[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DPL Steve McIntyre donderdag in UtrechtGeachte lezer,

Donderdag a.s. is project leader Steve McIntyre in Utrecht i.v.m. HP 
Dutchworld. Een aantal DD's heeft met hem afgesproken om die avond wat te 
drinken in Café Olivier, Achter Clarenburg (www.cafe-olivier.be).

Precieze tijd is nog niet bekend, laat het mij dus even weten als je ook wilt 
komen, dan houd ik je op de hoogte. Ook kun je uiteraard t.z.t. mij even 
bellen (zie db.debian.org).


groeten,
Thijs

Attachment: pgpI_Ewwo5uor.pgp
Description: PGP signature


Reply to: