[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: T-DOSE 10th edition, Eindhoven, za 28 / zo 29 november 2015Op 05-11-15 om 07:00 schreef Joost van Baal-Ilić:
> 
> Hoi,
> 
> T-DOSE 2015 is op zaterdag 28 en zondag 29 november (over 3 weken) in gebouw R5
> van de Fontys University of applied science in Eindhoven; zie
> http://www.t-dose.org/location .  _Misschien_ kan er nu nog steeds een booth
> aangevraagd worden; zie http://www.t-dose.org/2015/cfp  en aangehechtte mail.
> 
> Ik ga als bezoeker naar T-DOSE, en help graag een Debian booth te bemensen.
> Is er nog iemand die ook graag zo'n booth wil?

Ja, ik. Maar ik heb daar zelf ook een tafel met o.a. Debian en Libreboot
pre-installed devices. Het lijkt me leuk om naast elkaar te staan, en
dan kan ik ook best wat op de Debian tafel letten zo af en toe.

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: