[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dinsdag 16 aug, 19:00, Breda (was: Re: [lists.debian.nl] Debian's verjaardag in Breda, de Beyerd)On Wed, Jul 27, 2005 at 01:24:44PM +0200, Geert Stappers wrote:
> 
> 16 augustus
<snip>
> De "place to be" is cafe de Beyerd  ( http://www.beyerd.nl )
> en zeven uur ( 19:00 ) als aanvangstijd.

Ik zal er zijn.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: