[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Volgende bijeenkomst?Ondertussen is het al weer een tijdje geleden.. zijn er mensen
die weer zin hebben om weer eens bij elkaar te komen?

Rik van Riel (bekend van linux-kernel) heeft ook interesse om te
kijken.. hij woont zelf in Groningen maar een meeting in Utrecht
is geen probleem..

Wat vindt men van dinsdag 22 of 29 november?

Wichert.

-- 
  ________________________________________________________________
 / Generally uninteresting signature - ignore at your convenience \
| wichert@liacs.nl          http://www.liacs.nl/~wichert/ |
| 1024D/2FA3BC2D 576E 100B 518D 2F16 36B0 2805 3CB8 9250 2FA3 BC2D |

Attachment: pgptEenyZxbi0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: