[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Debian birthday partyOn Fri, Jun 27, 2003 at 06:53:31PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Fri, Jun 27, 2003 at 05:59:52PM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> > Het wordt tijd dat we eens wat gaan regelen :). Ik stel voor dat we het
> > genereuze aanbod van Henk Buursen van de Waag Society het 10 jarige
> > bestaan van Debian daar te vieren moeten aanpakken.
> > 
> > Dus:
> > 
> >   16 augustus
> >   10 jaar Debian feest
> >   Waag Society, Amsterdam
> > 
> > Het lijkt me dat we er gewoon een gezellig avondje van moeten maken; ik
> > gok dat er een bar in ruimte te vinden is (of anders iets te regelen is)
> > dus aan de eerste voorwaarde is al voldaan. Verder is er wifi aanwezig
> > voor de mensen die graag gezellig willen zijn met hun laptop :)
> > 
> 
> Dit jaar is 16 augustus een zaterdag, dat is mooi.
> 
> Ik laat het nog dichterbij komen en beslis dan.
Het zal over drie weken alweer voorbij zijn.
Ik ben voornemens te komen.


Geert Stappers

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: