?terge?i bazele de date folosite de toate versiune MySQL?"
 
 #~ msgid ""
 #~ "If you do not provide a password no changes will be made to the account."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dacă nu introduceţi nici o parolă, nici o schimbare nu va fi luată în "
+#~ "Dacă nu introduce?i nici o parolă, nici o schimbare nu va fi luată în "
 #~ "considerare."
 
 #~ msgid ""
@@ -286,8 +257,8 @@
 #~ "properly protected with a password (see README.Debian for more "
 #~ "information)."
 #~ msgstr ""
-#~ "După finalizarea instalării, ar trebui să verificaţi dacă contul este "
-#~ "protejat cu o parolă (citiţi fişierul README.Debian pentru informaţii "
+#~ "După finalizarea instalării, ar trebui să verifica?i dacă contul este "
+#~ "protejat cu o parolă (citi?i fi?ierul README.Debian pentru informa?ii "
 #~ "suplimentare)."
 
 #~ msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
@@ -302,9 +273,9 @@
 #~ "those tables."
 #~ msgstr ""
 #~ "Versiunile recente MySQL nu mai pot folosi vechiul format de tabele ISAM "
-#~ "şieste necesar să convertiţi tabelele dumneavoastră de ex. la formatul "
-#~ "MyISAM înainte de a face actualizarea folosind comanda "
+#~ "?i este necesar să converti?i tabelele dumneavoastră (de ex. în MyISAM) "
+#~ "înainte de a face actualizarea folosind comanda "
 #~ "?mysql_convert_table_format” sau ?ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM”. "
-#~ "Instalarea mysql-server-5.0 va eşua. În caz că ştergeţiversiunea "
-#~ "anterioară mysql-server-4.1 va trebui reinstalată pentru a converti "
-#~ "tabelele."
+#~ "Instalarea mysql-server-5.0 va fi abandonată. În caz că ?terge?i "
+#~ "versiunea anterioară mysql-server-4.1, va trebui reinstalată pentru a "
+#~ "converti tabelele."
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/ru.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/ru.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/ru.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/ru.po	2008-06-14 08:05:27.208576000 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of mysql-dfsg-5.0_5.0.32-6_ru.po to Russian
+# translation of ru.po to Russian
 # Russian messages:
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
@@ -9,28 +9,29 @@
 #      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
 # Ilgiz Kalmetev <translator@ilgiz.pp.ru>, 2003.
 # Yuriy Talakan' <yt@amur.elektra.ru>, 2005, 2006.
 # Yuriy Talakan' <yt@drsk.ru>, 2007.
-#
+# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.32-6_ru\n"
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0 5.0.51a-7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-19 11:28+0900\n"
-"Last-Translator: Yuriy Talakan' <yt@drsk.ru>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-06 08:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-13 23:46+0400\n"
+"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to downgrade?"
 msgid "Really proceed with downgrade?"
 msgstr "Вы действительно желаете понизить версию?"
 
@@ -38,23 +39,16 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
-msgstr ""
+msgstr "В системе существует файл с именем /var/lib/mysql/debian-*.flag."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates "
-#| "that a mysql-server package with a higher version has been installed "
-#| "before. It can not be guaranteed that this version can use its data."
 msgid ""
 "Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
 "has been installed earlier."
 msgstr ""
-"ВНИМАНИЕ: Найден файл /var/lib/mysql/debian-*.flag. Это означает, что ранее "
-"был установлен пакет mysql-server более высокой версии. Невозможно "
-"гарантировать, что текущая версия сможет использовать его данные."
+"Это означает, что ранее был установлен пакет mysql-server более новой версии."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -63,14 +57,13 @@
 "There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
+"Невозможно гарантировать, что текущая версия сможет использовать его данные."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid "Important note for NIS/YP users!"
 msgid "Important note for NIS/YP users"
-msgstr "Важное замечание для пользователей NIS/YP!"
+msgstr "Важное замечание для пользователей NIS/YP"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -79,6 +72,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
+"Чтобы использовать MySQL, в систему нужно добавить следующие записи о "
+"пользователях и группах:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -86,13 +81,13 @@
 msgid ""
 "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Также вы должны проверить права и владельца каталога /var/lib/mysql:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
 msgid "Remove all MySQL databases?"
-msgstr ""
+msgstr "Удалить все базы данных MySQL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -100,114 +95,86 @@
 msgid ""
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
-msgstr ""
+msgstr "Планируется удалить каталог /var/lib/mysql с базами данных MySQL."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The script is about to remove the data directory /var/lib/mysql. If it is "
-#| "planned to just install a higher MySQL version or if a different mysql-"
-#| "server package is already using it, the data should be kept."
 msgid ""
 "If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
 "version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
 "should be kept."
 msgstr ""
-"Сценарий собирается удалить директорию данных /var/lib/mysql. Если "
-"планируется установить новую версию MySQL или есть другие пакеты mysql-"
-"server, использующие эту директорию, то данные надо сохранить."
+"Если будет установлена новая версия MySQL или есть другие пакеты mysql-"
+"server, использующие этот каталог, то данные надо сохранить."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should MySQL start on boot?"
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
 msgstr "Запускать MySQL при загрузке системы?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The MySQL can start automatically on boot time or only if you manually "
-#| "type '/etc/init.d/mysql start'."
 msgid ""
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL может запускаться при загрузке системы, либо только если вы вручную "
-"введете команду '/etc/init.d/mysql start'. "
+"MySQL может запускаться при загрузке системы или вручную по команде '/etc/"
+"init.d/mysql start'."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgstr "Новый пароль для MySQL пользователя \"root\":"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is highly recommended that you set a password for the MySQL "
-#| "administrative \"root\" user."
 msgid ""
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
-"Крайне рекомендуется установить пароль для административного MySQL "
-"пользователя \"root\"."
+"Хотя и необязательно, но крайне рекомендуется установить пароль для "
+"административного MySQL пользователя \"root\"."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr ""
+msgstr "Если оставить поле пустым, то пароль изменён не будет."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr "Новый пароль для MySQL пользователя \"root\":"
+msgstr "Повторите ввод пароля для MySQL пользователя \"root\":"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid "Unable to set password for MySQL \"root\" user"
 msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
 msgstr "Невозможно задать пароль MySQL пользователю \"root\""
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It seems an error occurred while setting the password for the MySQL "
-#| "administrative user. This may have happened because the user already has "
-#| "a password, or because there was a problem communicating with the MySQL "
-#| "server."
 msgid ""
 "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
 "user. This may have happened because the account already has a password, or "
 "because of a communication problem with the MySQL server."
 msgstr ""
 "В процессе задания пароля административного MySQL пользователя произошла "
-"ошибка. Это могло произойти если у пользователя уже был задан пароль, или "
+"ошибка. Это могло произойти, если у пользователя уже был задан пароль, или "
 "из-за проблем соединения с сервером MySQL."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
-msgstr ""
+msgstr "Вам нужно проверить пароль к учётной записи после установки пакета."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -218,18 +185,20 @@
 "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
 "information."
 msgstr ""
+"Прочтите дополнительную информацию из файла /usr/share/doc/mysql-server-5.0/"
+"README.Debian."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Ошибка при вводе пароля"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Были введены не одинаковые пароли. Попробуйте ещё раз."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -242,55 +211,13 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:10001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The way passwords were stored was not very secure. This has been improved "
-#| "with the drawback that clients (e.g. PHP) from hosts running Debian 3.1 "
-#| "Sarge will not be able to connect to account which are new or whose "
-#| "password have been changed. See /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README."
-#| "Debian."
 msgid ""
 "In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
 "securely. This has been improved since then, however clients (such as PHP) "
 "from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to recent "
 "accounts or accounts whose password have been changed."
 msgstr ""
-"Метод хранения пароля был не очень безопасен. Это было сделано из-за того, "
-"клиенты (например, PHP) с машин, работающих под Debian 3.1 Sarge не смогут "
-"подключиться к учетной записи если она новая, или пароль был изменен. См. /"
-"usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
-#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
-#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Чтобы использовать mysql, Вы должны установить эквивалентные пользователя "
-#~ "и группу, как указано ниже и убедиться, что /var/lib/mysql имеет "
-#~ "правильные права (uid/gid могут отличаться)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-#~ msgstr ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-
-#~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
-#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"
-
-#~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-
-#~ msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
-#~ msgstr "Удалить базы данных, используемые всеми версиями MySQL?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not provide a password no changes will be made to the account."
-#~ msgstr "Если вы не зададите пароль, то учетная запись не будет изменена."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When installation finishes, you should verify that the account is "
-#~ "properly protected with a password (see README.Debian for more "
-#~ "information)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Когда установка завершится, вы должны убедиться, что учетная запись "
-#~ "защищена паролем (подробную информацию см. в README.Debian)."
+"В старых версиях клиентов MySQL в Debian метод хранения пароля был не очень "
+"безопасен. Это было исправлено, однако клиенты (например, PHP) с машин, "
+"работающих под Debian 3.1 Sarge не смогут подключиться новой учётной "
+"записью, или учётными записями, у которых был изменён пароль."
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/sv.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/sv.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/sv.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/sv.po	2008-06-13 22:50:19.364586097 +0200
@@ -1,3 +1,4 @@
+# translation of mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-6_sv.po to swedish
 # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
 # this format, e.g. by running:
@@ -7,28 +8,27 @@
 # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-# , fuzzy
-#
 #
+# Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0 5.0.21-3\n"
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-6_sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-18 14:48+0100\n"
-"Last-Translator: Andreas Henriksson <andreas@fatal.se>\n"
-"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-23 00:24+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>\n"
+"Language-Team: swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 #, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to downgrade?"
 msgid "Really proceed with downgrade?"
 msgstr "Vill du verkligen nedgradera?"
 
@@ -36,23 +36,17 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
-msgstr ""
+msgstr "Filen /var/lib/mysql/debian-*.flag existerar."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates "
-#| "that a mysql-server package with a higher version has been installed "
-#| "before. It can not be guaranteed that this version can use its data."
 msgid ""
 "Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
 "has been installed earlier."
 msgstr ""
-"VARNING: Filen /var/lib/mysql/debian-*.flag existerar. Detta betyder att "
-"paketet mysql-server med h? versionsnummer har installerats tidigare. Det "
-"kan inte garanteras att denna version kan anv䮤a dess data."
+"Detta betyder att paketet mysql-server med h? versionsnummer har "
+"installerats tidigare."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -61,12 +55,13 @@
 "There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
+"Det finns inga garantier att versionen du installerar kan anv䮤a de "
+"existerande databaserna."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
 #, fuzzy
-#| msgid "Important note for NIS/YP users!"
 msgid "Important note for NIS/YP users"
 msgstr "Viktig notering f?IS/YP-anv䮤are!"
 
@@ -77,6 +72,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
+"F?tt kunna anv䮤a MySQL beh? f?nde poster f?nv䮤are och "
+"grupper adderas till systemet:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -85,12 +82,13 @@
 "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
 msgstr ""
+"Du b?cks堫ontrollera r䴴igheter och 䧡re av katalogen /var/lib/mysql:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
 msgid "Remove all MySQL databases?"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort alla MySQL-databaser?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -99,15 +97,13 @@
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
 msgstr ""
+"Katalogen /var/lib/mysql, som inneh嬬er alla MySQL-databaser, kommer att "
+"tas bort."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The script is about to remove the data directory /var/lib/mysql. If it is "
-#| "planned to just install a higher MySQL version or if a different mysql-"
-#| "server package is already using it, the data should be kept."
 msgid ""
 "If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
 "version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
@@ -121,7 +117,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
 #, fuzzy
-#| msgid "Should MySQL start on boot?"
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
 msgstr "Ska MySQL startas n?systemet startar upp?"
 
@@ -129,9 +124,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The MySQL can start automatically on boot time or only if you manually "
-#| "type '/etc/init.d/mysql start'."
 msgid ""
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
@@ -143,7 +135,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 #, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
 msgstr "Nytt l?ord f?ySQLs \"root\"-anv䮤are:"
 
@@ -151,9 +142,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is highly recommended that you set a password for the MySQL "
-#| "administrative \"root\" user."
 msgid ""
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
@@ -165,13 +153,12 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr ""
+msgstr "Om f䬴et l䭮as tomt kommer l?ordet inte att 䮤ras."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
 #, fuzzy
-#| msgid "New password for MySQL \"root\" user:"
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
 msgstr "Nytt l?ord f?ySQLs \"root\"-anv䮤are:"
 
@@ -179,7 +166,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 #, fuzzy
-#| msgid "Unable to set password for MySQL \"root\" user"
 msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
 msgstr "Lyckades inte s䴴a l?ord f?ySQLs \"root\"-anv䮤are"
 
@@ -187,11 +173,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It seems an error occurred while setting the password for the MySQL "
-#| "administrative user. This may have happened because the user already has "
-#| "a password, or because there was a problem communicating with the MySQL "
-#| "server."
 msgid ""
 "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
 "user. This may have happened because the account already has a password, or "
@@ -206,7 +187,7 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
-msgstr ""
+msgstr "Du b?ontrollera kontots l?ord efter installationen."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -214,8 +195,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001 ../mysql-server-5.0.templates:10001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "See /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian for more information."
 msgid ""
 "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
 "information."
@@ -225,13 +204,13 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Fel i l?ordskontroll"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "L?orden du angav ?rensst䭤e inte. V䮬igen f?k igen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -245,12 +224,6 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:10001
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The way passwords were stored was not very secure. This has been improved "
-#| "with the drawback that clients (e.g. PHP) from hosts running Debian 3.1 "
-#| "Sarge will not be able to connect to account which are new or whose "
-#| "password have been changed. See /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README."
-#| "Debian."
 msgid ""
 "In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
 "securely. This has been improved since then, however clients (such as PHP) "
@@ -261,131 +234,3 @@
 "f?ttrats p堢ekostnad av att klienter (t.ex. PHP) fr宠system som k?
 "Debian 3.1 Sarge inte kan ansluta till konton som ?nya eller vars l?ord "
 "har 䮤rats. Se /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
-#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
-#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
-#~ msgstr ""
-#~ "F?tt anv䮤a MySQL m峴e du installera en motsvarande anv䮤are och "
-#~ "grupp till f?nde och se till att /var/lib/mysql har korrekta "
-#~ "r䴴igheter satta (uid/gid kan vara olika)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-#~ msgstr ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-
-#~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
-#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"
-
-#~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-
-#~ msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
-#~ msgstr "Ta bort databaserna som anv䮤s av alla MySQL-versioner?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not provide a password no changes will be made to the account."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om du inte anger ett l?ord kommer inga 䮤ringar att g? f?ontot."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When installation finishes, you should verify that the account is "
-#~ "properly protected with a password (see README.Debian for more "
-#~ "information)."
-#~ msgstr ""
-#~ "N?installationen ?klar, b?u kontrollera s堡tt kontot ?riktigt "
-#~ "skyddat av ett l?ord (l䳠README.Debian f?er information)."
-
-#~ msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
-#~ msgstr "Kan inte uppgradera om ISAM-tabeller finns!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format and "
-#~ "it is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by "
-#~ "using \"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". "
-#~ "The installation of mysql-server-5.0 will now abort. In case your old "
-#~ "mysql-server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert "
-#~ "those tables."
-#~ msgstr ""
-#~ "Senaste versionerna av MySQL kan inte l䮧re anv䮤a gamla ISAM-"
-#~ "tabellformatet och det ?n?ndigt att konvertera dina tabeller till "
-#~ "exempelvis MyISAM f?uppgradering med \"mysql_convert_table_format\" "
-#~ "eller \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". Installationen av mysql-server-5.0 "
-#~ "kommer nu att avbrytas. Om ditt gamla mysql-server-4.1-paket tas bort ?"
-#~ "det bara att installera om det f?tt konvertera de tabellerna."
-
-#~ msgid "Update Hints"
-#~ msgstr "Uppdateringstips"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have to run \"mysql_upgrade\" after the upgrade, else tables can be "
-#~ "corrupted! This script also enhances the privilege tables but is not "
-#~ "supposed to give any user more rights that he had before,"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du m峴e k?\"mysql_upgrade\" efter uppgraderingen, annars kan "
-#~ "tabellerna vara skadade! Detta skript ut? 䶥n privilegietabellerna "
-#~ "men ?inte t䮫te att ge n姯n anv䮤are mer befogenhet 䮠vad han hade "
-#~ "tidigare,"
-
-#~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
-#~ msgstr "L䳠䶥n http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
-
-#~ msgid "Install Hints"
-#~ msgstr "Installationstips"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On upgrades from MySQL 3.23, as shipped with Debian Woody, symlinks in "
-#~ "place of /var/lib/mysql or /var/log/mysql gets accidently removed and "
-#~ "have manually be restored."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vid uppgraderingar fr宠MySQL 3.23 som skickades med Debian Woody har "
-#~ "symboliska l䮫ar i /var/lib/mysql eller /var/log/mysql av misstag tagits "
-#~ "bort och m峴e manuellt 崥rskapas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is "
-#~ "resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command "
-#~ "returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 "
-#~ "myhostname\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySQL kan endast installeras om du har ett icke-numeriskt v?namn som "
-#~ "kan sl峠upp via filen /etc/hosts. Exempelvis om kommandot \"hostname\" "
-#~ "returnerar \"mittnamn\" s堢?et finnas en rad som liknar \"10.0.0.1 "
-#~ "mittnamn\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
-#~ "is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
-#~ msgstr ""
-#~ "En ny MySQL-anv䮤are kallad \"debian-sys-maint\" kommer att skapas. "
-#~ "Detta MySQL-konto anv䮤s f?tart/stopp och cron-skript. Ta inte bort "
-#~ "det."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
-#~ "root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in "
-#~ "there, never only the password!"
-#~ msgstr ""
-#~ "T䮫 p堡tt s䴴a ett L?ENORD f?ySQL:s root-anv䮤are! Om du "
-#~ "anv䮤er /root/.my.cnf, skriv d堡lltid en \"user\"-rad och en \"password"
-#~ "\"-rad i den, aldrig med endast l?ordet!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Should I remove the complete /var/lib/mysql directory tree which is used "
-#~ "by all MySQL versions, not necessarily only the one you are about to "
-#~ "purge?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ska jag ta bort hela katalogtr䤥t i /var/lib/mysql som anv䮤s av alla "
-#~ "MySQL-versioner och inte bara f?en som du nu kommer att rensa ut?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rarely, e.g. on new major versions, the privilege system is improved. To "
-#~ "make use of it mysql_fix_privilege_tables must be executed manually. The "
-#~ "script is not supposed to give any user more rights that he had before,"
-#~ msgstr ""
-#~ "S䬬an, exempelvis i nya st? versioner, har beh?hetssystemet "
-#~ "f?ttrats. F?tt anv䮤a det m峴e skriptet "
-#~ "mysql_fix_privilege_tables k? manuellt. Skriptet ?inte t䮫t att ge "
-#~ "n姯n anv䮤are h? beh?het 䮠han hade tidigare."
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/templates.pot mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/templates.pot
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/templates.pot	2008-05-22 19:30:34.610769278 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/templates.pot	2008-06-13 22:48:16.000000000 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-06 08:49+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/tr.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/tr.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/tr.po	2008-05-22 19:30:34.606768399 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/tr.po	2008-06-13 22:50:19.412591929 +0200
@@ -1,31 +1,32 @@
 # Turkish translation of mysql-server.
 # This file is distributed under the same license as the mysql-server package.
 # Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004
+# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-4.1\n"
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-06-05 08:53+0300\n"
-"Last-Translator: Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-06 00:50+0200\n"
+"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 msgid "Really proceed with downgrade?"
-msgstr ""
+msgstr "Sürüm düşürme (downgrade) işlemine gerçekten devam edilsin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
 msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
-msgstr ""
+msgstr "Sisteminizde /var/lib/mysql/debian-*.flag adlı bir dosya mevcut."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -34,6 +35,8 @@
 "Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
 "has been installed earlier."
 msgstr ""
+"Bunun gibi dosyalar sisteminize bundan önce daha yüksek sürümlü bir mysql-"
+"server paketinin kurulduğunun belirtisidir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -42,14 +45,14 @@
 "There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
 "able to use the current databases."
 msgstr ""
+"Şu anda kurmakta olduğunuz sürümün hali hazırdaki veritabanlarını "
+"kullanabileceğinin garantisi yoktur."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid "Important note for NIS/YP users!"
 msgid "Important note for NIS/YP users"
-msgstr "NIS/YP kullanıcıları için önemli not!"
+msgstr "NIS/YP kullanıcıları için önemli not"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -58,6 +61,8 @@
 "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
 "the system:"
 msgstr ""
+"MySQL'i kullanabilmek için, aşağıdaki kullanıcı ve grup girdileri sisteme "
+"eklenmelidir:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -66,12 +71,14 @@
 "You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
 msgstr ""
+"Ayrıca /var/lib/mysql dizininin sahibini ve izinlerini de kontrol "
+"etmelisiniz:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
 msgid "Remove all MySQL databases?"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm MySQL veritabanları silinsin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -79,7 +86,7 @@
 msgid ""
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini silinmek üzere."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -89,32 +96,31 @@
 "version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
 "should be kept."
 msgstr ""
+"Eğer MySQL paketini daha sonra daha yeni bir sürümünü kurmak için "
+"kaldırıyorsanız, ya da farklı bir mysql-server paketi bu verileri halen "
+"kullanıyorsa, bu veriler korunmalıdır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should MySQL start on boot?"
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
-msgstr "MySQL açılış sırasında başlatılsın mı?"
+msgstr "MySQL sunucusu açılış sırasında başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL açılış sırasında veya '/etc/init.d/mysql start' komutunu vermeniz "
-"halinde elle başlatılabilir. Eğer açılışta otomatik olarak başlatılmasını "
-"istiyorsanız burada 'evet'i seçin."
+"MySQL sunucusu açılış sırasında otomatik olarak ya da '/etc/init.d/mysql "
+"start' komutunu vermeniz halinde elle başlatılabilir."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının yeni parolası:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -123,24 +129,26 @@
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
+"Zorunlu olmasa da, MySQL'in yönetimsel \"root\" kullanıcısı için parola "
+"ayarlamanız şiddetle tavsiye edilir."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:6001
 msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr ""
+msgstr "Bu alan boş bırakılırsa parola değiştirilmeyecek."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:7001
 msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının parolasını tekrarlayın:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının parolası ayarlanamadı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -150,12 +158,15 @@
 "user. This may have happened because the account already has a password, or "
 "because of a communication problem with the MySQL server."
 msgstr ""
+"MySQL yönetimsel kullanıcısının parolası ayarlanırken bir hata oluştu. Bunun "
+"nedeni hesabın zaten bir parolaya sahip olması ya da MySQL sunucusuyla "
+"yaşanan bir bağlantı problemi olabilir."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:8001
 msgid "You should check the account's password after the package installation."
-msgstr ""
+msgstr "Paket kurulumundan sonra hesabın parolasını kontrol etmelisiniz."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -166,24 +177,28 @@
 "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
 "information."
 msgstr ""
+"Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian "
+"dosyasını okuyun."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Parola giriş hatası"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:9001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Girdiğiniz iki parola aynı değildi. Lütfen tekrar deneyin."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.0.templates:10001
 msgid "Support MySQL connections from hosts running Debian \"sarge\" or older?"
 msgstr ""
+"Debian \"sarge\" ya da daha eski makinelerden yapılan MySQL bağlantıları "
+"desteklensin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -194,6 +209,10 @@
 "from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to recent "
 "accounts or accounts whose password have been changed."
 msgstr ""
+"Debian'daki MySQL istemcilerinin eski sürümlerinde parolalar güvenli bir "
+"biçimde saklanmıyordu. Bu durum artık düzeldi, bununla birlikte Debian 3.1 "
+"Sarge kullanan makinelerdeki istemciler (PHP gibi) artık yeni hesaplara ya "
+"da parolası değiştirilmiş olan hesaplara bağlanamayacak."
 
 #~ msgid ""
 #~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/vi.po mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/vi.po
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/po/vi.po	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/po/vi.po	2008-06-16 18:26:55.924886000 +0200
@@ -0,0 +1,212 @@
+# Vietnamese translation for MySQL DFSG 5.0.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-06 08:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-16 15:34+0930\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
+msgid "Really proceed with downgrade?"
+msgstr "Thực sự tiếp tục hạ cấp không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
+msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
+msgstr ""
+"Một tập tin tên « /var/lib/mysql/debian-*.flag » đã có trên hệ thống này."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
+msgid ""
+"Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
+"has been installed earlier."
+msgstr ""
+"Tập tin như vậy ngụ ý rằng một gói trình phục vụ MySQL (mysql-server) phiên "
+"bản mới hơn đã được cài đặt về trước."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
+msgid ""
+"There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
+"able to use the current databases."
+msgstr ""
+"Không thể đảm bảo rằng phiên bản bạn đang cài đặt sẽ có khả năng sử dụng "
+"những cơ sở dữ liệu hiện thời."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
+msgid "Important note for NIS/YP users"
+msgstr "CHÚ Ý : người dùng NIS/YP"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
+msgid ""
+"To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
+"the system:"
+msgstr ""
+"Để sử dụng phần mềm MySQL, những mục nhập theo đây về người dùng và nhóm đều "
+"nên được thêm vào hệ thống:"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
+msgid ""
+"You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
+"directory:"
+msgstr "Bạn cũng nên kiểm tra quyền hạn và chủ có thư mục « /var/lib/mysql »."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
+msgid "Remove all MySQL databases?"
+msgstr "Gỡ bỏ mọi cơ sở dữ liệu MySQL không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
+msgid ""
+"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
+"be removed."
+msgstr "Thư mục « /var/lib/mysql » chứa các cơ sở dữ liệu MySQL sắp bị gỡ bỏ."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
+msgid ""
+"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
+"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
+"should be kept."
+msgstr ""
+"Nếu bạn muốn gỡ bỏ gói MySQL để cài đặt về sau một phiên bản mới hơn, hoặc "
+"nếu một gói trình phục vụ MySQL (mysql-server) khác đang sử dụng nó, dữ liệu "
+"này nên được giữ lại."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
+msgid "Start the MySQL server on boot?"
+msgstr "Khởi chạy trình phục vụ MySQL khi khởi động máy không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
+msgid ""
+"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
+"the '/etc/init.d/mysql start' command."
+msgstr ""
+"Trình phục vụ MySQL có thể được tự động khởi chạy vào lúc khởi động máy, "
+"hoặc khởi chạy thủ công dùng câu lệnh « /etc/init.d/mysql start »."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
+msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
+msgstr "Mật khẩu mới cho người dùng MySQL « root »:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
+msgid ""
+"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
+"the MySQL administrative \"root\" user."
+msgstr ""
+"Dù không phải bắt buộc, rất khuyên bạn đặt một mật khẩu cho người dùng MySQL "
+"« root » quản trị."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
+msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
+msgstr "Bỏ trống trường này thì mật khẩu sẽ không thay đổi."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:7001
+msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
+msgstr "Nhập lại mật khẩu cho người dùng MySQL « root »:"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
+msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
+msgstr "Không thể đặt mật khẩu cho người dùng MySQL « root »"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
+msgid ""
+"An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
+"user. This may have happened because the account already has a password, or "
+"because of a communication problem with the MySQL server."
+msgstr ""
+"Gặp lỗi trong khi đặt mật khẩu cho người dùng MySQL quản trị. Trường hợp này "
+"có thể xảy ra vì tài khoản đã có một mật khẩu, hoặc do một vấn đề liên lạc "
+"với trình phục vụ MySQL."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
+msgid "You should check the account's password after the package installation."
+msgstr "Sau khi cài đặt gói này thì bạn nên kiểm tra mật khẩu của tài khoản."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:8001 ../mysql-server-5.0.templates:10001
+msgid ""
+"Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Hãy đọc tài liệu Đọc Đi « /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian » để "
+"tìm thêm thông tin."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:9001
+msgid "Password input error"
+msgstr "Lỗi nhập mật khẩu"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:9001
+msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
+msgstr "Bạn đã nhập hai mật khẩu không trùng. Hãy thử lại."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:10001
+msgid "Support MySQL connections from hosts running Debian \"sarge\" or older?"
+msgstr "Hỗ trợ kết nối MySQL từ máy chạy Debian « sarge » hay cũ hơn không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mysql-server-5.0.templates:10001
+msgid ""
+"In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
+"securely. This has been improved since then, however clients (such as PHP) "
+"from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to recent "
+"accounts or accounts whose password have been changed."
+msgstr ""
+"Trong phiên bản cũ của ứng dụng khách MySQL trên Debian, mật khẩu không được "
+"chứa bảo mật. Trường hợp này đã cải tiến kể từ lúc đó, tuy nhiên ứng dụng "
+"khách (v.d. PHP) từ máy chạy Debian 3.1 (Sarge) sẽ không thể kết nối tới tài "
+"khoản vừa tạo hay tài khoản có mật khẩu đã thay đổi."
diff -Nru mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/rules mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/rules
--- mysql-dfsg-5.0-5.0.51a.old/debian/rules	2008-05-22 19:30:35.406769214 +0200
+++ mysql-dfsg-5.0-5.0.51a/debian/rules	2008-06-13 22:48:16.000000000 +0200
@@ -22,7 +22,7 @@
 
 DISTRIBUTION = $(shell lsb_release -i -s)
 
-MAKE_J = -j$(shell grep -c processor.* /proc/cpuinfo)
+MAKE_J = -j$(shell grep -c processor.* /proc/cpuinfo || echo 1)
 ifeq (${MAKE_J}, -j0)
  MAKE_J = -j1
 endif

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: