[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#468463: glibc: [INTL:eu] Debconf basque translation updatePackage: glibc
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hi

Attached debconf templates Basque translation, please commit it.

thx


-- System Information:
Debian Release: lenny/sid
  APT prefers unstable
  APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'testing'), (500, 'stable'), (1, 'experimental')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.24-1-686 (SMP w/1 CPU core)
Locale: LANG=eu_ES.UTF-8, LC_CTYPE=eu_ES.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
# translation of glibc 2.6.1-3 debconf to basque
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2006.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-26 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-11 09:57+0100\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: librezale <librezale@librezale.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "locale guztiak"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Sortu behar diren locale-ak:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Locale-ak hizkuntza anitz artean aldatzeko ingurugiroa da erabiltzaileek "
"beren hizkuntza, herrialdea, karaktere-jokoa erabiltzeko gaitasuna ematen "
"dute"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Mesedez zein locale sortuko diren hautatu. Lehenespen bezala UTF-8 locale-ak "
"hautau beharko lirateke, bereiziki instalazio berri batetan. Beste karaktere "
"joko batzuek sortzea erabilgarri izan liteke sistema eta software "
"zaharragoekin bateragarritasuna mantentzeko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Batez"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Sistema inguruneko locale lehenetsia:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Debian pakete anitzek locale-ak erabiltzen dituzte erabiltzaileari dagokion "
"hizkuntzan testuak bistaratzeko. Locale lehenetsia sortutako locale-en "
"artean hautatu dezakezu."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Honek zure sistemako hizkuntza aukeratuko du. Hautatutako hizkuntza denek "
"erabiltzen ez duten erabiltzaile anitzeko sistema bat bada, agian "
"erabiltzaile horiek arazoetan aurki daitezke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "Glibc orain bertsio-berritu nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"NSS erabiltzen duten abiaraziriko programa eta zerbitzuak berrabiarazi egin "
"behar dira, bestela hauek ez dira bilaketak egin edo autentifikatzeko gai "
"izango (ssh bezalako zerbitzuentzat, saio hasteko ahalmenean eragin dezake). "
"Mesedez gainbegiratu berrabiaraziko diren zerbitzuen init.d script-en zuriunez "
"bereiziriko zerrenda eta zuzendu behar izanez gero."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Skript honek bertsio-berritzea egin aurretik gelditu behar diren instalaturiko "
"hurrengo zerbitzu hauek aurkitu ditu: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Bertsio-berritzea etzaeratu eta berandua jarraitu nahi izanez gero, ez erantzun "
"behekaldeko galderari."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr "GNU libc liburutegi eguneraketan berrabiarazi behar diren zerbitzuak:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"NSS erabiltzen duten abiaraziriko programa eta zerbitzuak berrabiarazi egin "
"behar dira, besteka hauek ez dira bilaketak egin edo autentifikatzeko gai "
"izango (ssh bezalako zerbitzuentzat, saio hasteko ahalmenean eragin dezake). "
"Mesedez gainbegiratu berrabiaraziko diren zerbitzuen init.d script-en gakoz "
"bereiziriko zerrenda eta zuzendu behar izanen gero."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Oharra: sshd/telnetd berrabiarazteak ez luke sorturik dauden konexioetan "
"eragin beharko."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr "Huts GNU glibc bertsio berritzerkoan zenbait zerbitzu berrabiaraztean"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr ""
"Hurrengo zerbitzuak ezin izan dira berrabiarazi GNU glibc liburutegi bertsio "
"berritzerako:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Hauek eskuz abiarazi beharko dituzu '/etc/init.d/<zerbitzua> start' eginaz."

Reply to: