[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

r2901 - in glibc-package/trunk/debian: . poAuthor: aurel32
Date: 2008-04-02 09:15:58 +0000 (Wed, 02 Apr 2008)
New Revision: 2901

Modified:
  glibc-package/trunk/debian/changelog
  glibc-package/trunk/debian/po/fi.po
Log:
 * Update Finish debconf translation, by Esko Araj?\195?\164rvi. Closes: #473802.Modified: glibc-package/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/changelog	2008-04-02 09:14:16 UTC (rev 2900)
+++ glibc-package/trunk/debian/changelog	2008-04-02 09:15:58 UTC (rev 2901)
@@ -1,16 +1,18 @@
 glibc (2.7-11) UNRELEASED; urgency=low
 
+ [ Aurelien Jarno ]
  * Reenable testsuite on MIPS SB1 platforms.
  * mips/cvs-memory-barriers.diff: new patch from CVS to fix test_and_set.
  * mips/cvs-fcsr.diff: new patch from CVS to fix floating point control
   register accesses.
  * local/manpages/ld.so.8: fix libraries search order. Closes: #473458.
+ * Update Finish debconf translation, by Esko Arajärvi. Closes: #473802.
 
  [ Pierre Habouzit ]
  * Add any/cvs-strerror_r.diff to make strerror_r actually thread safe.
   Closes: #456531.
 
- -- Aurelien Jarno <aurel32@debian.org> Mon, 31 Mar 2008 00:26:37 +0200
+ -- Aurelien Jarno <aurel32@debian.org> Wed, 02 Apr 2008 11:14:32 +0200
 
 glibc (2.7-10) unstable; urgency=low
 

Modified: glibc-package/trunk/debian/po/fi.po
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/po/fi.po	2008-04-02 09:14:16 UTC (rev 2900)
+++ glibc-package/trunk/debian/po/fi.po	2008-04-02 09:15:58 UTC (rev 2901)
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: glibc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-02-26 21:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-09 01:47+0300\n"
-"Last-Translator: Matti Pöllä <mpo@iki.fi>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-01 21:12+0200\n"
+"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -27,156 +27,109 @@
 #. Choices
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1001
 msgid "All locales"
-msgstr ""
+msgstr "Kaikki maa-asetukset"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1002
-#, fuzzy
 msgid "Locales to be generated:"
-msgstr "Valitse muodostettavat lokaalit."
+msgstr "Muodostettavat maa-asetukset."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1002
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
-"to use their language, country, characters, collation order, etc."
-msgstr ""
-"Lokaalien avulla on mahdollista käyttää useita kieliä siten, että\n"
-"käyttäjät voivat itse valita käyttämänsä kielen, maan, merkistön\n"
-"jne. "
+msgid "Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users to use their language, country, characters, collation order, etc."
+msgstr "Maa-asetusten avulla on mahdollista vaihtaa käytettävää kieltä ja antaa käyttäjien asettaa haluamansa kieli, maa, merkistö, aakkostustapa, jne."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1002
-msgid ""
-"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
-"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
-"useful for backwards compatibility with older systems and software."
-msgstr ""
+msgid "Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by default, particularly for new installations. Other character sets may be useful for backwards compatibility with older systems and software."
+msgstr "Valitse mitkä maa-asetukset luodaan. Oletuksena tulisi valita UTF-8-tyypin asetuksia, erityisesti uusissa asennuksissa. Muut merkkijoukot voi olla tarpeen vanhempien järjestelmien ja ohjelmien kanssa yhteensopivuussyistä."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2001
 msgid "None"
-msgstr "Ei mitään"
+msgstr "Ei mikään"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
-#, fuzzy
 msgid "Default locale for the system environment:"
-msgstr "Minkä lokaalin tulisi olla järjestelmän oletus?"
+msgstr "Järjestelmäympäristön oletusmaa-asetus:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
-"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
-"generated locales."
-msgstr ""
-"Monet Debianin paketit käyttävät lokaaleja näyttämään käyttäjälle\n"
-"tekstit oikealla kielellä. Voit muuttaa oletusarvoisen lokaalin, jos\n"
-"et puhu suomea äidinkielenäsi. Nämä valinnat perustuvat lokaaleihin,\n"
-"jotka valitsit muodostaa."
+msgid "Many packages in Debian use locales to display text in the correct language for the user. You can choose a default locale for the system from the generated locales."
+msgstr "Monet Debianin paketit käyttävät maa-asetuksia näyttääkseen tekstit käyttäjälle oikealla kielellä. Järjestelmän oletusmaa-asetus voidaan valita luoduista maa-asetuksista."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This will select the default language for the entire system. If this system "
-"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
-"language, they will experience difficulties."
-msgstr ""
-"Huomaa: Tämä valitsee koko järjestelmän kielen. Jos kyseessä on monen\n"
-"käyttäjän ympäristö, jossa kaikki käyttäjät eivät puhu valitsemaasi\n"
-"kieltä, oletuskielen valitseminen ei ehkä ole järkevää."
+msgid "This will select the default language for the entire system. If this system is a multi-user system where not all users are able to speak the default language, they will experience difficulties."
+msgstr "Tämä asettaa koko järjestelmän oletuskielen. Jos tällä järjestelmällä on useita käyttäjiä, eivätkä kaikki käyttäjät ymmärrä oletuskieltä, heillä tulee olemaan ongelmia."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
 msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
-msgstr ""
+msgstr "Tulisiko glibc päivittää nyt?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
-msgid ""
-"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
-"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
-"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
-"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
-"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
-"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
-"sessions."
-msgstr ""
+msgid "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. The installation process is able to restart some services (such as ssh or telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 sessions."
+msgstr "Käynnissä olevat palvelut ja ohjelmat, jotka käyttävät NSS:ää, täytyy käynnistää uudelleen. Muuten ne eivät välttämättä enää pysty tekemään etsintöjä tai tunnistautumisia. Asennusprosessi pystyy käynnistämään jotkin palvelut uudelleen (esimerkiksi ssh:n ja telnetdin), mutta muita ohjelmia ei voida käynnistää automaattisesti uudelleen. Yksi tällainen ohjelma, joka täytyy käsin pysäyttää ja käynnistää uudelleen glibcin päivityksen jälkeen, on xdm. Tämä johtuu siitä, että automaattinen uudelleenkäynnistys saattaisi keskeyttää aktiiviset X11-istunnot."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
-msgid ""
-"This script detected the following installed services which must be stopped "
-"before the upgrade: ${services}"
-msgstr ""
+msgid "This script detected the following installed services which must be stopped before the upgrade: ${services}"
+msgstr "Tämä komentosarja löysi seuraavat asennetut palvelut, jotka tulee pysäyttää ennen päivitystä: ${services}"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
-msgid ""
-"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
-"No to the question below."
-msgstr ""
+msgid "If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer No to the question below."
+msgstr "Jos päivitys halutaan keskeyttää nyt ja jatkaa myöhemmin, älä valitse tätä vaihtoehtoa."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
 msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
-msgstr ""
+msgstr "Palvelut, jotka tulee käynnistää uudelleen GNU libc -kirjastoa päivitettäessä:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
-msgid ""
-"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
-"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
-"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
-"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
-"be restarted now, and correct it if needed."
-msgstr ""
+msgid "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more (for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please review the following space-separated list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if needed."
+msgstr "Käynnissä olevat palvelut ja ohjelmat, jotka käyttävät NSS:ää, täytyy käynnistää uudelleen. Muuten ne eivät välttämättä enää pysty tekemään etsintöjä tai tunnistautumisia (esimerkiksi ssh:n kanssa kirjautuminen ei välttämättä onnistu). Tarkista alla oleva välilyönnein eroteltu lista niiden palveluiden init.d-komentosarjoista, jotka käynnistetään nyt uudelleen, ja korjaa sitä tarvittaessa."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
-msgid ""
-"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
-msgstr ""
+msgid "Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
+msgstr "Huomautus: sshd:n tai telnetd:n uudelleenkäynnistyksen ei pitäisi vaikuttaa olemassa oleviin yhteyksiin."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:3001
 msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Joidenkin palveluiden käynnistys epäonnistui päivitettäessä GNU libc:tä"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:3001
-msgid ""
-"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
-"upgrade:"
-msgstr ""
+msgid "The following services could not be restarted for the GNU libc library upgrade:"
+msgstr "Seuraavia palveluita ei voitu käynnistää uudelleen päivitettäessä GNU libc -kirjastoa:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:3001
-msgid ""
-"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
-"start'."
-msgstr ""
+msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> start'."
+msgstr "Nämä palvelut tulee käynnistää käsin ajamalla ”/etc/init.d/<palvelu> start”."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Choose which locales to generate. The selection will be saved to `/etc/"
@@ -186,3 +139,4 @@
 #~ "Valitse lokaalit, jotka haluat muodostaa. Valinta talletetaan tiedostoon\n"
 #~ "\"/etc/locale.gen\", jota voit myös itse muokata. (Muokkaamisen jälkeen\n"
 #~ "tulee ajaa komento \"locale-gen\".)"
+


Reply to: