[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Key signing party vrijdag a.s. in UtrechtL.S.,

Vrijdag a.s. 1 augustus is er om 16.00 een key signing party op het kantoor 
van SURFnet in Utrecht (Hoog Catharijne, letterlijk naast het station). Laat 
me even weten als je instructies nodig hebt om er te komen.


groeten,
Thijs

Attachment: pgpcaD8NNRGSZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: