[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

\begin{center} ..\end{center} malhelpasSaluton, (Pri pdflatex)

Io stranga okazas al mi. Kiam mi uzas \begin{center} ..\end{center} por
parto de la paĝo, la enpaĝigo lamas...

kiam ne estas \begin{center} ..\end{center}:

...
non non sida ase  asdi dad laod ersa
non non sida ase  asdi dad laod ersa
*
*
3

kiam estas \begin{center} ..\end{center}:

...
non non sida ase  asdi dad laod ersa
non non sida ase  asdi dad laod ersa
non non sida ase  asdi dad laod ersa
*
4

se vi povas kontroti tion, jen la dosieroj
http://lujz.org/tmp/geometry.tar.gz 232k  

Koran dankon,
--
Luiz Portella

Edite seu livro: Eldonu vian libron:
http://www.pentuvio.com/ep/Reply to: