[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stand op T-Dose?On Wednesday 16 July 2008 22:33, J.A. Bezemer wrote:
> > Wat mij betreft verzorgen we dit jaar weer een stand. Ik ben wel bereid
> > om de kar te trekken maar kan het natuurlijk niet in mijn eentje
> > organiseren. Wie is nog meer geïnteresseerd om langs te komen en te
> > helpen met de stand?
>
> Ik hoop er op de zaterdag te kunnen zijn, inclusief CD/DVD-brander
> en posters (hoewel we daar vorige keer niet echt ruimte voor hadden).
> Ping me tegen die tijd even of 't doorgaat.

Mooi. De stand is gereserveerd dus het gaat zonder tegenbericht gewoon door. 
Jean-Paul Saman vroeg nog of we ook een lezing wilden geven. Iemand een idee 
en zin?


Thijs

Attachment: pgpmdCerAGMo5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: