[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Even voorstellen ...Hoi,

Ik zal deze lijst even misbruiken om mezelf voor te stellen.
Ben Willem vdAkker en ik denk een van de oudere of wel de oudste onder ons ;)
Ik ben als solution/infra architect werkzaam bij een groot ICT bedrijf.

Zelf gebruik ik Debian op mijn werkstation sinds 2002. Daarvoor zette ik Debian
al in voor netwerk- of beheertaken bij mijn werkgever en klanten.

Momenteel ben ik bezig om een aantal Orphaned packages over te nemen
(ITA freemind, Jabber, Gutenprint) en een nieuwe aan de distributie toe te voegen
(ITP, Archi). Een grote uitdaging daarin is het vinden van een sponsor voor het Jabber
package. Sponsoring is een van de zwakkere schakels is mijn ervaring.

Doelstelling voor nu is DM, zodat ik mijn eigen packages kan bijhouden. Mocht het ooit
tot DD komen dan is het sponsoren en mentoren een van de gebieden waar ik me
op ga toeleggen.

Tot zo ver maar even en wellicht tot ziens.

Groet,
Willem vdAkker

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: