[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Is het gratis? Dan is het niet legaalOn Thu, Jan 15, 2009 at 09:53:57AM +0100, Lionel Elie Mamane wrote:

|| Artikel met *erg* misleidend titel in de Volkskrant:
||  http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1120882.ece/Is_het_gratis_Dan_is_het_niet_legaal
||
|| Wil iemand een "georganiseerd" antwoord doen?

De NLLGG heeft beknopt gereageerd op livre.

  http://www.livre.nl/200901162340/nieuws/internet/linux-gebruikersgroep-teleurgesteld-in-stichting-brein.html

Ciao.               Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: