[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: T-DOSE 10th edition, Eindhoven, za 28 / zo 29 november 2015, HDMI-monitor (transport)On Tue, Nov 24, 2015 at 05:58:36PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Ik heb eigenlijk maar 1 monitor met HDMI aansluiting.
> Is er iemand die een HDMI monitor kan meenemen?

Of bereid is uit te lenen. Ik ben bereid die HDMI-monitor op te halen
en terug te brengen. Niet wereldwijd, wel in "Brabant", vandaar
de CC naar brabantse LUGs.Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: