[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[glibc] 01/01: Update Dutch debconf translation, by Frans Spiesschaert. Closes: #812351.This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

aurel32 pushed a commit to branch sid
in repository glibc.

commit 5beb4c01c224128f0700b165f5e1a02794dc198f
Author: Aurelien Jarno <aurelien@aurel32.net>
Date:  Fri Jan 22 22:34:06 2016 +0100

  Update Dutch debconf translation, by Frans Spiesschaert. Closes: #812351.
---
 debian/changelog | 1 +
 debian/po/nl.po | 63 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 2 files changed, 38 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 9c9829d..f004b29 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -16,6 +16,7 @@ glibc (2.21-7) UNRELEASED; urgency=medium
   binutils has been fixed.
  * debian/control.in/main: update Vcs-* fields to point to the new git
   repository.
+ * Update Dutch debconf translation, by Frans Spiesschaert. Closes: #812351.
 
  [ Samuel Thibault ]
  * patches/hurd-i386/cvs-libpthread-sigstate.diff: New patch to fix spurious
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
index 5f662a4..d393d22 100644
--- a/debian/po/nl.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -1,21 +1,24 @@
-# Dutch translation of eglibc po-debconf templates.
+# Dutch translation of glibc po-debconf templates.
 # Copyright (C) 2008-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the eglibc package.
+# This file is distributed under the same license as the glibc package.
 # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
 # Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>, 2011.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: eglibc 2.13-23\n"
+"Project-Id-Version: glibc 2.21-6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-12-07 14:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-19 13:23+0100\n"
-"Last-Translator: Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-01-12 18:15+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: multiselect
 #. Choices
@@ -36,8 +39,8 @@ msgid ""
 "Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
 "to use their language, country, characters, collation order, etc."
 msgstr ""
-"Lokalisatie is het raamwerk om om te schakelen tussen verschillende talen en "
-"laat gebruikers toe om hun eigen taal, land, karakterset, enzovoort te "
+"Lokalisatie is een raamwerk om tussen verschillende talen om te schakelen en "
+"het laat gebruikers toe om hun eigen taal, land, karakterset, enzovoort te "
 "gebruiken."
 
 #. Type: multiselect
@@ -73,8 +76,8 @@ msgid ""
 "generated locales."
 msgstr ""
 "Veel Debian-pakketten gebruiken lokalisaties om de tekst in de voor de "
-"gebruiker juiste taal weer te geven. U kunt u de standaardlokalisatie voor "
-"het systeem kiezen uit de gegeneerde lokalisaties."
+"gebruiker juiste taal weer te geven. U kunt de standaardlokalisatie voor het "
+"systeem kiezen uit de gegeneerde lokalisaties."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -107,13 +110,13 @@ msgid ""
 "yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
 "sessions."
 msgstr ""
-"actieve diensten en programma's die NSS gebruiken dienen herstart te worden. "
+"Actieve diensten en programma's die NSS gebruiken dienen herstart te worden. "
 "Zo niet kunnen ze mogelijk geen opzoekingen en authenticatie meer doen. Het "
 "Installatieproces kan sommige diensten (zoals ssh en telnetd) herstarten, "
-"maar andere diensten kunnen niet automatisch herstart worden. Een zo'n "
-"dienst die handmatig dient gestopt en gestart te worden na de opwaardering "
-"van glibc is xdm, dit omdat een automatische herstart uw actieve X11-sessies "
-"verbreekt."
+"maar andere programma's kunnen niet automatisch herstart worden. Een "
+"programma dat handmatig dient gestopt en gestart te worden na de "
+"opwaardering van glibc is xdm, dit omdat een automatische herstart uw "
+"actieve X11-sessies verbreekt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -122,8 +125,8 @@ msgid ""
 "This script detected the following installed services which must be stopped "
 "before the upgrade: ${services}"
 msgstr ""
-"Dit script heeft de volgende diensten ontdekt die gestopt moeten worden voor "
-"de opwaardering: ${services}"
+"Dit script heeft de volgende geïnstalleerde diensten ontdekt die gestopt "
+"moeten worden voor de opwaardering: ${services}"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -139,7 +142,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
 msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
-msgstr "Tijdens 'GNU libc'-opwaardering te herstarten diensten:"
+msgstr "Omwille van de opwaardering van 'GNU libc' te herstarten diensten:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -151,7 +154,7 @@ msgid ""
 "review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
 "be restarted now, and correct it if needed."
 msgstr ""
-"actieve diensten en programma's die NSS gebruiken dienen herstart te worden, "
+"Actieve diensten en programma's die NSS gebruiken dienen herstart te worden, "
 "zo niet kunnen ze mogelijk geen opzoekingen en authenticatie meer doen (voor "
 "diensten zoals ssh kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid om in te "
 "loggen). Gelieve de volgende, met spaties gescheiden lijst van init.d-"
@@ -211,12 +214,13 @@ msgid ""
 "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
 "their current sessions."
 msgstr ""
-"Er zijn één of meer actieve instanties van xscreensaver of xlockmore op dit "
+"Er zijn één of meer actieve exemplaren van xscreensaver of xlockmore op dit "
 "systeem gevonden. Vanwege niet-compatibele wijzigingen zal de opwaardering "
 "van de GNU libc bibliotheek het gebruikers onmogelijk maken om zich tegen "
-"deze actieve instanties te authenticeren. U wordt sterk aangeraden om deze "
-"instanties te herstarten of stoppen voordat u de opwaardering van GNU libc "
-"voortzet, anders kunnen gebruikers van hun sessies worden buitengesloten."
+"deze actieve programma's te authenticeren. U wordt sterk aangeraden om deze "
+"programma's te herstarten of te stoppen voordat u de opwaardering van GNU "
+"libc voortzet, anders kunnen gebruikers van hun sessies worden "
+"buitengesloten."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -239,7 +243,7 @@ msgstr ""
 "Er zijn diensten op uw systeem geïnstalleerd die moeten worden herstart "
 "wanneer bepaalde bibliotheken, zoals libpam, libc en libssl, worden "
 "opgewaardeerd. Omdat deze herstarts dienstonderbrekingen op uw systeem "
-"kunnen veroorzaken wordt u normaal gesproken bij elke opwaardering gevraagd "
+"kunnen veroorzaken, wordt u normaal gesproken bij elke opwaardering gevraagd "
 "welke diensten u wilt herstarten. Als u voor deze optie kiest wordt dit niet "
 "meer aan u gevraagd. In plaats daarvan worden alle noodzakelijke herstarts "
 "automatisch gedaan zodat u geen vragen krijgt bij elke opwaardering van een "
@@ -249,7 +253,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:6001
 msgid "Kernel must be upgraded"
-msgstr ""
+msgstr "De kernel moet opgewaardeerd worden"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -258,12 +262,15 @@ msgid ""
 "This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
 "later. Please upgrade your kernel before installing glibc."
 msgstr ""
+"Deze versie van GNU libc heeft kernel versie ${kernel_ver} of een meer "
+"recente versie nodig. Gelieve de kernel op te waarderen vooraleer glibc te "
+"installeren."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:7001
 msgid "Kernel version not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Niet-ondersteunde kernelversie"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -273,3 +280,7 @@ msgid ""
 "later. Older versions might work but are not officially supported. Please "
 "consider upgrading your kernel."
 msgstr ""
+"Deze versie van GNU libc heeft kernel versie ${kernel_ver} of een meer "
+"recente versie nodig. Het kan zijn dat oudere versies wel werken, maar "
+"officieel wordt dit niet ondersteund. U zou er best aan doen uw kernel op te "
+"waarderen."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-glibc/glibc.git


Reply to: