[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: T-DOSE 2009, stand is geregeldSummary: Booth staffing for a "FOSDEM" in Eindhoven, Netherlands, http://www.t-dose.org/

Op 20090923 om 20:54 schreef Thijs Kinkhorst:
> On sneon 12 Septimber 2009, Joost van Baal wrote:
> > > _Als_ er een Debian stand is, hoop ik te komen, maar alleen op de
> > > zaterdag.
> >
> > Voor mij geldt hetzelfde; zondag heb ik geen tijd.  Ik wil wel helpen met
> > de bemensing van een stand.
> 
> Ook ik kan helaas alleen zaterdag. Ik denk dat het dus in ieder geval lukt om 
> zaterdag een stand te bevolken. In het ergste geval breken we het zaterdag 
> aan het eind van de dag weer af, beter 1 dan 0 dagen, toch?

:-)

We hebben een stand   \o/

Bemaning / bemensing:

Zaterdag:
 *  Geert Stappers
 *  Anne Bezemer
 *  Joost van Baal
 *  Thijs Kinkhorst
 *  .....    ( voel je niet gepasseert als ik U / je vergeten ben )
 *  Nog meer mag ook

Zondag:
 * De eerste die zich geroepen voelt
 * Nog iemand
 * En liefst nog meer mensen die Debian een warm hart toe dragenSpullen:
 * Flyers
 * Hardware waar Debian op draait
 * CDs / DVDs
 * T-shirts
 * ....
wie wat mee brengt weet ik nog niet.


Cheers
Geert Stappers

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: