[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

op! (was: Re: gratis af te halen: stapel HP Proliant server-hardware)Hoi,

Op Tue 16 Dec 2008 om 05:25:57 +0100 schreef Joost van Baal:
> 
> De UvT heeft een stapel HP Proliant server-hardware over:

Voor alle hardware is inmiddels al een gelukkige gevonden.

(I.e.: all hardware has been handed out, it's no longer useful to ask
for a part of this batch.)

Groeten,

Joost

-- 
Joost van Baal              http://abramowitz.uvt.nl/
                         Tilburg University
mailto:joostvb.uvt.nl                The Netherlands

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: