[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [D-I] Status of console-setup switchOn ven, 2007-08-10 at 09:53 +0100, MJ Ray wrote:
Laŭ Message-ID: <20070810060854.GJ27546@kheops.homeunix.org>
Christian Perrier <bubulle@debian.org> petas ke esperantistoj provas
instalaĵon http://people.debian.org/~bubulle/d-i/netboot-cs.iso

Ĝi enhavas localechooser-ŝanĝojn laŭ proponoj de Anton Zinoviev.

Bonvole faru kompletan baz-instalon (nenia tasko), restartu kaj provu
console.

Mi pardonpetas pri eraroj.

Ĉu vi volas paroli pri la konzolo (la terminalo kiu permesas plenumi operaciumajn ordonojn)?
Bonvolu indiki pli precize, kion oni devos kontroli en la konzolo?

Mi elŝutis la 'iso'-imagon kaj mi komencas la instaladon.

Amike,
--
Serge Leblanc
gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 0x73791C2B
Fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278 BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: