[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

T-Dose dit weekendDag allemaal,

T-Dose is al dit weekend. Echter, ik was vergeten dat in mijn agenda te 
zetten. En daarom heb ik een tijd geleden al voor zaterdag & zondag een niet 
meer te annuleren afspraak gemaakt omdat ik me toen niet realiseerde dat er 
dan T-Dose was... argh. Heel erg dom. Ik had het leuk gevonden om te komen 
maar dat gaat helaas niet lukken.

Omdat ik samen met Joost wel de verantwoordelijkheid voor een 
Debian-aanwezigheid op me had genomen is dat vervelend. Ik hoop dat het 
desalniettemin lukt om de stand te bemannen.

Ik heb een poster laten maken. Gaat er iemand uit de buurt van Utrecht? Dan 
kan die hem meenemen, anders kan ik hem misschien opsturen.


groeten,
Thijs

Attachment: pgpwOPQxhi9Ip.pgp
Description: PGP signature


Reply to: