[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Keysigning party do 22/9 in EnschedeDag allen,

Komende donderdag wordt er door Studenten Net Twente een openbare key
signing party georganiseerd op de Universiteit Twente.

Zie voor meer info:
http://www.snt.utwente.nl/vereniging/news/815


Groeten,
Thijs (verder niet betrokken bij dit evenement)

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: