[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dziwne zachowanie sendmailaKłopoty z DNSem :-(

1) dodaj dino.wsi.edu.pl do /etc/hosts
2) w sendmail.cf użyj [dino.wsi.edu.pl] (nie szuka MX rekordów)
3) w /etc/nsswitch.conf (lub innym używanym przez sendmaila)
sprawdz, że files sš sprawdzane prze DNS

Michal Jeczalik wrote:
> 
> Wiem, że to temat na pl.comp.mail.mta, ale jeszcze jej nie czytam a
> sprawa pilna.
> 
> Otóż mam sobie w domciu sendmaila skonfigurowanego tak, że relay hostem jest
> inny serwer. Kiedy było tam które? friko.onet.pl, nic się nie działo. Jednak
> kiedy wpisałem sobie dino.wsi.edu.pl, poczta kolejkuje się z komunikatem:
> 
> dino.wsi.edu.pl.:Hostname lookup failure
>        ^
>       Chodzi o tš kropkę. Zaznaczam, że czasami bywa OK.
> 
> Co się dzieje?


Reply to: