[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

W komunikacie "udokumentowac" został wykryty wirusTitle: W komunikacie "udokumentowac" został wykryty wirus

Program Norton AntiVirus wykrył wirus w załączniku (debian-hurd@lists.debian.org) wysłanym do Radomir Furtak.

Aby adresaci mogli korzystać z otrzymanych plików, przeprowadź wyszukiwanie wirusów, oczyść zainfekowane pliki i ponownie wyślij załącznik.


Załącznik:  udokumentowac.pif
Nazwa wirusa: W32.Netsky.X@mm
Podjęte działanie:  Wyczyść zakończone niepowodzeniem : Usuń zakończone pomyślnie :
Stan pliku:  Usunięty


<<attachment: winmail.dat>>


Reply to: