[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] Softwarepolitie naar bedrijvenparkenKortgeleden heb ik in de krant gelesen dat de BSA vanaf eind
deze maand bedrijvenparken gaat "controleren".  Als eerste is
het kantorenkwartier Amsterdam-Zuidoost aan de beurt.

Volgens mij zou dit een ideal tijd zijn om informatie over vrije
software te verstrekken naar bedrijven in Amsterdam-Zuidoost.
:)

--
Thomas


_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: