[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ŝanĝi distingivon en Debian



On mer, 2007-05-30 at 11:12 -0300, Luiz Portella wrote:
S!

disting*iv·o laŭ http://www.esperanto.mv.ru/ESP/kframe.html
("resolution")

kiam mi volas ŝanĝi ĝin mi faras tion:

1. fermas fenestrojn
2. Ctrl+Alt+Backspace (retropaŝo = Backspace)
3. su
4. vim /etc/X11/xorg.conf
5. redakti la dosieron
6. exit
7. startx

ĉu estas programo por faciligi tiun taskon? en vindozo ja estas facile.

Estas facile tiel, kiel vindozo per la uzado de GNOME-a programo "Screen Resolution Preference".
http://www.gnome.org/learn/users-guide/latest/goscustdesk-70.html

Aliflanke, se via xorg.conf dosiero havas la 'Modes'-linion kun pluraj ekranaj ampleksoj, ekzemple:

SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1920x1440" "1800x1350" "1600x1200" "1280x1024" "1024x768"
EndSubSection


Vi pavos salti al la sekva ekrana amplekso per klaku Ctrl+Alt+Keypad-Plus aŭ Ctrl+Alt+Keypad-Minus.
Legu: man xorg.conf.

Amike,
--
Serge Leblanc
gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 0x73791C2B
Fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278 BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: