[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ZA 26 & ZO 27 October T-DOSEHe dat is nou jammer: dat is precies de opleveringsdatum van m'n dochter!

2013/6/21 Geert Stappers <stappers@stappers.nl>:
>
> Hoi,
>
> Zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013 is T-DOSE
> en Debian heeft er een stand.
>
> T-DOSE, spreek ik uit als "tee doos"
> en is Technical Dutch Open Source Event.
> De website is http://www.t-dose.org/
>
> Zo een conferentie is een prima gelegenheid voor mensen die wat hebben
> met vrije software. Kom gerust de toegang is vrij. Er zijn meerdere
> lezingen.
>
> En er is een stand van Debian.
>
> Voor de "early adoptors" is dat niets nieuws.
> Dit bericht is om te laten dat het er weer is.
> Dat de voorbereidingen weer begonnen zijn.
> Overweg eens hoe jij mee wilt doen.
>
>
> Groeten
> Geert Stappers
> --
> Leven en laten leven
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-events-nl-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20130621135848.GV12717@gpm.stappers.nl">http://lists.debian.org/[🔎] 20130621135848.GV12717@gpm.stappers.nl
>


Reply to: