[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Software Freedom Day 2010 in Nederland: 17 en 18 septemberL.S.,

Voor het publiek op deze lijst leek het me relevant te wijzen op de viering 
van Software Freedom Day 2010 die in Nederland op vrijdag 17 en zaterdag 18 
september plaatsvindt.

Op 17 september bij het CWI in Amsterdam: http://nl.softwarefreedomday.eu/
Op 18 september bij de KB in Den Haag: http://www.sfd2010.nl/

Overigens heb ik zelf geen bemoeienis met deze evenementen.


Groet,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: