[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Keysigning Utrecht en BunninkOn Fri 14 Nov 2014, Jan-Pascal van Best wrote:

> Wat moet ik morgen meenemen, behalve
> - - mezelf ;-)
> - - paspoort/rijbewijs
> - - papiertjes met naam/email/keyid/fingerprint, gemaakt met gpg2ps?
> 
> Nog iets anders dat ik ter voorbereiding kan doen?

Volgens mij is dit wel compleet... ik moet ook maar gaan printen, ik kan
m'n vorige stapeltje niet terugvinden :(

Overigens heb je dit bericht met key 90E7D6EB gesigned, maar die kan ik
nergens terugvinden... Ik zie wel (o.a.) deze:

pub 4096R/D690AC06 2010-09-18 Jan-Pascal van Best <janpascal@vanbest.eu>
                Jan-Pascal van Best <janpascal@vanbest.org>Ik probeer er ook vanaf 11 uur te zijn. Ik zal een "Linus Torvalds for
President" badge dragen ;-)

Paul

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: