[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] Deze mailinglistHoi,

Doet deze lijst nog wat? Het -owner adres bounced... en ik wordt
geunsubscribed vanwege teveel bounces (ja, natuurlijk doordat veel spam
bij mij gebounced wordt).

Ik werd door iemand gewezen op een 'debian lijst voor nederland', en dat
zou met google te vinden moeten zijn. Ik betwijfel of dit 'de' lijst
is...

--Jeroen----- Forwarded message from Mail Delivery System <Mailer-Daemon@A-Eskwadraat.nl> -----

From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@A-Eskwadraat.nl>
To: jeroen@wolffelaar.nl
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
Date: Sun, 02 May 2004 15:30:55 +0200

This message was created automatically by mail delivery software (Exim).

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  developers-owner@debian.nl
    SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<developers-owner@debian.nl>:
    host mx.hoho.nl [195.64.82.84]: 550 Unknown local part developers-owner in <developers-owner@debian.nl>

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <jeroen@wolffelaar.nl>
Received: from jeroen by A-Eskwadraat.nl with local (Exim 3.35 #1 (Debian))
	id 1BKH3V-0002yw-00
	for <developers-owner@debian.nl>; Sun, 02 May 2004 15:30:53 +0200
Date: Sun, 2 May 2004 15:30:53 +0200
To: developers-owner@debian.nl
Subject: Deze lijst werkt zo niet (Was: Re: confirm 6b02033caa2a71cce569fc52db54770387d890c2)
Message-ID: <20040502133053.GD17082@A-Eskwadraat.nl>
References: <mailman.0.1083504278.26531.developers@debian.nl>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Disposition: inline
In-Reply-To: <mailman.0.1083504278.26531.developers@debian.nl>
User-Agent: Mutt/1.3.28i
X-Habeas-SWE-1: winter into spring
X-Habeas-SWE-2: brightly anticipated
X-Habeas-SWE-3: like Habeas SWE (tm)
X-Habeas-SWE-4: Copyright 2002 Habeas (tm)
X-Habeas-SWE-5: Sender Warranted Email (SWE) (tm). The sender of this
X-Habeas-SWE-6: email in exchange for a license for this Habeas
X-Habeas-SWE-7: warrant mark warrants that this is a Habeas Compliant
X-Habeas-SWE-8: Message (HCM) and not spam. Please report use of this
X-Habeas-SWE-9: mark in spam to <http://www.habeas.com/report/>.
From: Jeroen van Wolffelaar <jeroen@wolffelaar.nl>

On Sun, May 02, 2004 at 03:24:38PM +0200, developers-request@debian.nl wrote:
> Your membership in the mailing list Developers has been disabled due
> to excessive bounces The last bounce received from you was dated

Ja, dat komt natuurlijk doordat er meer spam dan geen-spam over de list
komt, en mijn spamfilter meer filtert dan de filter op de lijst zelf.

Aangezien ik geen enkel bericht dat geen spam is over de lijst heb zien
gaan, vind ik het zo erg om geunsubscribed te worden.


M.v.g.,
--Jeroen

-- 
Jeroen van Wolffelaar
Jeroen@wolffelaar.nl (also for Jabber & MSN; ICQ: 33944357)
http://Jeroen.A-Eskwadraat.nl

----- End forwarded message -----

-- 
Jeroen van Wolffelaar
Jeroen@wolffelaar.nl (also for Jabber & MSN; ICQ: 33944357)
http://Jeroen.A-Eskwadraat.nl

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: