[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

http://www.ddh.nl/info/sysops.htmlHoi,

Het is http://www.ddh.nl/info/sysops.html wat ik nu onder de aandacht wil brengen.

Twee regels uit de tekst:

  dDH heeft haar eigen, superzuinige server, draaiend onder Debian Linux.

  Niet onbelangrijk voordeel voor een nieuwe vrijwilliger: van onze 'oude rotten' is het nodige te leren.Het samenwerken met anderen is dat ik koos voor debian-EVENTS-nl.Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: