[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Just scheduled: #011 Alfred Blokland - SaltStackHoi,


----- Forwarded message from Linux & Open Source Tilburg -----

Date: Thu, 12 Nov 2020 15:41:11 +0000 (UTC)
From: Linux & Open Source Tilburg
To: Me etup
Subject: 📣 Just scheduled: #011 Alfred Blokland - SaltStack

	

Er is een nieuw evenement in Linux & Open Source Tilburg. Bekijk de info.

Linux & Open Source Tilburg

	dinsdag 17 november 2020
			20:00 tot 10:00 PM CET
	
	Online event
		    	    	Link zichtbaar voor deelnemers
	    	

Details
	SaltStack is open-source software voor het beheren en configureren
	van IT infrastructuur op iedere schaal. Door infrastructuur
	als code te beschrijven is het mogelijk efficiënt servers te
	brengen naar een gewenste staat.  Alfred is CTO bij Hendrikx ITC.

Ontdek meer https://lostilburg.nl/post/011/----- End redacted forwarded message -----


Doe er je voordeel mee.
Dan wel laat anderen er hun voordeel mee doen   :-)Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: