[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Derde Tilburgse PGP Keysigningparty, 2006-10-27, 16:30, Café Jef, Universiteit van TilburgHoi,

[Je ontvangt dit bericht omdat we ooit aan PGP keysigning hebben gedaan,
of omdat ik om andere redenen vermoed dat je geïnteresseerd bent in PGP
keysigning in Tilburg.

Als dit vermoeden onjuist is en je niet geïnteresseerd bent in
versleuteling en digitaal ondertekenen van computerdata, dan
verontschuldig ik me voor het sturen van deze mail.

Als je integendeel in de toekomst verzekerd wilt zijn van aankondigingen
als deze, stuur dan een mailtje met Subject "subscribe" naar
linux-chat-request@lists.uvt.nl, of gebruik het webinterface op
https://lists.uvt.nl/mailman/listinfo/linux-chat (alleen bereikbaar
vanaf een UvT IP adres).]


OK, waar hebben we het over?

Je bent bij deze uitgenodigd voor de

       Derde Tilburgse PGP Keysigning Party

georganiseerd door UvT-CERT
(http://www.uvt.nl/diensten/its/security/uvt-cert/).

De keysigningparty zal plaatsvinden op vrijdag 27 oktober om 16:30, in
Café Jef, aka "het PV Café" van de personeelsverening van de UvT, in
Tilbury's in Food Plaza, schuin achter het stiltecentrum. Campus
Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2, Tilburg
(http://www.uvt.nl/universiteit/bereik/), op loopafstand van NS-station
Tilburg West.

Hoe de _eerste_ Tilburgse PGP Keysigningparty verliep, valt te bekijken
op http://sliepen.eu.org/~guus/keysigning/.

Een PGP Keysigningparty is een bijeenkomst waarbij mensen op een
veilige manier "PGP key fingerprints" uitwisselen. Daarnaast zijn ze
vaak ook best gezellig. Het uitwisselen van key fingerprints maakt het
mogelijk het "web of trust" te versterken. En als dat gebeurd is,
kunnen jij en ook anderen veiliger met anderen over het internet
communiceren. De inhoud van je emailtjes kan bijvoorbeeld niet door derden
gelezen worden. Ook als je key al door sommigen gesignd is, heeft
het zin naar de party te komen: hoe meer mensen jouw key gesignd
hebben, hoe beter die te vertrouwen is door derden. Ik kan me
voorstellen dat je nu denkt: "Waar heeft hij het in godsnaam over!?"
Lees dan het document op http://mdcc.cx/gnupg/.

Wat moet je doen? Als je komt, zorg dan dat je:
 - een PGP-key hebt gemaakt
 - het publieke gedeelte van je key op een keyserver hebt gezet
en neem mee:
 - voldoende papieren briefjes met je key fingerprint: voor iedere
  deelnemer één. Ik verwacht dat 25 stuks wel genoeg zal zijn.
 - iets waarmee je anderen van je identiteit kunt overtuigen. Veel mensen
  gebruiken hier een paspoort of rijbewijs voor.
Na afloop kun je thuis de fingerprints die je van anderen hebt gekregen
controleren en keys gaan signen. Ook hierover staan meer details op
http://mdcc.cx/gnupg/.


Als je er niet om 16:30 kunt zijn, maar bijvoorbeeld wel om 18:00, dan
is het nog _steeds_ zinvol om te komen: omdat er een prima bar is in het
café ­ met heel lekker bier voor heel weinig geld ­ blijf ik nog wel even
hangen, en ik verwacht wel meer mensen. Later dan 16:30 zal er dus nog
wel een signingronde zijn.

Veel dank aan de UvT Personeelsvereniging voor het beschikbaar stellen
van de ruimte. Hint: Ti-ping is not a city in China! :)

Neem al je vrienden en vriendinnen mee: ook mensen die deze
mail niet ontvangen hebben, zijn zeer welkom.

Groeten,

Joost

-- 
Joost van Baal              http://abramowitz.uvt.nl/
j.e.vanbaal@uvt.nl             Library and IT Services
013-4663519                Universiteit van Tilburg

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: