[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Klawiatury sa do d*** (Re: To jest do d***)C'mon people! How'bout using english for other people to be able to
understand what you are talking about? If the information is private to
people speaking your language - just carry it to email off the list

:(


Andrzej Boczek wrote:
> 
> On 23 Nov 1998, Miros³aw `Jubal' Baran wrote:
> 
> >
> >> No w³a¶nie, Dvorak. Ciekaw jestem, jak by siê na tym pisa³o :-) A swoj±
> >> drog± - nie wiedzia³em, my¶la³em ¿e uk³ad QWERT[Y|Z] jest jako¶ tam
> >> zoptymalizowany...
> >
> >Uhum. ¯eby siê klawisze w maszynie do pisania nie zakleszcza³y :-)
> >
> Nooo. Po prostu jak maszynistki za szybko zaczely pisac, to dupnieto
> klawiature, na ktorej nie da sie za szybko i juz nie ma problemów.
> 
> Boczi
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-faq-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: