[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dinsdag 16 augustus Debiansverjaardag BredaOn Sun, Jul 17, 2016 at 10:32:57PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Tue, Jul 05, 2016 at 10:06:34PM +0200, Geert Stappers wrote:
> > 
> > Hoi,
> > 
> > Dat Debian dinsdag 16 augustus 23 jaar wordt
> > is een reden om bij elkaar te komen.
> > 
> > Bijpraten in een cafe waar volop keuze in Bier is.
> > In Breda is dat de Beyerd.
> > 
> > Doe je voordeel met deze eerste e-mail over het feestje.
> > 
> 
> Een officieel begintijdstip is er niet.
> 
> Zelf zal ik er om half acht, 19:30, zijn.
> 
> "genodigden" zijn zij die dit bericht lezen.
> Mensen die vrije software belangrijk vinden.
> 
> Doorsturen wordt op prijs gesteld.
> 

Waarom dit jaar wel en het vorige jaar niet?

Vorig jaar had ook iemand kunnen zeggen
  "Hey, die verjaardag is een goede reden om
   bij elkaar te komen. Als aanvulling op E-mail en IRC"

Dit jaar is 16 augustus niet tijdens Debconf.


Groeten
Geert Stappers
-- 
If we are a drop of water and we try to get to the ocean as only an
individual drop, we will surely evaporate along the way.
To arrive at the ocean, you must go as a river.  -- Thich Nhat Hanh

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: